Knowledge Sharing Event 19.-20.11.2018

YHTEISÖ- JA MAAHANMUUTTOTUTKIJOILLE, AKTIVISTEILLE, KOULUTTAJILLE JA POLIITTISILLE VAIKUTTAJILLE KNOWLEDGE SHARING FOR COMMUNITY AND MIGRATION RESEARCHERS, ACTIVISTS, EDUCATORS AND POLICY MAKERS Maanantai ja tiistai 19.-20.11.2018 Aika: klo 10-12 & 14:00-16:00
  • Avainsanat Kieli Solki Kielten laitos Viestintätieteet ajankohtaista_hum tutkimus research network multilingualism
  • Aika 19.11.2018 – 10.00 20.11.2018 – 16.00 (Europe/Helsinki / UTC200)
  • Paikka Ruusupuisto , Agora
  • Yhteyshenkilön nimi
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

 Knowledge Sharing Event - Jyvaskyla University - RECLAS & Creative Community Networks For researchers, educators, artists, ethnographers, migration, refugee, NGO’s policymakers

Esittelijät: Professor Kate Pahl, Professori, Manchester Metropolitan University http://www.esri.mmu.ac.uk/resstaff/profile.php?surname=Pahl&name=Kate Päätutkija useissa yhteisöprojekteissa, esim. Imagine/ PI on several community projects such as Imagine - http://www.imaginecommunity.org.uk/

Lindsey Garratt, Lecturer/Lehtori, Manchester Metropolitan University (avustamassa Migration and Families Research Networkissa/ Migration and Families Research Network) https://www2.mmu.ac.uk/cyes/staff/profile/index.php?id=3661 Vally Lytra, Senior Lecturer/ yliopistonlehtori, Goldsmiths University of London https://www.gold.ac.uk/educational-studies/staff/lytra/ Aktiivinen BeLIF-projektissa - monilukutaidon kehittyminen uskonnollisessa ympäristössä/ Active in the BeLIF project - becoming literate through faith settings - http://www.belifs.co.uk/

Kaikkiin tilaisuuksiin ei tarvitse osallistua. Tapahtuma myös videoidaan niitä varten, jotka eivät pääse osallistumaan. Jos olet kiinnostunut tapahtumasta, mutta tarvitset apua liikkumisessa, ilmoitathan sähköpostitse. Ensimmäisenä ilmoittautuneille on tarjolla avustusta. Lounas on omakustanteinen, kahvia on tarjolla.

You do not have to attend all sessions. Additionally, if you are unable to come the event will be livestreamed. If you are interested but might need assistance with transportation please email as there is some assistances on a first come first serve basis. Lunch is not included but coffee breaks are included.

AIKATAULU

Aika & aihe/Time & Topic

Maanantai/Monday 19.11.

Tiistai/Tuesday 20.11.

Suhteiden rakentuminen yhteisöjen tutkimuksessa

Building Relationships in Community Research

Aika/Time 10-12 RUU D 101 Juho

Koulutusjohtaminen ja yhteisön jäsenet

Tämä sessio tarjoaa yleiskatsauksen suhteiden rakentumisesta tutkijoiden, monikulttuurillisten kansalaisjärjestöjen, uskonnollisten ja yhteisöllisten sidosryhmien sekä kouluviranomaisten (opettajat, rehtorit) välillä muissa valtioissa.

 

Educational leadership and community members

This sessions provides an overview of how other countries build relationships with researchers, multicultural NGO’s, religious and community stakeholders, and school officials (teachers, principals)

Keskustelijat/Discussants:

Migration and Family Research Network – Lindsey Garratt

Building Bridges- Boivin

Aika/Time 10-12 Ag Alfa

Päättäjät ja yhteisöaktivistit

Tämä sessio tarjoaa yleiskatsauksen suhteiden rakentumisesta tutkijoiden, yhteisöjen jäsenten ja päättäjien välillä muissa valtioissa.

Policymakers and community activists

This sessions provides an overview of how other countries build relationships with researchers, community members and policymakers.

Discussants/Keskustelijat:

Crossing Borders- Sari Pöyhönen

Community - Kate Pahl

Lounas/Lunch Not Included

Lounas/Lunch 12:30 -13:30

Lounas/Lunch 12:30 -13:30

Yhteistuotanto – Huomioita etnografian tutkimusalueelta

Co-Production – Notes from the field of ethnography

AIKA 14-16

RUU D 104 Helena

Kaikki tutkijat, opiskelijat ja muut

Tässä sessiossa esitellään yhteistyöhön perustuvan etnografian, yhteistuotannon ja osallistavien tutkimusmetodien muotoja sekä Internet-alustoilla että niiden ulkopuolella.

All Researchers, students and others

This sessions provides an overview of the types of collaborative ethnography, co-production, co-participatory research methods both on and offline

Keskustelijat/Discussants:

BeLiFS – Lytra

Community - Kate Pahl

AIKA 14-16  Lea Pulkkisen Sali

 

Kaikki tutkijat, opiskelijat ja muut

Tässä sessiossa keskustellaan siitä, miten uudet EU-säädökset vaikuttavat yhteistyöhön perustuvaan etnografiaan (sekä Internet-alustoilla että niiden ulkopuolella).

All Researchers, students and others

This sessions provides an open forum for discussion of how collaborative ethnography (on and offline) is affected by the new EU regulations and by institutional funding barriers (time)

Keskustelijat/Discussants

BeLiFS – Lytra

Kate Pahl

Sirpa Leppanen

Included

Kahvitauko/Coffee klo 15pm

Kahvitauko/Coffee klo 15pm

Copy of logo Building bridges.jpg