Suomen kielen ja suomalaisen viittomakielen Suuri graduseminaari

  • Aika 08.05.2018 klo 08.1516.30 (Europe/Helsinki / UTC300)
  • Paikka Liikunnalla salissa L303
  • Yhteyshenkilön nimi
  • Lisää tapahtuma kalenteriin iCal

Millä tavalla viittomakielinen keskustelu toimii suhteessa auton sijaintiin?
Millainen asema draamalla on äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksessa?
Näkyykö jalkapalloselostuksissa maskuliininen hegemonia?
Minkälaisia murrepiirteitä rap-lyriikassa hyödynnetään?
Millainen on suomen ja viron keskinäinen ymmärrettävyys?

Edellisiä ja lukuisia muita kieleen liittyviä kysymyksiä pohditaan Suomen kielen ja suomalaisen viittomakielen Suuressa graduseminaarissa tekeillä olevien maisterintutkielmien pohjalta. Luvassa on kiinnostavia esitelmiä muun muassa kielenoppimisesta, kielikäsityksistä sekä fraseologiasta. Iltapäivällä tarjoillaan myös Sanen keittämät taukokahvit.

Olet sydämellisesti tervetullut mukaan kuuntelemaan esityksiä ja osallistumaan keskusteluun - vaikka koko päiväksi!

Markéta Sovová (masovova@student.jyu.fi)
Mari Honko (mari.h.honko@jyu.fi)

Tutustu suomen kielen ja suomalaisen viittomakielen Suuren graduseminaarin abstraktikirjaan.

Ohjelma:
Suuressa graduseminaarissa kuullaan yhteensä 19 esitelmää. Jokaiselle esitelmälle on varattu aikaa 20 minuuttia (15 minuuttia esitystä ja viisi minuuttia kommentointia varten). Tiistai 8.5. klo 8.15–16.25

Aika Aihe
8.15–8.20 Seminaarin avaus
8.20–8.40 Janne Puhto: Päänpudistuksen käyttötavat ja frekvenssit suomalaisessa viittomakielessä
8.40–9.00 Suvi Sipronen: Vauhti- ja taukosujuvuus suomalaisessa viittomakielessä
9.00–9.20 Antti Kronqvist: Kuukausiviittomien foneettinen ja leksikaalinen variaatio suomalaisessa viittomakielessä
9.20–9.40 Maarit Widberg-Palo: Viittomakielisen keskustelun rytmitys autossa risteystilanteessa
9.40–10.00 Jenna Hänni: Ensiluokkalaisten fonologisen tietouden kartoittaminen merkityksettömien sanojen sanelutehtävästä
10.00–10.20 KAHVITAUKO
10.20–10.40 Satu Tiainen: Liikettä lukutaitoon! -materiaali peruskoululaisten tekstinymmärtämistaitojen kartoittamisen tukena
10.40–11.00 Noora Papinkivi: S2-oppijoiden suomen kielen omistajuus ja asiantuntijuus sekä käsitykset äidinkielen merkityksestä oppimisprosessissa
11.00–11.20 Kirsi Hakoniemi: Suomessa suomen kielellä –  Elämänkaarellinen tutkimus maahanmuuttajien suomen kielen hallinnasta
11.20–11.40 Aleksi Palokangas: Viron yleiset sananmuodot – ymmärtäminen ja asenteet
11.40–12.40 LOUNASTAUKO
12.40–13.00 Tiia-Tuulia Määttänen: Kirjoittamisen opetus kahdeksannen luokan äidinkielen tunneilla – käytössä olevat kirjoittamisen oppimateriaalit sekä opettajan ja oppilaiden käsityksiä kirjoittamisen opetuksesta
13.00–13.20 Laura Parviainen: ”Sekä itsensä että muiden arvostaminen on elämässä ehkä tärkeintä” – (työ)elämätaitoja äidinkielen ja kirjallisuuden draamapainotteisista oppitunneista
13.20–13.40 Mikko Viitala: Mistä puhumme, kun puhumme opetussuunnitelmista?
13.40–14.00 Henna Repo: Poikien käsityksiä lukemisesta ja sen sosiaalisesta hyväksyttävyydestä
14.00–14.20 Tanja Kivelä: Jalkapallon maskuliininen hegemonia miesten ja naisten otteluselostuksien representaatioissa
14.20–14.40 KAHVITAUKO (oppiaine tarjoaa)
14.40–15.00 Iikka Salmela: ”Juurista ylypee” – Murteet ja paikallinen identiteetti suomenkielisessä rap-lyriikassa
15.00–15.20 Jenna Tarvainen: Keskiluokkaan ja työväenluokkaan liittyvät diskurssit Suomi24-keskustelupalstalla ja Helsingin Sanomien verkkouutisoinnissa
15.20–15.40 Akseli Kangas Adverbien täysin ja kokonaan kollokaatit ja semanttinen prosodia
15.40–16.00 Jenny Tarvainen: Saada-verbin fraseologiaa: vertaileva korpustutkimus natiivi- ja oppijankielestä
16.00–16.20 Pauliina Puranen: Suomen ja muiden kielten saamat merkitykset työelämän kielipolitiikkaa koskevissa verkkokeskusteluissa
16.20–16.25 Seminaarin päätös