27.10.2016

Tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden kirjoitustapaamiset, touko-kesäkuu 2017 / Writing meetings for researchers and PhD candidates, May - June 2017

Kielikampuksen post-graduate-ryhmä järjestää kirjoitustapaamisia, joihin olet tervetullut ilman ilmoittautumista. Tässä ovat seuraavat tapaamiset:

 

·         maanantai 8.5. klo 9.00–12, Ag B113.1 (Europe)

·         tiistai 23.5. klo 9.00–12, X151

·         tiistai 6.6. klo 9.00–12, Ag B211.1 (Sovjet)

·         maanantai 19.6. klo 9.00–16, X151

·         tiistai 20.6. klo 9.00–16, X151

 

Varatut tilat ovat tietokoneluokkia, joten et tarvitse omaa konetta mukaan. Juhannusviikolla pidämme pidennetyn kahden päivän kirjoitusretriitin, mikä koettiin hyödylliseksi viime vuonna. Silloin on loistava mahdollisuus kiriä tekstit hyvään vaiheeseen ennen kesälomia.

 

Kirjoitustapaamisten tarkoituksena on varata kalenterista aikaa, jolloin keskitytään kirjoittamaan vertaistuessa ja ryhmäpaineessa. Aluksi ja lopuksi käydään läpi, mitä aiotaan kirjoittaa ja miten kirjoittaminen sujui, mutta suurin osa ajasta käytetään keskittyneeseen kirjoittamiseen. Pidämme myös kahvi- ja lounastaukoja, joilla voi vaihtaa ajatuksia kirjoittamisesta. Tapaamisia suositellaan erityisesti väitöskirjaa tekeville ja muille nuorille tutkijoille, mutta ne ovat avoimia kaikille muillekin kielikampuslaisille ja koko Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen väelle.

 

 

***

 

Language Campus’ post-graduate group is organising writing meetings, which you are warmly invited to join without any registration! The planned sessions are as follows:

 

·         Monday 8.5. at 9.00–12, Ag B113.1 (Europe)

·         Tuesday 23.5. at 9.00–12, X151

·         Tuesday 6.6. at 9.00–12, Ag B211.1 (Sovjet)

·         Monday 19.6. at 9.00–16, X151

·         Tuesday 20.6. klo 9.00–16, X151

 

The booked rooms are computer classes, so you don’t need to bring a laptop. Before Midsummer, we will have an extended writing retreat for two days, which was useful last year as well. That is a good opportunity to catch up with the writing before summer holidays.

 

The goal of the meetings is to set aside time for writing together, in the spirit of peer support and peer pressure! The meetings will start with quick introductions about what we are going to write, and they will end with quick reflections on how the writing went, but most of the time will be dedicated to concentrated writing. We take coffee and lunch breaks, where it is possible to discuss writing processes with others. We recommend the meetings especially for PhD candidates and early career researchers but they are open to everybody at the Language Campus and the Department of Language and Communication Studies.