27.10.2017

Sanna Tapionkaski palkittiin ansioistaan opetuksen kehittäjänä

Kieli- ja viestintätieteiden laitoksen yliopistonlehtori Sanna Tapionkaski on yksi Jyväskylän yliopiston vuoden 2017 opetuksen kehittämispalkinnon saaneista. Muut palkitut ovat Jochim Kratochvil ja Teemu Vasama (JYY), Virpi Malin (Kauppakorkeakoulu) sekä eEducation-hanketiimi Anna RönkäEija SevonMaarit Koskinen ja Outi Alakärppä (kasvatustieteiden laitos). Opetuksen kehittämispalkinnot jaettiin perjantaina 27.10. Yliopistopäivien yhteydessä.

Tuore vuoden kehittäjäopettaja Tapionkaski kokeilee rohkeasti ja menestyksekkäästi uusia pedagogisia ratkaisuja, kuten esim. suullista ryhmätenttiä massakurssin arviointiperusteena ja graduleiriä osana graduprosessia. Hän lähtee myös innolla mukaan uusiin kokeiluihin (esim. mentorina toimiminen kielten opiskelijoiden ryhmämentorointiprojektissa). 

– Suurin osa ideoista on tullut muilta ihmisiltä, kollegoilta tai opiskelijoilta – itse olen vain joko lähtenyt mukaan tai tarttunut ehdotuksiin ja vienyt niitä eteenpäin, yleensä yhteistyössä muiden kanssa. Säälihän se olisi jättää hyviä ideoita toteuttamatta, ainakin jos tavoitteena on opetusmuotojen ja ‑menetelmien monipuolistaminen, Tapionkaski havainnollistaa.

Sanna Tapionkaski kantaa päävastuun KiVi-laitoksen Monialaisen kieliasiantuntijan koulutusohjelman käytännön suunnittelutyöstä ja laadunhallinnasta. Hän on muun muassa kehittänyt ohjelmaan kokonaan uusia opintojaksoja. Osaamisperusteisuus, kriittisen ajattelun taitojen kehittäminen ja opintojen työelämäyhteydet ovat Tapionkaskelle tärkeitä kehittämisen painoalueita. 

– Työelämärelevanssista puhutaan usein kuin se olisi jotain yliopisto-opintoihin päälle liimattua tai akateemiselle maailmalle täysin vierasta, mutta itse näen esimerkiksi kriittisen, luovan ajattelun aivan keskeisenä akateemisena ja työelämätaitona. Työelämäyhteydet ovat tarkoittaneet omilla opintojaksoillani muun muassa alumniyhteistyötä, mutta lisäksi erityisesti sitä, että opiskelijat tunnistavat oman osaamisensa ja tutkintonsa arvon ja näkevät itsensä monialaisina, kriittisesti ajattelevina kielenkäytön asiantuntijoina, Sanna Tapionkaski painottaa.

Tapionkaski toimii myös laitoksen opetuksen kehittämisryhmän puheenjohtajana ja koulutuksen johtoryhmän jäsenenä. Sanna tunnetaan yhteisöllisestä kehittämisotteestaan, ja siksi hänen panostuksensa opetuksen ja koulutuksen kehittämiseen näkyy ja tiedostetaan laitosyhteisön sisällä laajalti.