22.05.2019

Research projects

From the table and links below you can find information on the current and past research projects at the Department of Language and Communication Studies. By exploring the sites of various projects you can see the kind of multifaceted research that is and has previously been conducted at the department.

On-going research projects (external funding)

Research project
Duration
Funding
Media Work 2030 2019 - 2021 The Helsingin Sanomat Foundation
Social Media and Boundary Management in Global Work (GloBound) 2019 - 2021 The Finnish Work Environment Fund
Paradoxes and Tensions of Employee’s Knowledge Sharing on Social Media (PARIS) 2018 - 2022 Academy of Finland
Incidental Media Consumption 2018 - 2019 The Helsingin Sanomat Foundation
SOMEDIA – Innovation work and enterprise social media (ESM) in Finnish media organizations 2018 - 2019 Media Industry Research Foundation of Finland
What’s in the App? Digitally-mediated communication within contemporary multilingual families across time and space (WhatsInApp) 2018 - 2022 Academy of Finland
Late Medieval and Early Modern Libraries as Knowledge Repositories, Guardians of Tradition and Catalysts of Change (Lamemoli) 2017 - 2021 Academy of Finland
Luotettavuutta ja sitoutuneisuutta vahvistamassa: sanomalehtien Facebook-sivut yleisösuhteen lujittajana (LUOTSIVA) 2017 - 2018 Viestintäalan tutkimussäätiö
Onnistuneet tietopyynnöt toimituksissa 2017 - 2018 Viestintäalan tutkimussäätiö
Enterprise Social Media, Communication Practices and Boundary Management (EntNet) 2017 - 2018 Yleisradio
Englanninkielisen journalismin-tutkimuksen uutispalvelun viimeistely: Aasia, Afrikka ja Etelä-Amerikka (JRN3) 2017 Helsingin Sanomat Foundation
Kohtaamisen diskurssit. Kieli ja vuorovaikutus työn murroksessa. 2017 Suomen Kulttuurirahasto
Muistoihin kaivertuneet tilat 2017 - 2020 Kone Foundation
Engaging in disciplinary thinking: historical literacy practices in Finnish general upper secondary schools (HisLit) 2016 - 2020 Academy of Finland
Cold Rush: Dynamics of language and identity in expanding Arctic economics 2016 - 2020 Academy of Finland
Datajournalismin mahdollisuudet mobiilistuvassa mediaympäristössä 2016 - 2017 Helsingin Sanomat Foundation
Vertailusta voimaa 2016 -2017 Kone Foundation
Teatteri toipumisen välineenä (THEATRE) 2016 - Academy of Finland
FOKUS: Fokus på uttalsinlärningen med svenska som mål- och källspråk 2015 - 2017 Svenska litteratursällskapet i Finland r.f.
Jotta olisi: Paikka maailmassa. Etnografinen tutkimus suomalaisten mielenterveyskuntoutujien kotiaiheisesta draamaprojektista 2015 - 2017 Academy of Finland
The construction of knowledge and competencies in classroom interaction 2014 - 2017 Academy of Finland
ProGram: Aspects of the Grammar and Prosody of Finnish Sign Language 2013 - 2018 Academy of Finland
Child2ling 2013 - 2017 Academy of Finland
Tvåspråkig pedagogik vid en finskspråkig daghemsavdelning 2013 - 2016 Svenska kulturfonden
Sairaalatyöyhteisön vuorovaikutuskäytänteet 2012 - The Finnish Work Environment Fund, Foundation for Development of Municipalities
Menneisyyden tulkintojen äärellä - tutkimus historian teksteistä ja tekstitaidoista   Kone Foundation

 Other research projects

Past research projects