01.04.2017

Bulletin April 2017

ReCLaS events and activities, April 2017
Bulletin March 2017  
ReCLaS –kevät 2017
 
Hei ReCLaS –väki kielten ja viestinnän laitoksella, Solkissa ja muualla, (scroll down for the English version). Tässä viestissä tietoa ReCLaSista yleensä ja kevään tapahtumista erityisesti!
 
ReCLaS FAQ
-          K. Kuka kuuluu ReCLaSiin?
-          V: Kuka tahansa, joka kokee tekevänsä työtä kielen, muutoksen ja yhteiskunnan tai ylipäätään soveltavan kielentutkimuksen kehittämisen eli ReCLaSin isojen teemojen kanssa!  
 
-          K. Mitkä tapahtumat ovat ReCLaS –tapahtumia?
-          V. Kaikki ne tapahtumat, joiden tematiikka liittyy ReCLaSin tematiikkaan (soveltava kielentutkimus, kieli, muutos, yhteiskunta) ja joiden järjestäjä haluaa tapahtumassa tehdä ReCLaSia näkyväksi!   -         
 
-           K. Onko suotavaa tehdä ReCLaSia näkyväksi erilaisissa tapahtumissa mainitsemalla kytkös ReCLaSiin, lisäämällä logo konferenssikalvoihin, jne. ?
-           V. Kyllä, erittäin!
 
-          K. Mistä löydän ReCLaSin logon laitettavaksi kotisivulleni, konferenssiesitelmääni, sähköpostin allekirjoitukseeni …
-          V. S: -aseman kansiosta S:\kielet-solki\ReCLaS-logot  
 
-          K. Haluan järjestää ReCLaS-lukupiirin, tapaamisen, ideariihen. Mitä teen?
-          V. Järjestä tapaaminen ja kutsu väki paikalle! Käytämme ainakin toistaiseksi laitosten  postituslistaa solki@lists.jyu.fi ja kivi@lists.jyu.fi  sekä jatko-opiskelijoiden listat solki-jatkot@lists.jyu.fi, vie-joujatko@lists.jyu.fi, jatkot@lists.jyu.fi, vie-iccjatko@lists.jyu.fi, vie-puhjatko@lists.jyu.fi. Voit myös lähettää viestin listoille kielikeskus@lists.jyu.fi sekä kielikampus@list.jyu.fi . Jos lähetät viestin kaikille listoille kerralla, vastaanottaja saa sen vain kerran, vaikka olisikin useammalla listalla. Uusille nettisivuille saamme tapahtumakalenterin, joka helpottaa tilaisuuksien hahmottamista.  
 
-          K. Pitääkö minun pyytää joltakulta lupa, jos haluan järjestää ReCLaS –tapahtuman?
-          V: Ei, mutta ilmoita tapahtumasta Kati Dlaskelle (kati.dlaske@jyu.fi) ja Johanna Ennser-Kanaselle (johanna.f.ennser-kananen@jyu.fi ), jotta he voivat päivittää tapahtumakalenteria!    
 
Tapahtumat
 
April 7-8, 2017, The 2nd Symposium of Language Policy in the Family, the Preschool and the School. Heading for the future!   
 
Maanantai 8.5. 2017 Kevään ReCLaS-seminaari järjestetään maanantaina 8.5. klo 13-16. -          Seminaarin jälkeen on ohjelmassa kevätjuhla.  Tarkempaa tietoa ohjelmasta kuluvan kevään aikana, mutta varaa aika jo kalenteriisi!        
 
Muuta mukavaa
-          Haluatko paikalliseen ReCLaS –vaihtoon toiselle laitokselle? Haluatko tutustua Solkin väkeen tai käydä katsomassa, miltä työskentely Kivi-laitoksen avotilassa tuntuu? Sovi toiselta laitokselta itsellesi joku vaihtopari, ja ota yhteyttä laitoksen johtajiin Anne ja Tarja, joita tarvitaan sähköavainten koodaamiseen. Tainalla (Saarinen) Solkista ja (Jo)Hannalla (Ennser-Kananen) KiVi-laitokselta on jo kokemusta tästä; heiltä voit kysellä lisää!
-          ReCLaS-nettisivusto on suunniteltu, mutta sen toteutus on jäänyt Jyväskylän yliopiston sivustouudistuksen jalkoihin. Uutta sivustoa odotellessa päivitämme vielä tapahtumia vanhalle sivustolle https://www.jyu.fi/hytk/fi/laitokset/kivi/en/research/research-projects/research-projects-other/reclas-1/blogs-and-bulletins-1
-          ReCLaS-strategiaryhmä on käynnistänyt tutkimusstrategian työstämisen SEG-ryhmän ehdotusten ja syksyn tapahtumien pohjalta
-          Apulaisprofessorien (tenure track) rekrytointi on loppuvaiheessa. Tehtäviin esitetään Sigurd D’Hondtia ja Nettie Boivinia. Lopullisen päätöksen tekee rehtori.  
-          Vuodet 2019 ja 2020 on varattu kansainvälisille vierailijoiille. Lähetämme toukokuussa ReCLaS-väelle kyselyn, jossa voitte ehdottaa ideoita kansainvälisiksi vierailijoiksi ja vierailujen ohjelmaksi. Pysy kuulolla!    
 
Bulletin March 2017  
ReCLaS spring 2017
 
Hei ReCLaS folks at Department of Language and Communication Studies, Centre for Applied Language Studies and elsewhere at the Language Campus ! Here’s some info on ReCLaS in general and recent events in particular!
 
ReCLaS FAQ
-          Q. Who’s ”in” ReCLaS?
-          A: Anyone who sees themselves working with language, change and society (i.e. the ReCLaS themes), or with developping applied language studies in general!  
 
-          Q. What events are ReCLaS events?
-          A. All events that are organized around applied language studies, language, change and society (i.e. the ReCLaS themes), and whose organizer wants to make ReCLaS visible in the event!
 
-          Q. Is it OK to make ReCLaS visible in various events by mentioning the link to ReCLaS, adding a logo to conference slides, mentioning it in publications, etc. ?
-           A. Yes, very!  
 
-          Q. Where do I find the ReCLaS logo to be placed on my website, conference presentation, email signature…
-          A. At S: drive folder S:\kielet-solki\ReCLaS-logot  
 
-          Q. I want to organize a ReCLaS reading circle, meeting, brainstorming seminar... What do I do? 
-          A. Organize the meeting and send out invitations! At least for the time being we use departmental mailing lists solki@lists.jyu.fi and kivi@lists.jyu.fi  and for PhD students solki-jatkot@lists.jyu.fi, vie-joujatko@lists.jyu.fi, jatkot@lists.jyu.fi, vie-iccjatko@lists.jyu.fi, vie-puhjatko@lists.jyu.fi. You can also send the message to Language Centre  kielikeskus@lists.jyu.fi and Language Campus lists kielikampus@list.jyu.fi If you send out your message to all addresses in one mail, the recipients will only get it once. For the new websites we’ll have an events calendar that will help organizing events.  
 
-          Q. Do I need permission from someone if I want to organize a ReCLaS event?
-          A: No, but let Kati Dlaske (kati.dlaske@jyu.fi) and Johanna Ennser-Kananen  (johanna.f.ennser-kananen@jyu.fi ) know, so they can update the events calendar!    
 
Events  
April 7-8, 2017, The 2nd Symposium of Language Policy in the Family, the Preschool and the School. Heading for the future!    
 
Monday May 8, 2017 Spring ReCLaS seminar on Monday May 8, at 13-16. After the seminar a spring party, stay tuned!    
 
Other cool stuff
-          Would you like to take part in local ReCLaS exchange in another department? Would you like to get to know CALS people, or see what working like in the Dept of Language and Comunication studies open office feels like? Agree on an exhange with someone you want to change seats with and contact department heads Anne & Tarja, who are needed for coding electronic keys. Taina (Saarinen) from CALS and (Jo)Hanna (Ennser-Kananen) from L&CS already have experience of this; ask more from them!
-          A new website has been designed for ReCLaS, but the implementation has been delayed because of the University of Jyväskylä website reform. Stay tuned! In the meantime, you can check out our Old site
-          The ReCLaS strategy group started research strategy work on the basis of the evaluations and recommendations of the Scientific Expert Group.
-          The recruitment of associate professors is at its final stages; the selection committee proposes that Sigurd D’Hondt and Nettie Boivin are selected. The final decision will be made by the rector.
-          Years 2019 and 2020 are designated for international visitors. We will be sending out a questionnaire before summer about any ideas you might have for international visitors that you might want to see visit Jyväskylä! Stay tuned!