21.05.2019

På svenska

What's in the App? Digitalt medierad kommunikation över tid och rum i nutida flerspråkiga familjer 

I dagens Finland har de flesta familjer tillgång till många typer av kommunikationsteknologier, så som bärbara datorer och smartphones, och barn lär sig från tidig ålder hur man kan använda dem för att kommunicera genom att kombinera text, bild och tal på olika sätt. Många familjer använder sig också av dessa teknologier för att hålla kontakt med familjemedlemmar som inte bor i samma hushåll eller ens i samma land. I detta projekt undersöks digitala vanor i flerspråkiga familjer i de svensk-, rysk- respektive polskspråkiga talgemenskaperna i Finland (med 290 000, 75 000 respektive 5 000 modersmålstalare) och fyller på så sätt en lucka i tidigare forskning. I studien kombineras en omfattande kartläggning utförd online med en fördjupad etnografisk studie i ett urval av familjer för att få en djupare insikt i hur familjers flerspråkiga digitala vanor skapar och upprätthåller relationer och roller mellan familjemedlemmar över tid och rum.