21.05.2019

Po polsku

What’s in the App? Komunikacja cyfrowa w czasie i przestrzeni we współczesnych rodzinach wielojęzycznych

Obecnie większość rodzin w Finlandii ma szybki dostęp do szerokiego spektrum technologii komunikacyjnych takich jak laptopy czy smartfony. Dzieci, już od najmłodszych lat, uczą się korzystać z tych technologii w celach komunikacyjnych, z łatwością łącząc tekst, obraz i głos jako różne metody przekazu. Wiele rodzin używa nowoczesnych technologii dla podtrzymania kontaktów z członkami rodziny, którzy mieszkają w innych gospodarstwach domowych, a nawet w innym kraju. Projekt “WhatsInApp” ma na celu wypełnienie luki badawczej poprzez analizę cyfrowych praktyk komunikacyjnych rodzin wielojęzycznych żyjących w Finlandii w szwedzko-, rosyjsko- i polsko-języcznych społecznościach (odpowiednio 290.000, 75.000 i 5.000 rodzimych użytkowników danego języka). Projekt łączy w sobie zakrojony na szeroką skalę kwestionariusz online dotyczący cyfrowych praktyk rodzin wielojęzycznych wraz z pogłębionymi badaniami etnograficznymi na mniejszej próbie. Uzyskana w ten sposób wiedza pozwoli nam na określenie jak przekonania, postawy i praktyki poszczególnych członków rodziny oraz zarządzanie wielojęzycznymi praktykami cyfrowymi oddziałuje na role i relacje rodzinne w czasie i przestrzeni.