21.05.2019

Suomeksi

What’s in the App? Digitaalisesti välitetty viestintä nykyajan monikielisissä perheissä yli ajan ja paikan

Valtaosalla suomalaisista perheistä on nykyään mahdollisuus käyttää monenlaista viestintäteknologiaa, kuten kannettavia tietokoneita ja älypuhelimia.  Lapset oppivat jo nuorina viestimään tämän teknologian välityksellä yhdistäen tekstimuotoista, kuvallista, sekä puhuttua viestintää. Useissa perheissä pidetään myös viestintäteknologian avulla yhteyttä perheenjäseniin, jotka eivät asu samassa taloudessa tai edes samassa maassa. Projektimme täydentää alan tutkimusta tarkastelemalla monikielisten perheiden digitaalisia käytänteitä ruotsin-, venäjän- ja puolankielisissä yhteisöissä Suomessa (kyseisillä kieliryhmillä on 290 000, 75 000 ja 5 000 äidinkielistä puhujaa). Yhdistämällä laajamittaisen nettikyselyn digitaalisista käytänteistä tarkempaan etnografiseen tutkimukseen rajatummassa perhejoukossa saamme tietoa siitä, kuinka perheenjäsenten uskomukset ja asenteet, tavat, sekä monikielisten digitaalisten käytänteiden hallinta vaikuttavat perhesuhteisiin ja -rooleihin yli ajan ja paikan.