26.03.2019

Past research projects

Research project Duration Funding
Enterprise Social Media, Communication Practices and Boundary Management (EntNet) 2017 - 2018 Yleisradio
Journalismintutkimuksen englanninkielisen uutispalvelun jatkoprojekti (JRN2) 2016 Helsingin Sanomat Foundation
Tietopyyntöongelmien ratkaiseminen kunnallishallinnossa 2015 - 2016 Foundation for Development of Municipalities
Biblical Encounters   HERA
Droonijournalismi. Kauko-ohjattavien kamerakopterien journalistinen käyttö 2014 – 2015 Helsingin Sanomat Foundation
Helsingin Sanomain säätiön stipendiaattiohjelmien vaikutukset 2014 – 2015 Helsingin Sanomat Foundation
Journalismin tutkimuksen uutisportaali (JoPo) 2014 - 2015 Helsingin Sanomat Foundation
Terveydenhuollon Suomi 2014 - 2015 Ministry of Education and Culture
Uusien mediamainonnan muotojen läpinäkyvyys verkossa (TAO) 2014 – 2015 Helsingin Sanomat Foundation
Datajournalismin työkäytännöt (Dajo) 2013 – 2014 Helsingin Sanomat Foundation
Fifth Estate Research Group (FERG): Facebookin ad hoc -ryhmien kommunikatiivinen valta 2013 – 2014 Faculty of Humanities
The Impact of Gamification on Journalism 2013 - 2014 Helsingin Sanomat Foundation
Todenmukainen journalismi 2013 - 2014 Helsingin Sanomat Foundation
Language and Superdiversity: (Dis)identification in social media 2012 - 2016 Academy of Finland
CBRN crisis management: Architecture, Technologies and Operational Procedures (CATO) 2012 - 2014 EU funded co-operative project
Public Empowerment Policies for Crisis Management (PEP) 2012 – 2014 EU funded co-operative project
Arjen, kodin ja kansakunnan rakentuminen suomalaisissa blogeissa 2012 -  
Peripheral Multilingualism 2011 - 2015 Academy of Finland
Vuorovaikutusosaaminen virtuaalitiimeissä (InViTe) 2011 - 2014 Academy of Finland
Mitä medialta odotetaan maineyhteiskunnassa? (WEM) 2011 - 2013 Helsingin Sanomat Foundation

Scaffolding and affordances

2011 - 2013 Academy of Finland
Ubiikki uutismediassa (Ubi) 2011 – 2012 TEKES
Leadership and collaboration in emergencies and crises 2011 Swedish Agency for Civil
Contingencies
Maiseman tuotteistamisen strateginen hallinta ja kriittiset menestystekijät paikkamarkkinoinnissa 2011 Sitra
European Media Policies Revisited: Valuing and Reclaiming Free and Independent Media in Contemporary Democratic Systems (MEDIADEM) 2010 – 2013 European Commission (Seventh Framework Program)
Topling 2010 - 2013 Academy of Finland, University of Jyväskylä
3BatS 2010 - 2012 Academy of Finland, University of Jyväskylä
Agency and languaging: Perspectives on learning-in-the-world 2010 - 2012  
KieVie 2010 - 2013  
Kohti kiinnostavaa journalismia 2009 – 2012 Helsingin Sanomat Foundation
European Diploma in Intercultural Competence (EDICC) 2009 – 2011 European Union’s Lifelong Learning Programme
Identities in Motion 3M network 2009 - 2011 NordForsk
Added Value of Intangibles for Organizational Innovation (AVI) 2009 – 2010 Tekes and several companies
Developing a Crisis Communication Scorecard (CrisComScore) 2008 – 2011 EU (7. framework programme)
Dialogues of appropriation 2008 - 2011 Academy of Finland
Kirjat murroksessa 2008 - 2011 Academy of Finland
Northern Multilingualism 2008 - 2011 Academy of Finland
Globaalin innovaatiojournalismin haasteet (GINJO) 2008 – 2010 Tekes
Globalization and International Management: Successful Governance of Intercultural Communication in Finnish-Chinese Business Operations 2008 - 2010 Academy of Finland and Chinese Academy of Social Sciences (CASS)
Viranomaisaineistojen journalistinen hyödyntäminen 2008 - 2010 Helsingin Sanomat Foundation
Ison-Britannian viestintä- ja mediatutkimuksen nykytila ja käytännön sovellukset 2008  
Cefling 2007 - 2009 Academy of Finland
Monikielinen Suomi / FiDiPro 2007 - 2011 Academy of Finland
Nordic Literacies    
VARIENG 2006 - 2011 Academy of Finland
Towards Future Literacy Pedagogies – ToLP 2006 - 2009 University of Jyväskylä, Academy of Finland
NORFACE-seminaarisarja monikielisyydestä 2006 - 2008 NORFACE / Academy of Finland
Henkinen väkivalta vuorovaikutussuhteissa koulun ja työelämän konteksteissa 2004 Academy of Finland