29.09.2010

Estonian

 

Kultuuridevahelise suhtluspädevuse alane Euroopa diplom (EDICC) on 2009. aasta oktoobris alanud kaheaastane projekt, mille eesmärk on luua kultuuridevahelise pädevuse alases täiendõppes kasutatav akadeemiline õppekava. Projekti toetab Euroopa Liidu Elukestva Õppe programm.

Projekti väljund on tööelule suunatud diplomikava, mis võimaldab täiskasvanust õppijail tõsta oma kultuuridevahelise suhtluse alast pädevust, et suuta vastata Euroopa järjest mitmekultuurilisemate ja mitmekeelsemate ühiskondade nõuetele. Lisaks uuritakse projektis olemasolevate virtuaalõppe platvormide õppe- ja õpipotentsiaali.

Projekti kosortsiumipartnerid ja assotsieerunud partnered esindavad üheksat Euroopa riiki ja üheksat erinevat ülikooli. Projekti koordinaator on Helsingi Ülikooli Palmenia täiendõppe keskus. Tagamaks projekti kõrget kvaliteeti ja kultuuridevahelise pädevuse sektoritevahelist käsitlust, ühendavad projekti partnerid oma oskusteabe interdistsiplinaarsesse lähenemisse. Esindatud on näiteks sellised valdkonnad nagu interkulturaalse pädevuse uuringud, kultuuridevaheline kasvatusteadus, täiskasvanuõpe, transformatiivne õpe, soouuringud, migratsiooni ja Euroopa lõimumise uuringud, aga samuti keeleteadus, geograafia ja piirkonnauuringud. Konsortsium uurib ja jagab parimaid tavasid kultuuridevahelise pädevuse alases täiskasvanuõppes.

 

viiva_sin.jpg


 

edicc_logo_level.gif