29.09.2010

Finnish

 

European Diploma in Intercultural Competence (EDICC) on lokakuussa 2009 alkanut kaksivuotinen hanke, jonka päämääränä on luoda akateeminen, työelämälähtöinen kulttuurienvälisen kompetenssin täydennyskoulutusohjelma. Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin Elinikäisen oppimisen ohjelma (Lifelong Learning Programme, LLP).

Tavoitteena on kehittää jatkokoulutusohjelma, joka antaa työssäkäyville aikuisopiskelijoille valmiudet vastata Euroopan yhä kasvaviin monikulttuurisuuden ja -kielisyyden haasteisiin. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta hyödyntää jo olemassa olevia virtuaalioppimisympäristöjä.

EDICC–hankkeessa on mukana kymmenen eri yliopistoa yhdeksästä Euroopan maasta. Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia toimii hankkeen koordinaattorina. Keskeistä hankkeessa on opetusohjelman korkean laadun takaaminen ja eri alojen tarpeita palveleva monitieteinen lähestymistapa. Hankekumppanit ovat kulttuurienvälisten kysymysten asiantuntijoita mm. seuraavilla aloilla: kulttuurienvälinen kompetenssi, kulttuurienvälinen opetus, aikuisoppiminen, transformatiivinen oppiminen, sukupuolentutkimus, muuttoliikkeiden tutkimus, Euroopan yhdentyminen, kielitiede, maantiede ja aluetutkimus. Hankekumppanit kartoittavat ja jakavat keskenään myös kulttuurienvälisen kompetenssin aikuiskoulutuksen parhaita käytäntöjä.

 

viiva_sin.jpg


 

edicc_logo_level.gif