29.09.2010

Romanian

 

Diploma Europeană în Competenţă Interculturală (European Diploma in Intercultural Competence - EDICC) este un proiect care se întinde pe doi ani, lansat în octombrie 2009, având ca obiectiv general dezvoltarea unui curriculum academic pentru formarea continuă în competenţa interculturală.

EDICC este finanţat prin Programul Uniunii Europene de formare continuă pe parcursul întregii vieţi. Rezultatul proiectului va fi realizarea unui curriculum pentru obţinerea unei diplome (după cea de licenţă) cu aplicabilitate practică, orientată spre cerinţele pieţei muncii, care să dea posibilitatea  educabililor adulţi să-şi dezvolte/amplifice competenţa lor interculturală cu scopul satisfacerii cerinţelor mereu crescânde ale societăţilor europene multiculturale şi multilingvistice. În plus, proiectul va analiza potenţialul de predare şi învăţare furnizat de platformele virtuale de învăţare existente în domeniu.

Partenerii Consorţiului proiectului şi cei asociaţi lor reprezintă nouă ţări şi zece universităţi diferite. Centrul de Educaţie Continuă Palmenia din cadrul Universităţii din Helsinki va juca rolul de coordonator al proiectului. Pentru asigurarea unei înalte calităţi a curriculum-ului şi o focalizare cross-sectorială asupra competenţei interculturale, membrii Consorţiului vor împleti expertiza lor în studii interculturale cu o abordare interdisciplinară.

Domeniile reprezentate de ei se întind de exemplu de la competenţa interculturală, educaţia interculturală, pedagogia adultului, pedagogia transformativă, la studii referitoare la genuri, migraţie, integrare europeană precum şi la studii lingvistice, geografice şi ale arealului.

Pe de altă parte Consorţiul va explora şi va împărtăşii exemplele de bune practici din  educaţia adulţilor în competenţa interculturală.

 

viiva_sin.jpg


 

edicc_logo_level.gif