13.03.2018

Härmä Juhani, dosentti / adjunct professor / reader

Oppiaine:
romaaninen filologia / Romance philology