13.03.2018

Häyrynen Helena, dosentti / adjunct professor / reader

Oppiaine:
romaaninen filologia / Romance philology