Häyrynen Helena, dosentti / docent

Oppiaine:
romaaninen filologia / Romance philology