Puro Jukka-Pekka, dosentti / docent

Oppiaine:
viestintä / communication