04.01.2017

Selected publications

Ullakonoja, R., & Dufva, H. (2016). Toisen ja vieraan kielen ääntämisen oppimisen haasteet. Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti, 26 (2), 4-18.

Dufva, H., & Aro, M. (2015). Dialogical View on Language Learners' Agency: Connecting Intrapersonal with Interpersonal. In P. Deters, X. Gao, E. R. Miller, & G. Vitanova (Eds.), Theorizing and Analyzing Agency in Second Language Learning : Interdisciplinary Approaches (pp. 37-53). Second Language Acquisition, 84. Bristol: Multilingual Matters.

Dufva, H. (2015). Dialogues and interconnections : language, culture and identity. In M. Carayol, & R. Peltola (Eds.), Singularités, pluralités : Identités linguistiques et littéraires en Finlande : actes du colloque tenu à l'université de Caen Basse-Normandie (18-19 novembre 2011) (pp. 13-24, 187-188). Presses Universitaires de Caen.

Kajander, K., Dufva, H., Alanen, R., & Kotkavuori, E. (2015). Kaksi kieltä - yksi koulurakennus. Tempus, 50 (2), 20-21.

Kajander, K., Alanen, R., Dufva, H., & Kotkavuori, E. (2015). Kielimuureja vai yhteiseloa : odotuksia ja kokemuksia kahden kielen koulusta. In T. Jakonen, J. Jalkanen, T. Paakkinen, & M. Suni (Eds.), Kielen oppimisen virtauksia. Flows of langugage learning (pp. 142-158). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja, 73. Jyväskylä, Finland: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/afinlavk/article/view/49395

Dufva, H., & Salo, O.-P. (2015). Kielten äärellä : kielitietoisuus oppimisen tukena. In O.-P. Salo, & M. Kontoniemi (Eds.), Kohti uutta : 100 vuotta koulun kehittämistä Jyväskylän normaalikoulussa (pp. 211-226). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän normaalikoulu, Jyväskylän yliopisto.

Kelly, R., Dufva, H., & Tapio, E. (2015). Many languages, many modalities : Finnish Sign Language signers as learners of English. In T. Jakonen, J. Jalkanen, T. Paakkinen, & M. Suni (Eds.), Kielen oppimisen virtauksia. Flows of langugage learning (pp. 113-125). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja, 73. Jyväskylä, Finland: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/afinlavk/article/view/49371

Kautonen, M., Kuronen, M., Ullakonoja, R., Tergujeff, E., & Dufva, H. (2015). På väg mot bättre språkundervisning - FOKUS på uttal. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11.03.2015 (Maaliskuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/pa-vag-mot-battre-sprakundervisnin... Open access

Dufva, H. (2014). Hauskuus kannattaa ottaa vakavasti. Tempus, 49 (5), 20-21.

Pietikäinen, S., & Dufva, H. (2014). Heteroglossia in Action : Sámi Children, Textbooks and Rap. In A. Blackledge, & A. Creese (Eds.), Heteroglossia as Practice and Pedagogy (pp. 59-74). Educational Linguistics, 20. Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-94-007-7856-6_4

Ullakonoja, R., Dufva, H., Kuronen, M., & Hurme, P. (2014). How to imitate an unknown language? Russians imitating Finnish. In K. Jähi, & L. Taimi (Eds.), XXVIII Fonetiikan päivät. Turku 25.-26. lokakuuta 2013. Konferenssijulkaisu (pp. 10-18). Turun yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5980-8 Open access

Kajander, K., Dufva, H., Kotkavuori, E., & Alanen, R. (2014). Kaksikielinen koulu? Pietarsaaren lukio ja Jakobstads gymnasium saman katon alle. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 18.12.2014 (Joulukuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/kaksikielinen-koulu-pietarsaaren-l... Open access

Dufva, H., Aro, M., & Suni, M. (2014). Language learning as appropriation: how linguistic resources are recycled and regenerated. AFinLA-e : soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 2014 (6), 20-31. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/46278 Open access

Ullakonoja, R., Kuronen, M., Hurme, P., & Dufva, H. (2014). Segment Duration in Finnish as Imitated by Russians. In N. Campbell, D. Gibbon, & D. Hirst (Eds.), Social and Linguistic Speech Prosody. Proceedings of the 7th international conference on Speech Prosody (pp. 507-511). Social and Linguistic Speech Prosody, 7. Dublin: Science Foundation Ireland; Intenational Speech Communication Association. Retrieved from http://fastnet.netsoc.ie/sp7/sp7book.pdf

Dufva, H. (2014). Vieraasta kielestä omiksi sanoiksi: Mitä Vološinov sanoi kielen oppimisesta ja opettamisesta?. Kielikoulutuspolitiikan verkoston verkkolehti, 13.3.2014 (Maaliskuu 2014). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/vieraasta-kielesta-omiksi-sanoiksi... Open access

Kalaja, P., Dufva, H., Mäntylä, K., & Pitkänen-Huhta, A. (2013). AFinLA: The Finnish Association of Applied Linguistics. European Journal of Applied Linguistics, 1 (1), 162-173. doi:10.1515/eujal-2013-0008

Kalaja, P., Dufva, H., & Alanen, R. (2013). Experimenting with visual narratives. In G. Barkhuizen (Ed.), Narrative Research in Applied Linguistics (pp. 105-131). Cambridge: Cambridge University Press.

Dufva, H., & Alanen, R. (2013, 14.10.2013). Kielitietoinen ja monikielinen koulu - ja kuinka se tehdään. Keskisuomalainen.

Dufva, H. (2013). Kognitio, kieli ja oppiminen - hajautettu näkökulma. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 5, 57-73. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/issue/view/1107 Open access

Dufva, H. (2013). Language learning as dialogue and participation. In E. T. Christensen, L. Kuure, A. Mörch, & B. Lindström (Eds.), Problem-based learning for the 21st century. New Practices and Learning Environments (pp. 51-72). Aalborg : Aalborg University Press. Retrieved from http://vbn.aau.dk/da/publications/problembased-learning-for-the-21st-c... Open access

Alanen, R., Kalaja, P., & Dufva, H. (2013). Visuaaliset narratiivit ja valmistuvien aineenopettajien käsitykset vieraiden kielten opettamisesta. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 5, 41-56. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/issue/view/1107 Open access

Dufva, H. (2012). Bakhtin and Second Language Acquisition. In C. Chapelle (Ed.), The Encyclopedia of Applied Linguistics. BPS Blackwell. doi:10.1002/9781405198431

Dufva, H. (2012). Harjoituksia toisin ajattelemiseen (Alastair Pennycook: Language as local practices). Virittäjä, 116 (3), 484-491.

Dufva, H. (2012). Language learners as socio-cognitive and embodied agents: Dialogical considerations. Язык, коммуникация и социальная среда / Language, Communication and Social Environment, 9 (2011) (1). Retrieved from http://lse2010.narod.ru/ Open access

Dufva, H., & Mäntylä, K. (2012, 11.05.2012). Monikielinen Jyväskylä on arjen ilo ja voimavara. Keskisuomalainen.

Dufva, H., & Aro, M. (2012). Oppimisen kronotooppisuus: aika, paikka ja kielenkäyttäjä. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 2012 (4), 7-21. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/index Open access

Ullakonoja, R., Tergujeff, E., & Dufva, H. (2012). Роль фонетики в преподавании устной русской речи финским учащимся. In L. A. Verbistkaja, & N. K. Ivanova (Eds.), Человек говорящий: исследования XXI века. К 80-летию со дня рождения Лии Васильевны Бондарко (pp. 155-160). Ivanovo: Ivanovskij gosudarstvennyj himiko-tehnologicheskij universitet.

Dufva, H. (2011). Ei kysyvä tieltä eksy: kuinka tutkia kielen oppimista ja opettamista haastattelun avulla. In P. Kalaja, R. Alanen, & H. Dufva (Eds.), Kieltä tutkimassa: Tutkielman laatijan opas (pp. 131-145). Helsinki, Finland: Finn Lectura.

Kalaja, P., Alanen, R., Dufva, H., & Palviainen, Å. (2011). Englannin ja ruotsin kielen oppijat toimijoina koulussa ja koulun ulkopuolella. In E. Lehtinen, S. Aaltonen, M. Koskela, E. Nevasaari, & M. Skog-Södersved (Eds.), AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia (pp. 62-74). AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 3. Jyväskylä, Finland: AFinLa. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla Open access

Kalaja, P., Alanen, R., Palviainen, Å., & Dufva, H. (2011). From milk cartons to English roommates: context and agency in L2 learning beyond the classroom. In P. Benson, & H. Reinders (Eds.), Beyond the language classroom (pp. 47-58). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Kalaja, P., Alanen, R., & Dufva, H. (Eds.). (2011). Kieltä tutkimassa: tutkielman laatijan opas. Helsinki, Finland: Finn Lectura.

Dufva, H., Suni, M., Aro, M., & Salo, O.-P. (2011). Languages as objects of learning: Language learning as a case of multilingualism. Apples, 5 (1), 109-124. Retrieved from http://www.apples.jyu.fi Open access

Kalaja, P., Alanen, R., & Dufva, H. (2011). Minustako tutkija? Johdattelua tutkimuksen tekoon. In P. Kalaja, R. Alanen, & H. Dufva (Eds.), Kieltä tutkimassa: tutkielman laatijan opas (pp. 8-32). Helsinki, Finland: Finn Lectura.

Dufva, H., Aro, M., Suni, M., & Salo, O.-P. (2011). Onko kieltä olemassa? Teoreettinen kielitiede, soveltava kielitiede ja kielen oppimisen tutkimus. AFinLA-e Soveltavan kielitieteen tutkimuksia , 2011 (3), 22-34. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/index Open access

Kalaja, P., Palviainen, Å., Alanen, R., & Dufva, H. (2011). Oppikirjoista, kämppiksistä, teeveestä ja maitotölkeistä. TEMPUS, 46 (3), 18-19.

Dufva, H. (2011, 31). Paikannuksia ja ekonurkkauksia. Puhe ja kieli , p. 49.

Tergujeff, E., Ullakonoja, R., & Dufva, H. (2011). Phonetics and Foreign Language Teaching in Finland. In S. Werner, & T. Kinnunen (Eds.), XXVI Fonetiikan päivät 2010 (pp. 63-68). Joensuu: Itä-Suomen yliopisto. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-0391-4

Kalaja, P., Alanen, R., & Dufva, H. (2011). Teacher trainees' beliefs about EFL learning in the light of narratives. In S. Breidbach, D. Elsner, & A. Young (Eds.), Language awareness in teacher education: cultural-political and social-educational perspectives (pp. 63-78). Mehrsprachigkeit in Schule und Unterricht, 13. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Dufva, H., Aro, M., Alanen, R., & Kalaja, P. (2011). Voices of literacy, images of books: sociocognitive approach to multimodality in learner beliefs. ForumSprache, 2011 (6), 58-74. Retrieved from http://www.hueber.de/forum-sprache/

Mäntylä, K., Pietikäinen, S., & Dufva, H. (2010). Informal language learning contexts: multilingualism in a family. In Language, learning and context (pp. 71-72). London: Scitsiugnil Press (BAAL).

Dufva, H., & Nikula, T. (2010, 8.6.2010). Kieltenopetuksen pitää vastata ajan haasteisiin. Helsingin Sanomat.

Pietikäinen, S., Dufva, H., & Mäntylä, K. (2010). Monikielisyys liikkeessä: Monikielisen perheen kielelliset resurssit. AFINLA-E: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, (2), 17-30. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/ Open access

Dufva, H. (2010). Oppimisen dialogit - osaamisen asteet: Näkökulmia monen kielen oppimiseen ja käyttöön. In S. Stolt, M. Lehtihalmes, S. Tarvainen, & K. Launonen (Eds.), Suomalainen monikielisyys ja sen haasteet (pp. 21-33). Puheen ja kielen tutkimuksen julkaisuja , 42. Helsinki, Finland: Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys .

Dufva, H. (2010). Reclaiming the Mind: Dialogism, language learning and the importance of considering cognition. In K. Junefelt, & P. Nordin (Eds.), Proceedings of the Second International Interdisciplinary Conference on Perspectives and Limits of Dialogism in Mihail Bakhtin. June 3-5, 2009 (pp. 41-48). Stockholm: Department of Scandinavian Languages, University of Stockholm. Retrieved from http://www.nordiska.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=11267&a=60149

Martin, M., & Dufva, H. (2009). Alukset. In U. Koukkari-Anttonen, & T. Riitijoki (Eds.), Kaksi huonetta ja heittiö. Suomenoppijoiden sutkauksia. (pp. 7-9). Jyväskylä, Finland: Atena .

Dufva, H. (2009). Angela Creese & Peter Martin (toim.) Multilingual classroom ideologies. Puhe ja kieli , 29 (1), 39-41.

Nieminen, L., & Dufva, H. (2009). Esipuhe: Dialogeja dialogisuudesta. Puhe ja kieli, 29 (2), 45-47.

Dufva, H., Kalaja, P., & Alanen, R. (2009). Kielenoppijoiden kädenjälkiä. Tempus, (5/2009), 18-19.

Mäntylä, K., Pietikäinen, S., & Dufva, H. (2009). Kieliä kellon ympäri: Perhe monikielisyyden tutkimuksen kohteena. Puhe ja kieli , 29 (1), 27-37.

Dufva, H., & Salo, O.-P. (2009). Languages in the classroom: Institutional discourses and users' experiences. In Culturally and linguistically diverse classrooms. New dilemmas for teachers. (pp. 252-270). Bristol : Multilingual Matters .

Dufva, H., & Pietikäinen, S. (2009). Moni-ilmeinen monikielisyys. Puhe ja kieli, 29 (1), 1-14.

Nieminen, L., Korpijaakko-Huuhka, A.-M., Järvikivi, J., & Dufva, H. (Eds.). (2009). Puhe ja kieli 29 (2). Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys. Puhe ja kieli, 29 (2).

Alanen, R., & Dufva, H. (2009). Tilanteinen kielellinen tietoisuus ja vieraan kielen oppimien luokkahuoneessa. In R. Engeström, & J. Virkkunen (Eds.), Kulttuurinen välittyneisyys toiminnassa ja oppimisessa (pp. 225-244.). Toiminnan teorian ja kehittävän työntutkimuksen yksikön tutkimusraportit , 11. Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto.

Pietikäinen, S., Alanen, R., Dufva, H., Kalaja, P., Leppänen, S., & Pitkänen-Huhta, A. (2008). Languaging in Ultima Thule: Multilingualism in the life of a Sami boy. International Journal of Multilingualism , 5 (2), 79-99.

Ullakonoja, R., & Dufva, H. (2008). Perception of L2 Fluency in Study Abroad Context. Academic Exchange Quarterly, 12 (3), 62-66.

Kalaja, P., Alanen, R., & Dufva, H. (2008). Self-portraits of EFL learners: Finnish students draw and tell. In P. Kalaja, V. Menezes, & A. M. F. Barcelos (Eds.), Narratives of Learning and Teaching EFL (pp. 186-198). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Dufva, H., Alanen, R., Kalaja, P., & Surakka, K. (2007). "Englannin kieli on jees!" Englannin kielen opiskelijat muotokuvassa. In O.-P. Salo, T. Nikula, & P. Kalaja (Eds.), Kieli oppimisessa - Language in Learning (pp. 311-329). AFinLAn vuosikirja 2007 , 65. Jyväskylä, Finland: AFinLA.

Dufva, H., Kalaja, P., & Alanen, R. (2007). Beliefs about language, language learning and teaching: The first-year students' experiences. In A. Koskensalo, J. Smeds, V. Kohonen, & P. Kaikkonen (Eds.), Foreign languages and multicultural perspectives in the European context (pp. 129-138). Berlin: LIT Verlag.

Martin, M., Dufva, H., Kalaja, P., & Alanen, R. (2007). Kieli keskellä kaikkea. In H. Hanka, & I. Ylönen (Eds.), Humanistista kirjoa. Jyväskylä studies in humanities , 71. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Mäntylä, K., & Dufva, H. (2007). Slippery idioms: Formulaic sequences and slips of the tongue. In Collocations and Idioms 1. Papers from the first Nordic conference on syntactic freezes. (pp. 200-212). Studies in Languages, 41. Joensuu: Joensuun yliopisto.

Yliniemi, M., Dufva, H., & Mäntylä, K. (2006). "Jatkuvasti tulee puhuttua" -lasten käistyksiä kieliympäristön merkityksestä vieraan kielen oppimisessa. In R. Alanen, H. Dufva, & K. Mäntylä (Eds.), Kielen päällä: Näkökulmia kieleen ja kielenkäyttöön (pp. 77-96). JKL: Solki.

Dufva, H. (2006). How people speak of languages: Rethinking the role of languages in intercultural communication. In F. Dervin, & E. Suomela-Salmi (Eds.), Intercultural communication and education (pp. 33-54). Bern : Peter Lang .

Dufva, H. (2006). Kaidan polun viereltä - kun kieli lipsahtaa. In P. Muikku-Werner (Ed.), Sillä tavalla! (pp. 45-72). Helsinki, Finland: Tammi.

Alanen, R., Dufva, H., & Mäntylä, K. (Eds.). (2006). Kielen päällä: Näkökulmia kieleen ja kielenkäyttöön. JKL: Solki.

Dufva, H. (2006). Oppijat kielen virrassa: dialoginen näkökulma vieraan kielen oppimiseen. In R. Alanen, H. Dufva, & K. Mäntylä (Eds.), Kielen päällä. Näkökulmia kieleen ja kielenkäyttöön. (pp. 37-51). Jyväskylä, Finland: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Lähteenmäki, M., Dufva, H., Leppänen, S., & Varis, P. (Eds.). (2006). Proceedings of the XII International Bakhtin Conference, Jyväskylä, Finland, 18-22 July, 2005. Jyväskylä, Finland: Kielten laitos.

Dufva, H. (2006). Raja ilman railoa? Suomalainen opettaja Pietarissa. In S. Pöyhönen, & K. Hiltula (Eds.), Opettajana vieraalla maalla: Opetuskulttuurien kohtaamisia (pp. 181-205). Jyväskylä, Finland: Soveltavan kielentutkimuksen keskus.

Dufva, H., & Pietikäinen, S. (2006). Sami languages: Between hope and endangerment. In R. Kiely, P. Rea-Dickins, H. Woodfield, & G. Clibbon (Eds.), Language, Culture and Identity in Applied Linguistics (pp. 47-59). British Studies in Applied Linguistics, 21. London: Equinox Publishing.

Kalaja, P., Toomar, J., Pitkänen-Huhta, A., Hirvonen, T., & Dufva, H. (2006). Suoravalinta ja vieraiden kielten opiskelijan opinnot. In P. Räihä, & T. Nikkola (Eds.), Valintakokeet opettajan ammatin veräjänvartijana (pp. 65-83). Opettajankoulutus Tutkimuksia, 83. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Pietikäinen, S., & Dufva, H. (2006). Voices in discourses: Dialogism, critical discourse analysis and ethnic identity. Journal of Sociolinguistics, 10 (2), 205-224.