25.08.2017

Fuchs Bertold, lehtori / lecturer

Fuchs Bertold, lehtori / lecturer
Puhelinnumero:
+358504285307
Oppiaine:
saksa / German
Lyhytnumero:
7427
Huone:
F 301

Opetan

 • SAXP016 Fonetiikan perusteet/luento-osuus
 • SAXP017 Kielioppi I, Kielioppi II, Kielioppi III
 • SAXS039 Tieteellisen kirjoittamisen työpaja
 • KLSS162 Sanakirjan laatiminen, käyttö ja tutkimus
 • didaktiset painopistealueet: kielioppi, sanakirjojen käyttö, fonetiikka ja ääntäminen

Muut työtehtävät

 • vaihto-ohjelmat ja opiskelu ulkomailla
 • ulkomaan opintojen korvaavuudet
 • Erasmus-yhdyshenkilö
 • Viittomakielen tulkkaustoiminnan johtaja
 • Kielten laitoksen yvv-ryhmän jäsen
 • Humanistisen tiedekunnan yvv-ryhmän jäsen

 

Julkaisut

 • Bertold Fuchs. Phonologie der Zweitsprachenproduktion. Untersuchung über finnische Sprecherinnen des Deutschen. Hamburg (Universität Hamburg, Arbeiten zur Mehrsprachigkeit 3) 1985, ISSN 0176-559X
 • Bertold Fuchs. Työvelvollisuuskokeilu ruohonjuuritasolla - opetusmuotojen uudistus ja arviointi saksan kielen laitoksella. In: Jussi Välimaa, Päivi Vuorinen (Hg.). Työvelvollisuuskokeilun rypäleitä ja kimaroita. Jyväskylä (Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B, 65) 1991, S. 127-130
 • Bertold Fuchs, Zum Wörterbuchgebrauch bei Übersetzungsübungen für Studienanfänger. In: Irma Hyvärinen, Rolf Klemmt. Von Erames and Slots bis Krambambuli: Beiträge zur zweisprachigen Lexikographie. Jyväskylä 1994 (Studia Philologica Jyväskyläsia 34). S.237-253.
 • Christopher Hall, Martina Natunen, Bertold Fuchs, Roland Freihoff. Deutsche Aussprachelehre. Ein Hand- und Übungsbuch für Sprecher des Finnischen. Helsinki 1995 (Finn Lectura). ISBN 951-8905-87-8
 • Bertold Fuchs, Das Lernerwörterbuch Deutsch als Fremdsprache im Übersetzungsunterricht für finnische Germanistikstudenten. In: Irmhild Barz, Marianne Schröder (Hg.). Das Lernerwörterbuch Deutsch als Fremdsprache in der Diskussion, Heidelberg (Winter) 1996, S.27-48.
 • Bertold Fuchs. Ausspracheangaben im deutsch-finnischen Wörterbuch von Rolf Klemmt und Ilkka Rekiaro. In: Jarmo Korhonen (Hg). Von der mono- zur bilingualen Lexikografie für das Deutsche, Frankfurt/Main (Lang) 2001 (Finnische Beiträge zur Germanistik; Bd. 6), S.317-336. ISBN 3-631-38361-4
 • Bertold Fuchs. Unmenschliche Idylle - Zu dem Roman "Jakob der Lügner". In: Ossner, Jakob / Rosebrock, Cornelia / Pieper, Irene (Hg). Interpretationen & Modelle für den Deutschunterricht, CD-ROM, Berlin (Cornelsen) 2002, ISBN 3-464-60843-3
 • Bertold Fuchs. Phonetische Aspekte einer Didaktik der Finnischen Gebärdensprache als Fremdsprache. Jyväskylä (Jyväskylä Studies in Humanities 21) 2004. ISBN 951-39-1813-0
 • Ritva Takkinen, Bertold Fuchs: Kieli tutkijan käsissä - suomalaisen viittomakielen tutkimus Jyväskylän yliopistossa. Teoksessa: Humanistista kirjoa Jyväskylä 2007(Jyväskylä Studies in Humanities 71), s. 81-103

Arvostelut

Arvosteltu sanakirja:

 • Joachim Böger, Helmut Diekmann, Hertmut Lenk, Caren Schröder: Suomi-saksa opiskelusanakirja. WSOY 1999.

Arvosteluni ilmestyi saksan kielellä:

 • Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen 32/2000, S.356-360

Ruotsin kielellä:

 • Henning Bergenholtz ja Sven-Göran Malmgren (toim.): LexicoNordica 7 (Tidskrift om leksikografi i Norden utgitt av Nordisk forening for leksikografi i samarbeid med Nordisk språkråd). Oslo 2000, S. 239-245

 


 

Unterricht

 • Phonetik/Vorlesung (SAXP016 Fonetiikan perusteet)
 • Grammatik I, II, III (SAXP 017 Kielioppi I, SAXA034 Kielioppi II, SAXA035 Kielioppi III)
 • Schreibwerkstatt (SAXS039Tieteellisen kirjoittamisen työpaja)

Weitere Aufgaben

 • Betreuung des Studiums im Ausland
 • Anrechnung von im Ausland erbrachten Studienleistungen
 • Erasmus-Kontakte

 

Veröffentlichungen

 • Bertold Fuchs. Phonologie der Zweitsprachenproduktion. Untersuchung über finnische Sprecherinnen des Deutschen. Hamburg (Universität Hamburg, Arbeiten zur Mehrsprachigkeit 3) 1985, ISSN 0176-559X
 • Bertold Fuchs. Työvelvollisuuskokeilu ruohonjuuritasolla - opetusmuotojen uudistus ja arviointi saksan kielen laitoksella. In: Jussi Välimaa, Päivi Vuorinen (Hg.). Työvelvollisuuskokeilun rypäleitä ja kimaroita. Jyväskylä (Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B, 65) 1991, S. 127-130
 • Bertold Fuchs, Zum Wörterbuchgebrauch bei Übersetzungsübungen für Studienanfänger. In: Irma Hyvärinen, Rolf Klemmt. Von Erames and Slots bis Krambambuli: Beiträge zur zweisprachigen Lexikographie. Jyväskylä 1994 (Studia Philologica Jyväskyläsia 34). S.237-253.
 • Christopher Hall, Martina Natunen, Bertold Fuchs, Roland Freihoff. Deutsche Aussprachelehre. Ein Hand- und Übungsbuch für Sprecher des Finnischen. Helsinki 1995 (Finn Lectura). ISBN 951-8905-87-8
 • Bertold Fuchs, Das Lernerwörterbuch Deutsch als Fremdsprache im Übersetzungsunterricht für finnische Germanistikstudenten. In: Irmhild Barz, Marianne Schröder (Hg.). Das Lernerwörterbuch Deutsch als Fremdsprache in der Diskussion, Heidelberg (Winter) 1996, S.27-48.
 • Bertold Fuchs. Ausspracheangaben im deutsch-finnischen Wörterbuch von Rolf Klemmt und Ilkka Rekiaro. In: Jarmo Korhonen (Hg). Von der mono- zur bilingualen Lexikografie für das Deutsche, Frankfurt/Main (Lang) 2001 (Finnische Beiträge zur Germanistik; Bd. 6), S.317-336. ISBN 3-631-38361-4
 • Bertold Fuchs. Unmenschliche Idylle - Zu dem Roman "Jakob der Lügner". In: Ossner, Jakob / Rosebrock, Cornelia / Pieper, Irene (Hg). Interpretationen & Modelle für den Deutschunterricht, CD-ROM, Berlin (Cornelsen) 2002, ISBN 3-464-60843-3
 • Bertold Fuchs. Phonetische Aspekte einer Didaktik der Finnischen Gebärdensprache als Fremdsprache. Jyväskylä (Jyväskylä Studies in Humanities 21) 2004, ISBN 951-39-1813-0

Rezensionen

Rezension des Wörterbuchs:

 • Joachim Böger, Helmut Diekmann, Hertmut Lenk, Caren Schröder: Suomi-saksa opiskelusanakirja. WSOY 1999.

Rezension auf Deutsch in:

 • Jahrbuch für finnisch-deutsche Literaturbeziehungen 32/2000, S.356-360

auf Schwedisch in:

 • Henning Bergenholtz ja Sven-Göran Malmgren (toim.): LexicoNordica 7 (Tidskrift om leksikografi i Norden utgitt av Nordisk forening for leksikografi i samarbeid med Nordisk språkråd). Oslo 2000, S. 239-245