20.04.2017

Háhn Judit, yliopistonlehtori / senior lecturer

Háhn Judit, yliopistonlehtori / senior lecturer
Sähköposti:
judit.hahn@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358408054832
Oppiaine:
englanti / English
Lyhytnumero:
4832
Huone:
Ag D321.1

Consultation hour: By appointment

Teaching

2016/2017

 • EKIP102 Academic Writing
 • EKIP506 Cultural History of the English-Speaking World
 • EKIA465 The Language of Advertising
 • EKIA514 Sociolinguistics 1
 • EKIS274 The Study of Text
 • EKIS411 Language in the Information Society
 • EKIA603 BA seminar
 • EKIS578 Sociolinguistics 2 (book exam)

 

Research interests

 • sociolinguistics
 • (online) linguistic landscapes
 • language policy
 • text linguistics, discourse analysis
 • videoconferencing and its applications

 

List of selected publications

Books

Háhn, Judit (2011). Promóciós műfajok a virtuális térben: A szponzorált szöveges link, a szalaghirdetés és az üzleti honlap nyelvészeti megközelítése [Promotional Genres in Virtual Space. The Text-only Sponsored Advertisement, the Banner and the Business Homepage from a Linguistic Point of View] Pécs: PTE Nyelvtudományi Doktori Iskola. Available at: https://jyu.academia.edu/JuditHahn

Háhn, Judit (2010). (ed.) Mindent elvettek tőlünk! Svábsors Baranyában. Visszaemlékezések. [They have taken away all we had. The story of Swabians in Baranya county. Reminiscences.] Pécs

 

Papers

Háhn, J., and Podlásková, I. (2016). Videoconferencing in ESP Classes: Learner-Centred Approach. CASALC Review, 5 (2), 51-61. Available at: https://www.cjv.muni.cz/cs/wp-content/uploads/sites/2/2016/04/cr-2-15-16-hahn-podlaskova.pdf

Háhn, J. (2016). Language options and the role of English on Finnish banks' websites. In A. Solin, J. Vaattovaara, N. Hynninen, U. Tiililä, & T. Nordlund (Eds.), Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa - The language user in changing institutions. AFinLAn vuosikirja 2016 (pp. 200-215). Jyväskylä, Finland: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys. Available at: http://ojs.tsv.fi/index.php/afinlavk/article/view/59727

 Háhn, Judit (2013). Félpanziós dinner’, avagy a magyar szállodai webhelyek angol nyelvű kommunikációja. [‘Félpanziós dinner’, or weird forms of communication on Hungarian hotel websites]. In Cs. Dobos (ed.) A vállalati kommunikáció vizsgálatának interkulturális és nyelvészeti aspektusai. [Intercultural and Linguistic Aspects of Corporate Communication] Miskolc: Miskolci Egyetem, 147-156. Available at: https://jyu.academia.edu/JuditHahn

Borgulya, Ágnes and Háhn, Judit (2013). The role of blogging in corporate communication and its application by Hungarian companies. In Ch. M Schmidt, A. Dimant, J. Lehtonen, M. Nielsen (eds.) Kulturspezifik in der europäischen Wirtschaftskommunikation. Baden: Springer-Verlag, 181-194. Available at: https://jyu.academia.edu/JuditHahn

Borgulya, Ágnes and Háhn, Judit (2013). Changes in the importance of work-related values in Central and Eastern Europe: Slovenia and Hungary against the trend? Journal of Arts and Humanities 2/10, 24-36. Available at: http://www.theartsjournal.org/index.php/site/article/viewFile/153/187

Háhn, Judit (2012). Hungarian teachers' use of humour in the business classroom. In: Anna T. Litovkina, Judith Sollosy, Péter Medgyes, Dorota Brzozowska (eds.) Hungarian Humour. Humor and Culture; 3. Cracow: Tertium, 221-234. Available at: https://jyu.academia.edu/JuditHahn

Háhn, Judit (2011). Az online vállalati kommunikáció hiányosságai: webergonómia vs. valóság magyar cégek honlapjain. [The deficiencies of online business communication: web ergonomy vs. reality in the homepages of Hungarian companies]. In Á. Borgulya , Cs. Deák (eds.) Vállalati kommunikáció a 21. század elején. [Corporate Communication at the Beginning of the 21st Century]. Miskolc: Z-Press Kiadó, 201-215.

Háhn, Judit (2010). Baranya megyei városok és községek honlapjainak összehasonlítása a nyelvhasználat szempontjából. [A linguistic analysis of the municipal homepages of towns and villages in Baranya county] Modern Nyelvoktatás, 16/2-3, 24-37.

Háhn, Judit (2010). Honlap, weblap, webhely: terminusok útvesztőjében. [Homepage, web page, website: a comparative terminological analysis of English and Hungarian terms] Magyar Nyelvőr, 134/2, 240-249. Available at: https://jyu.academia.edu/JuditHahn

Háhn, Judit (2009). Nyelvhasználati különbségek férfiak és nők munkahelyi e-mailjeiben. [Differences in the language use of men and women in work-related circular e-mails] In: Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények. Interdiszciplináris tanulmányok. A Miskolci Egyetem Közleményei. [Reports in Applied Linguistics. Interdisciplinary Studies. Publications of the University of Miskolc] 3/1. Miskolc: Egyetemi Kiadó, 85-96.

Háhn, Judit (2009). Verbal humour and Lewis Carroll: a linguistic analysis of Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking Glass. In A. Litovkina, P. Barta, M. Daczi (eds.) Linguistic Shots at Humour. Cracow: Tertium,75-87. Available at: https://jyu.academia.edu/JuditHahn

Háhn, Judit (2008). Hallgatói vélemények a tantermi interakció szerepéről egy doktori iskolában. [Student opinions about the role of interaction in the lesson] Iskolakultúra,7-8, 123-132. Available at: https://jyu.academia.edu/JuditHahn

Háhn, Judit (2008). Nyelvpolitika a politikai sajtó nyelvhasználatának tükrében 1945-ben. [Language policy as reflected by the language use of the political press in 1945] Korunk, 20/6, 86-94.

Háhn, Judit (2008) Sztereotípiák és előítéletek nyomában: a magyarországi németség 1945-ben. [The Hungarian German minority: stereotypes and prejudices] Fórum Társadalomtudományi Szemle, 10/3, 113-121. Available at:http://epa.oszk.hu/00000/00033/00034/pdf/szemle_2008_3_hahn-judit.pdf

Borgulya, Ágnes and Háhn, Judit (2008). Work-related values and attitudes in Central and Eastern Europe. Journal for East European Management Studies 13/3, 216-237.

Háhn, Judit (2008). Postmodern marketing or the way to the Holy Grail? In: BGF Szakmai Füzetek. 23. szám. Budapest: BGF KKFK, 30-39. Available at: https://jyu.academia.edu/JuditHahn