09.08.2018

Heinonen Henna, tohtorikoulutettava / doctoral student

Heinonen Henna, tohtorikoulutettava / doctoral student
Puhelinnumero:
+358 40 805 3583
Oppiaine:
soveltava kielitiede / applied linguistics
Huone:
Kirjasto (Avoimen tiedon keskus), tutkijanhuone 8
 

Tutkimusintressit

Ääntäminen, ymmärrettävyys, ruotsin kieli, kielenopetus, kielenoppiminen

Väitöskirja:

Finskspråkiga gymnasisters svenska uttal och dess begriplighet

Teen väitöskirjatutkimusta ruotsin kielen ääntämisestä ja sen ymmärrettävyydestä. Kohderyhmänäni on suomenkieliset lukiolaiset. Tutkin ääntämistä erityyppisten kuulijakokeiden avulla, ja täydennän tutkimusta myös akustisen analyysin avulla. Tavoitteenani on tuottaa opetuksen kannalta tärkeää, hyödyllistä ja helposti sovellettavaa tutkimustietoa.

Julkaisut:

Heinonen H. 2018. Uttalsfärdigheter och begriplighet i finskspråkiga gymnasisters L2-svenska. Svenskan i Finland 17. Nordica Helsingiensia. Helsinki: Helsingin yliopisto. 32-45. (lataa PDF)

Heinonen, H. 2017. Begripligheten av finskspråkiga gymnasisters svenska uttal: lyssnarvärderingar. AFinLA-e n:o 10. Soveltavan kielitieteen tutkimuksia: Näkymiä toisen kielen puheeseen / Insights into second language speech. 98-117. (PDF-tiedosto netissä)

Heinonen, H. & Kautonen, M. 2017. Miten ääntämistä arvioidaan? Käytännön työkalu opettajille. http://www.kieliverkosto.fi/article/miten-aantamista-arvioidaan-kaytannon-tyokalu-opettajille/

Rahoitus:

Tutkimustani on rahoittanut Svenska kulturfonden, ja nyt teen tutkimusta Jyväskylän yliopiston humanistisyhteiskuntatieteellisen tiedekunnan rahoittamana. Teen töitä yhdessä ääntämistä tutkivan FOKUS-hankkeen kanssa.

Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart_RGB.jpg