29.01.2018

Heinonen Henna, tohtorikoulutettava / doctoral student

Heinonen Henna, tohtorikoulutettava / doctoral student
Puhelinnumero:
+358 8053 583
Oppiaine:
soveltava kielitiede / applied linguistics
Huone:
Kirjasto (Avoimen tiedon keskus), tutkijanhuone 8
 
Tutkimusintressit

Ääntäminen, ymmärrettävyys, ruotsin kieli, kielenopetus, kielenoppiminen

Väitöskirja:

Finskspråkiga gymnasisters svenska uttal och dess begriplighet

Teen väitöskirjatutkimusta ruotsin kielen ääntämisestä ja sen ymmärrettävyydestä. Kohderyhmänäni on suomenkieliset lukiolaiset. Tutkin ääntämistä erityyppisten kuulijakokeiden avulla, ja täydennän tutkimusta myös akustisen analyysin avulla. Tavoitteenani on tuottaa opetuksen kannalta tärkeää, hyödyllistä ja helposti sovellettavaa tutkimustietoa.

Tutkimustani rahoittaa Svenska kulturfonden. Teen töitä yhdessä FOKUS-hankkeen kanssa.

Svenska_kulturfonden_logo_horisontell_svart_RGB.jpg