Honko Mari, yliopistonlehtori / senior lecturer

Honko Mari, yliopistonlehtori / senior lecturer
Sähköposti:
mari.h.honko@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358408053165
Oppiaine:
suomi / Finnish
Lyhytnumero:
2235
Huone:
F 305

Vastaanotto

Huoneessa F305, aika kannattaa varata etukäteen sähköpostitse mari.h.honko@jyu.fi

 

Osaamisalueitani ja kiinnostuksen kohteitani tutkimuksessa ovat etenkin kielen oppimisen ja opettamisen kysymykset sekä kielipolitiikka: suomi toisena kielenä, suomi äidinkielenä (myöhempi kielenkehityksen vaihe), monikielisyys ja uudet vähemmistökielet Suomessa sekä sanasto ja sanastonhallintaan liittyvät kysymykset ja arviointimenetelmät.

Lukuvuonna 2017-2018 opetusta seuraavilla kursseilla:

Kontaktiopetus

AKIY1012 Opinto- ja urasuunnittelu

SKIP304 Akateemiset tekstitaidot

SKIA602 Suomi toisena kielenä

SKIA804 Kandidaattiseminaari

ULKS450 Akateeminen kirjoittaminen

KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta

Tuoreimpia julkaisuja:

Honko, Mari (tulossa). Sadutettu sanasto – puhutun kielen leksikaalinen diversiteetti arviointikohteena. AFinLA-e.

Honko, Mari (tulossa). Kieli- ja kielitaitokäsitykset tutkivan opettajan kenttäpäiväkirjamerkinnöissä. Puhe ja kieli.

Honko, Mari & Latomaa, Sirkku 2016. Undervisning i och forskning om finska som andraspråk med fokus på nyanlända barn och ungdomar. Nordand 11(2), 65-91.

Tervola Maija - Pajunen Anneli - Vainio Seppo, Honko Mari & Mattila Kari 2015: Maahanmuuttajataustaisten lääkärien suomen kielen taito laillistamiskuulustelussa. Duodecim 4/2015.

Honko Mari 2015: Languages of young school age children representing second generation: the vitality and proficiency of first and second language in immigrant families in Finland. Laakso, J. (ed.) Dangers and developments: On language development in a changing world. Studies in European Language Diversity 34. The permanent address of the publication is http://phaidra.univie.ac.at/o:369606.

Honko Mari 2015: Kohti vahvempaa sanastonhallintaa – ajatuksia sanastonhallinnasta ja sanaston omaksumisen tukemisesta. Kieli, koulutus ja yhteiskunta 4/2015. Luettavissa osoitteessa http://www.kieliverkosto.fi/article/kohti-vahvempaa-sanastonhallintaa-ajatuksia-sanastonhallinnasta-ja-sanaston-omaksumisen-tukemisesta/.

Honko Mari 2014: Osaavat huonosti suomea: maahanmuuttajataustaisten lasten kielitaito tutkimuksessa ja tulkinnoissa. Kielikuvia 1/2014.

Honko Mari 2013: Sanasto kielellisen kommunikaation kulmakivenä. Väitöksenalkajaisesitelmä Tampereen yliopistossa 26. marraskuuta 2013. Julkaistu Virittäjän verkkojulkaisussa 4/2013 väitöskirjaa vastaavalla nimellä Alakouluikäisten leksikaalinen tieto ja taito: toisen sukupolven suomi ja S1-verrokit. Luettavissa osoitteessa http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/viewFile/9253/6691.

Honko Mari 2013: Alakouluikäisten leksikaalinen tieto ja taito: toisen sukupolven suomi ja S1-verrokit, Acta Universitatis Tamperensis 1865, Tampere: Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9250-1, ISSN 1455-1616. Väitöskirja on ilmestynyt myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis, 1346, Tampere: Tampere University Press 2013. ISBN 978-951-44-9251-8, ISSN 1456-954X. Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9251-8