14.10.2018

Honko Mari, yliopistonlehtori / senior lecturer

Honko Mari, yliopistonlehtori / senior lecturer
Sähköposti:
mari.h.honko@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358408053165
Oppiaine:
suomi / Finnish
Lyhytnumero:
2235
Huone:
F 305

Vastaanotto

Huoneessa F305, aika kannattaa varata etukäteen sähköpostitse mari.h.honko@jyu.fi

Osaamisalueitani ja kiinnostuksen kohteitani ovat etenkin kielen oppimisen, opettamisen ja arvioinnin kysymykset sekä kielipolitiikka: suomi toisena kielenä, suomi äidinkielenä (myöhempi kielenkehityksen vaihe), monikielisyys ja uudet vähemmistökielet Suomessa. Tutkimuksessa olen pureutunut erityisesti sanastonhallintaan liittyviin kysymyksiin ja arviointimenetelmiin sekä kielikäsityksiin ja kielitietoisiin toimintatapoihin.

Lukuvuonna 2018-2019 opetusta seuraavilla kursseilla:

Kontaktiopetus

AKIY1012 Opinto- ja urasuunnittelu

SKIP304 Akateemiset tekstitaidot (avoin yliopisto)

SKIA216 Kielioppien äärellä (avoin yliopisto)

SKIA403 Kieli yhteisöllisenä ilmiönä

SKIA602 Suomi toisena kielenä (JY & avoin yliopisto)

KOPP1000 Kohti kielenopettajuutta

KLSA1000 Tutkimuksenteon perusteet

SKIS112 Maisteriseminaari

STKE129 Kielitietoinen koulutus (avoin yliopisto)

Itsenäisten suoritettavat kurssit:

SKIS111 Kielentutkimuksen suuntauksia (myös muita opettajia)

SKIS213 Kielen rakenteen erityiskysymyksiä

SKIS407 Sosiolingvistiikan kysymyksiä

STKE107 S2-alaan ja tutkimukseen perehtyminen (avoin yliopisto)

Tuoreimmat julkaisut:

Honko, Mari & Mustonen, Sanna 2018. Kielitietoista yhteistyötä: katse oman äidinkielen opetukseen. Suomenopettajat, 3, s. 8 - 19.

Honko, Mari & Mustonen, Sanna 2018. Kieliä rinnakkain – koulun monikielisyys näkyviin kieliä vertailemalla. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9(5). Saatavilla: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-syyskuu-2018/kielia-rinnakkain-koulun-monikielisyys-nakyviin-kielia-vertailemalla

Honko, Mari – Mustonen, Sanna 2018 (toim.): Tunne kieli – matka maailman kieliin ja kielitietoisuuteen. Helsinki: Finn Lectura.

Honko, Mari & Mustonen, Sanna 2018. Kielistä kielitaitoon – M. Honko & S. Mustonen (toim.) Tunne kieli – matka maailman kieliin ja kielitietoisuuteen, s. 18 - 31. Helsinki: Finn Lectura.

Honko, Mari & Mustonen, Sanna 2018. Vertailusta voimaa – M. Honko & S. Mustonen (toim.) Tunne kieli – matka maailman kieliin ja kielitietoisuuteen, s. 142 – 161. Helsinki: Finn Lectura.

Mustonen, Sanna  – Honko, Mari 2018. Monikielisyyttä tukeva pedagogiikka. – M. Honko & S. Mustonen (toim.) Tunne kieli – matka maailman kieliin ja kielitietoisuuteen, s. 118 - 141. Helsinki: Finn Lectura.

Honko, Mari 2017. Sadutettu sanasto – puhutun kielen leksikaalinen diversiteetti arviointikohteena. AFinLA-E: Soveltavan Kielitieteen Tutkimuksia, (10), 163-192. https://doi.org/10.30660/afinla.73136

Honko, Mari 2017. Kieli- ja kielitaitokäsitykset tutkivan opettajan kenttäpäiväkirjamerkinnöissä. Puhe ja kieli 4/2017, 215-238. https://doi.org/10.23997/pk.63203