13.06.2018

Jakonen Teppo, tutkijatohtori / postdoctoral researcher

Jakonen Teppo, tutkijatohtori / postdoctoral researcher
Puhelinnumero:
+358408054665
Oppiaine:
englanti / English
Lyhytnumero:
4665

Research areas

classroom interaction
bilingual education
CLIL
conversation analysis
multimodality

Teaching

EKIA1001 Research writing
KOPS1004 Language and content integration in teaching

Publications

Jakonen, T. (accepted). Retrospective orientation to learning activities and achievements as a resource in classroom interaction. The Modern Language Journal.

Jakonen, T., Szabó, T. P., & Laihonen, P. (forthcoming 2018). Translanguaging as playful subversion of a monolingual norm in the classroom. In G. Mazzaferro (ed.), Translanguaging in everyday practice. Springer.

Jakonen, T. (in press). The environment of a bilingual classroom as an interactional resource. Linguistics and Education (Special issue, edited by P. Laihonen & T. P. Szabó, Studying the visual and material dimensions of education and learning. https://doi.org/10.1016/j.linged.2017.09.005

Jakonen, T. (advance access). The integration of content and language in students’ task answer production in the bilingual classroom. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13670050.2016.1267694

2017

Evnitskaya, N. & Jakonen, T. (2017). Multimodal conversation analysis and CLIL classroom practices. In A. Llinares & T. Morton (eds), Applied Linguistics Perspectives on CLIL. Amsterdam: John Benjamins.

2016

Hellermann, J., & Jakonen, T. (2016). Interactional Approaches to the Study of Classroom Discourse and Student Learning. In K. King, Y.-J. Lai, & S. May (eds.), Research Methods in Language and Education (pp. 1-13). Encyclopedia of Language and Education. Available at http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-02329-8_35-1.

Jakonen, T. (2016). Gaining access to another participant’s writing in the classroom. Language and Dialogue, 6(1), 179-204.

Jakonen, T. (2016). Managing multiple normativities in classroom interaction: student responses to teacher reproaches for inappropriate language choice in a bilingual classroom. Linguistics and Education, 33, 14-27.

Morton, T. & Jakonen, T. (2016). Integration of language and content through languaging in CLIL classroom interaction: a conversation analysis perspective. In T. Nikula, E. Dafouz, P. Moore & U. Smit (eds), Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education. Bristol: Multilingual Matters.

2015

Jakonen, T., & Morton, T. (2015). Epistemic Search Sequences in Peer Interaction in a Content-based Language Classroom. Applied Linguistics, 36 (1), 73-94. doi:10.1093/applin/amt031

Jakonen, T. (2015). Handling knowledge: using classroom materials to construct and interpret information requests. Journal of Pragmatics, 89 (November), 100-112. doi:10.1016/j.pragma.2015.10.001

Jakonen, T., Jalkanen, J., Paakkinen, T. & Suni, M. (2015). Kielen oppimisen virtauksia ja pedagogiikan pyörteitä: näkökulmia tutkimukseen ja laajeneviin oppimisympäristöihin [Flows of language learning and turbulences of pedagogy: perspectives on research and expanding learning environments]. In T. Jakonen, J. Jalkanen, T. Paakkinen, & M. Suni (eds), Kielen oppimisen virtauksia. Flows of Langugage Learning (pp. 7-20). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja 73. [Publications of the Finnish Association for Applied Linguistics 73]. Jyväskylä, Finland: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys.

Jakonen, T., Jalkanen, J., Paakkinen, T. & Suni, M. (eds) (2015). Kielen oppimisen virtauksia. Flows of language learning. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja 73 [Publications of the Finnish Association for Applied Linguistics 73]. Jyväskylä, Finland: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys.

Jakonen, T. (2015). Oppimisympäristöt muutoksessa: sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulmia digitaalisiin oppimateriaaleihin [Learning environments in change: perspectives of social interaction on digital learning materials]. Kieli, koulutus ja yhteiskunta.

Jakonen, T. (2015). Tietäminen ja oppiminen vieraskielisen luokkahuoneen vuorovaikutuksellisina toimintoina. Lektio. Virittäjä, 119 (1). Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/view/48349

2014

Jakonen, T. (2014). Building Bridges - How secondary school pupils bring their informal learning experiences into a Content and Language Integrated (CLIL) classroom. Journal of applied language studies, 8 (1), 7-28. Retrieved from http://apples.jyu.fi/ArticleFile/download/421 Open access

Jakonen, T. (2014). Knowing matters : how students address lack of knowledge in bilingual classroom interaction. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in humanities, 235. [PhD study]. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5934-0 Open access

2013

Jakonen, T. (2013). S2-oppijat oppikirjatekstin lukijoina. In A. Kauppinen (Ed.), Oppimistilanteita ja vuorovaikutusta (pp. 44-80). Tietolipas, 241. Helsinki, Finland: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Further information

Academia.edu

Presentations (Tutka)