27.12.2018

Jakonen Teppo, tutkijatohtori / postdoctoral researcher

Jakonen Teppo, tutkijatohtori / postdoctoral researcher
Puhelinnumero:
+358408054665
Oppiaine:
englanti / English
Huone:
A 217.2

Research areas

classroom interaction
bilingual education
CLIL
conversation analysis
multimodality

Teaching 2018-2019

EKIA470 Discourse at Work (self-study)
MONS1001 Multimodal discourse studies

Publications

Jakonen, T. (advance access). Professional embodiment: walking, re-engagement of desk interactions, and provision of instruction during classroom rounds. Applied Linguistics, https://doi.org/10.1093/applin/amy034.

Jakonen, T. (early view). Retrospective orientation to learning activities and achievements as a resource in classroom interaction. The Modern Language Journal, https://doi.org/10.1111/modl.12513.

Jakonen, T., Szabó, T. P., & Laihonen, P. (2018). Translanguaging as playful subversion of a monolingual norm in the classroom. In G. Mazzaferro (ed.), Translanguaging in everyday practice. Springer.

Jakonen, T. (2018). The environment of a bilingual classroom as an interactional resource. Linguistics and Education (Special issue, edited by P. Laihonen & T. P. Szabó, Studying the visual and material dimensions of education and learning. https://doi.org/10.1016/j.linged.2017.09.005

Jakonen, T. (advance access). The integration of content and language in students’ task answer production in the bilingual classroom. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13670050.2016.1267694

2017

Evnitskaya, N. & Jakonen, T. (2017). Multimodal conversation analysis and CLIL classroom practices. In A. Llinares & T. Morton (eds), Applied Linguistics Perspectives on CLIL. Amsterdam: John Benjamins.

2016

Hellermann, J., & Jakonen, T. (2016). Interactional Approaches to the Study of Classroom Discourse and Student Learning. In K. King, Y.-J. Lai, & S. May (eds.), Research Methods in Language and Education (pp. 1-13). Encyclopedia of Language and Education. Available at http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-02329-8_35-1.

Jakonen, T. (2016). Gaining access to another participant’s writing in the classroom. Language and Dialogue, 6(1), 179-204.

Jakonen, T. (2016). Managing multiple normativities in classroom interaction: student responses to teacher reproaches for inappropriate language choice in a bilingual classroom. Linguistics and Education, 33, 14-27.

Morton, T. & Jakonen, T. (2016). Integration of language and content through languaging in CLIL classroom interaction: a conversation analysis perspective. In T. Nikula, E. Dafouz, P. Moore & U. Smit (eds), Conceptualising Integration in CLIL and Multilingual Education. Bristol: Multilingual Matters.

2015

Jakonen, T., & Morton, T. (2015). Epistemic Search Sequences in Peer Interaction in a Content-based Language Classroom. Applied Linguistics, 36 (1), 73-94. doi:10.1093/applin/amt031

Jakonen, T. (2015). Handling knowledge: using classroom materials to construct and interpret information requests. Journal of Pragmatics, 89 (November), 100-112. doi:10.1016/j.pragma.2015.10.001

Jakonen, T., Jalkanen, J., Paakkinen, T. & Suni, M. (2015). Kielen oppimisen virtauksia ja pedagogiikan pyörteitä: näkökulmia tutkimukseen ja laajeneviin oppimisympäristöihin [Flows of language learning and turbulences of pedagogy: perspectives on research and expanding learning environments]. In T. Jakonen, J. Jalkanen, T. Paakkinen, & M. Suni (eds), Kielen oppimisen virtauksia. Flows of Langugage Learning (pp. 7-20). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja 73. [Publications of the Finnish Association for Applied Linguistics 73]. Jyväskylä, Finland: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys.

Jakonen, T., Jalkanen, J., Paakkinen, T. & Suni, M. (eds) (2015). Kielen oppimisen virtauksia. Flows of language learning. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja 73 [Publications of the Finnish Association for Applied Linguistics 73]. Jyväskylä, Finland: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys.

Jakonen, T. (2015). Oppimisympäristöt muutoksessa: sosiaalisen vuorovaikutuksen näkökulmia digitaalisiin oppimateriaaleihin [Learning environments in change: perspectives of social interaction on digital learning materials]. Kieli, koulutus ja yhteiskunta.

Jakonen, T. (2015). Tietäminen ja oppiminen vieraskielisen luokkahuoneen vuorovaikutuksellisina toimintoina. Lektio. Virittäjä, 119 (1). Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/virittaja/article/view/48349

2014

Jakonen, T. (2014). Building Bridges - How secondary school pupils bring their informal learning experiences into a Content and Language Integrated (CLIL) classroom. Journal of applied language studies, 8 (1), 7-28. Retrieved from http://apples.jyu.fi/ArticleFile/download/421 Open access

Jakonen, T. (2014). Knowing matters : how students address lack of knowledge in bilingual classroom interaction. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in humanities, 235. [PhD study]. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5934-0 Open access

2013

Jakonen, T. (2013). S2-oppijat oppikirjatekstin lukijoina. In A. Kauppinen (Ed.), Oppimistilanteita ja vuorovaikutusta (pp. 44-80). Tietolipas, 241. Helsinki, Finland: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Further information

Academia.edu

Presentations (Tutka)