09.12.2017

Jäntti Saara, tutkijatohtori / postdoctoral researcher

Jäntti Saara, tutkijatohtori / postdoctoral researcher
Puhelinnumero:
+358408053180
Oppiaine:
soveltava kielitiede / applied linguistics
Lyhytnumero:
5157
Huone:
F307

 vastaanotto sopimuksen mukaan / Consultation on request

In English below

Tutkimusaiheeni liikkuvat kodin merkitysten ja mielenterveyden kysymysten ympärillä. Väitöskirjatutkimuksessani avasin (2012) kodin merkityksiä englanninkielisissä naisten omaelämäkerrallisissa hulluuskertomuksissa. Janet Framen, Bessie Headin ja Lauren Slaterin tarinoissa tarkastelin kuulumisen, kiinnittymisen ja marginalisaation kysymyksiä mielen järkkymisen ja psykiatrisen hoidon konteksteissa eri kulttuureissa eri vuosikymmenillä.

Tutkijatohtorihankkeessani tarkastelen nuorten, tuetusti asuvien suomalaisten mielenterveyskuntoutujien kanssa kotia ja kodin merkityksiä soveltavan draaman keinoin. Tätä hanketta "Jotta olisi: Paikka maailmassa. Etnografinen tutkimus suomalaisten mielenterveyskuntoutujien kotiaiheisesta draamaprojektista"  rahoittaa Suomen Akatemia (2014-2017).

Tämän tutkimuksen tuloksia viedään käytäntöön THEATRE-hankkeessa (Teatteri toipumisen välineenä. Mielenterveyskuntoutujat teatterin tekijöinä sosiaalipsykiatrisen kuntoutuksen ja asumispalvelujen kehittämisen kentillä; SA 2016-2018). Siinä tutkitaan soveltavan teatterin mahdollisuuksia mielenterveyspalvelujen käyttäjien sosiaalisen kuntoutumisen yhteydessä ja pyritään samalla kehittämään heille tarjottavia asumispalveluja kodin merkitysten pohtimisen ja avaamisen avulla.

Näillä hankkeilla liityn monitieteiseen Kiinnittymisen politiikat ja kuulumisen kulttuurit -hankkeeseen (Kone 2015-2017), jossa tutkitaan taiteen ja kulttuurin merkitystä paikkoihin identifioitumisessa, yhteisöihin liittymisessä ja niistä ulos sulkemisessa. Hanketta johtaa dosentti, FT Tuija Saresma Musiikin, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta.

Muistoihin kaivertuneet tilat -hankkeessa (Koneen säätiö 2017-2020) tarkastelemme monitieteisin ja -taiteisin menetelmin suomalaisten muistoja ja kokemuksia mielisairaaloista.

Mielenterveyden tilallisuuden ja kuulumisen lisäksi tutkimusintresseihini kuuluvat kirjallisuus, kulttuuri sekä sukupuoli ja sen kytkeytyminen erilaisiin intersektionaalisiin eroihin, erityisesti luokkaan, etnisyyteen ja ikään.

Kulttuurisen mielenterveystutkimuksen alalla:

 • Jäntti, S. (2017) Children and Childhoods in Women’s Madness Narratives. In J. Ahlbeck, P. Lappalainen, K. Launis, & K. Tuohela (Eds.), Childhood, Literature and Science : Fragile Subjects (pp. 213-224). Abingdon: Routledge. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/56109
 • Jäntti, S. (2017). Home and mental ill-health: twenty dimensions. In J. Saavedra, A. Español, S. Arias-Sánchez, & M. C. García (Eds.), Creative Practices for Improving Health and Social Inclusion (pp. 173-183). Seville: University of Seville. http://hdl.handle.net/11441/65469
 • Jäntti, S. (2017) Reading, interventions. States of interpersonal and intrapersonal violence in Bessie Head’s A Question of Power. In M. Husso, T. Virkki, M. Notko, H. Hirvonen, & J. Eilola (Eds.), Interpersonal Violence. Differences and Connections (pp. 213-226). Routledge. 
 • Jäntti, S. (2014). Koti ja hulluus, koditon hulluus. Niin & näin, 21 (4), 77-79.
 • Jäntti, S. (2012) Bringing Madness Home. Janet Frame’s Faces in the Water, Bessie Head’s A Question of Power and Lauren Slater’s Prozac Diary. University of Jyväskylä: Jyväskylä Studies in Humanities.
 • Jäntti, S. (2010) Review Essay: Telling and Retelling Stories of Women, Madness and Feminism. NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 18 (3), 210-216. 
 • Jäntti, S. (2006) Diagnoosin paikka. Naisten kertomuksia psykiatrian potilaiksi tulemisesta. Teoksessa Katri Komulainen, Hannu Räty, Jussi Silvonen (toim.), Hulluudesta itsehallintaan. Uuden historian näkökulmia psyykkisiin ilmiöihin ja ammattikäytäntöihin. Joensuu: Joensuun yliopistopaino, 248–272.

Blogi - ja mediatutkimusta

 • Jäntti, S., Saresma, T., Leppänen, S., Järvinen, S., & Varis, P. (2017) Homing blogs as ambivalent spaces for feminine agency. Feminist Media Studiesdoi:10.1080/14680777.2017.1396234
 • Dlaske, K., & Jäntti, S. (2016) Girls strike back: the politics of parody in an indigenous TV comedy. Gender and Language, 10 (2). doi:10.1558/genl.v10i2.24055
 • Jäntti, S. ja Järvinen, S. (2014) Kotiblogien julkiset käpertymisen maisemat. Teoksessa Saresma, Tuija & Jäntti Saara (toim.) Maisemassa. Sukupuoli ja kansallisuus suomalaisuuden kuvastoissa. (2014)

Kuulumisen ja kiinnittymisen tematiikkaa

 • Lähdesmäki, T., Saresma, T., Hiltunen, K., Jäntti, S., Sääskilahti, N., Vallius, A., & Ahvenjärvi, K. (2016). Fluidity and flexibility of ‘‘belonging’’: Uses of the concept in contemporary research. Acta Sociologica, 59 (3), 233-247. doi:10.1177/0001699316633099

In English

I work as a postdoctoral researcher at the Department of Language and Communication Studies. In my PhD, Bringing Madness Home, I analysed the multiple meanings of home in published women’s madness narratives. Through a close reading of Janet Frame’s Faces in the Water, Bessie Head’s A Question of Power and Lauren Slater’s Prozac Diary I examined the lived/narrated, overlapping experiences of health and illness of psychiatric subjects in three different cultural and psychiatric contexts.

My current research project, “Crafting a Universe, A Corner in the World. An Ethnographic Study on Finnish Mental Health Care Service Users' Drama Project on "Home"" engages with the issues of home, housing and mental health through applied theatre and ethnography. In this project a group of young mental health care service users, a professional theatre director and I embark on a journey where we employ drama as a research method to investigate the meanings, experiences, dreams and ideals related home, and the means and problems of finding concrete and imaginary spaces of belonging in the midst of psychiatric suffering and distress. This project is funded by the Academy of Finland (2014-2017).

On the basis of this pilot project, we have crafted a new project, THEATRE where we further examine the possibilities of applied theatre and drama in the context of social-psychiatric rehabilitation and enhancement of housing services. In THEATRE, we use applied theatre to distill research results, create awareness in regard to the problems related to home, housing and mental distress and engage the audience in solving them. Also this project is funded by the Academy of Finland (2016-2018).

I am a member in a research team on Belonging, and one of the founding members of the research network in Cultural Studies on Mental Health and Illness in the Faculty of Humanities (please contact me, if you’re interested in joining us!)

My general research interests include: psychiatric cultures, history of psychiatry, narratives, discourse analysis, feminist theory, gender, intersectionality, cultural studies, literature, applied drama and arts-based methods.

Publications (selection)

Cultural Studies in Mental Health

 • Jäntti, S. (2017) Children and Childhoods in Women’s Madness Narratives. In J. Ahlbeck, P. Lappalainen, K. Launis, & K. Tuohela (Eds.), Childhood, Literature and Science : Fragile Subjects (pp. 213-224). Abingdon: Routledge.
 • Jäntti, S. (2017). Home and mental ill-health: twenty dimensions. In J. Saavedra, A. Español, S. Arias-Sánchez, & M. C. García (Eds.), Creative Practices for Improving Health and Social Inclusion (pp. 173-183). Seville: University of Seville. http://hdl.handle.net/11441/65469
 • Jäntti, S. (2017) Reading, interventions. States of interpersonal and intrapersonal violence in Bessie Head’s A Question of Power. In M. Husso, T. Virkki, M. Notko, H. Hirvonen, & J. Eilola (Eds.), Interpersonal Violence. Differences and Connections (pp. 213-226). Routledge. 
 • Jäntti, S. (2012) Bringing Madness Home. Janet Frame’s Faces in the Water, Bessie Head’s A Question of Power and Lauren Slater’s Prozac Diary. University of Jyväskylä: Jyväskylä Studies in Humanities.
 • Jäntti, S. (2010) Review Essay: Telling and Retelling Stories of Women, Madness and Feminism. NORA: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 18 (3), 210-216. 

Gender and Media Studies

 • Jäntti, S., Saresma, T., Leppänen, S., Järvinen, S., & Varis, P. (2017) Homing blogs as ambivalent spaces for feminine agency. Feminist Media Studiesdoi:10.1080/14680777.2017.1396234
 • Dlaske, K., & Jäntti, S. (2016) Girls strike back: the politics of parody in an indigenous TV comedy. Gender and Language, 10 (2). doi:10.1558/genl.v10i2.24055

On Belonging

 • Lähdesmäki, T., Saresma, T., Hiltunen, K., Jäntti, S., Sääskilahti, N., Vallius, A., & Ahvenjärvi, K. (2016). Fluidity and flexibility of ‘‘belonging’’: Uses of the concept in contemporary research. Acta Sociologica, 59 (3), 233-247. doi:10.1177/0001699316633099

• Lähdesmäki, T., Ahvenjärvi, K., Hiltunen, K., Jäntti, S., Sääskilahti, N., Saresma, T., & Vallius, A. (2014). Mapping the Concept(s) of Belonging. In S. D. B. Picken, & J. Platt (Eds.), Conference Proceedings: The Fourth Asian Conference on Asian Studies 2014 (pp. 85-99). Conference Proceedings: The Asian Conference on Cultural Studies, 4. The International Academic Forum. Retrieved from http://iafor.org/archives/proceedings/ACCS/ACCS2014_proceedings.pdf