25.08.2017

Jarva Vesa, yliopistonlehtori / senior lecturer

Jarva Vesa, yliopistonlehtori / senior lecturer
Sähköposti:
vesa.jarva@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358 40 8053245
Oppiaine:
suomi / Finnish
Huone:
F 305

Opetan

Perusopinnot:

 • SKIP203 Äänteistä puheeksi
 • SKIP204 Sanoista lauseiksi
 • SKIP303 Kielenhuolto

Aineopinnot:

 • SKIA215 Kielen kehitys
 • SKIA402 Nimistö

Syventävät opinnot:

 • SKIS404 Sanasto

Ohjaan

 • HOPS-ohjaus
 • Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielmat
 • Pro gradu -työt
 • Jatko-opiskelijat

Tutkin

 • suomen puhekieli ja slangi
 • ekspressiivinen sanasto

Julkaisuja

1997: Soinnillisten klusiilien b, d, g variaatiosta nykypuhekielessä. https://www.academia.edu/8282379/Soinnillisten_klusiilien_b_d_g_variaatiosta_nykypuhekieless%C3%A4

2003: Venäläisperäisyys ja ekspressiivisyys suomen murteiden sanastossa. (Väitöskirja)

2006: Vesa Jarva – Timo Nurmi: Oikeeta suomee - suomen puhekielen sanat ja sanonnat. (Puhekielen sanakirja.) Gummerus, Helsinki.

2007: Vesa Jarva – Samu Kytölä: Colorative construction and expressivity. http://www.ling.helsinki.fi/sky/julkaisut/SKY2007/JARVA%20AND%20KYTOLA.pdf

2008: Old Helsinki Slang and language mixing. https://www.academia.edu/6574411/Old_Helsinki_Slang_and_Language_Mixing