Julkaisut/Publications - Leila Kääntä

Kääntä, L., & Kasper, G. (2018). Clarification requests as a method of pursuing understanding in CLIL physics lectures. Classroom Discourse, 9 (3), 205-226. doi:10.1080/19463014.2018.1477608

Kääntä, L. (2017). In search of proper pronunciation : students’ practices of soliciting help during read-aloud. In M. Kuronen, P. Lintunen, & T. Nieminen (Eds.), Näkökulmia toisen kielen puheeseen. Insights into Second Language Speech (pp. 61-81). AFinLA-e : soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 10. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys. doi:10.30660/afinla.73125 Open access

Loukusa, S., Hautala, T., Kääntä, L., & Suvanto, A. (Eds.). (2016). Näkökulmia vuorovaikutukseen : Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 31.3.-1.4.2016. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja, 48.

Kääntä, L. (2016). Määrittelemisen haasteita vieraskielisessä opetuksessa. In S. Loukusa, T. Hautala, L. Kääntä, & A. Suvanto (Eds.), Näkökulmia vuorovaikutukseen : Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 31.3.-1.4.2016 (pp. 42-55). Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja, 48. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys.

Loukusa, S., Hautala, T., Kääntä, L., & Suvanto, A. (2016). Vuorovaikutusta vauvasta vaariin. In S. Loukusa, T. Hautala, L. Kääntä, & A. Suvanto (Eds.), Näkökulmia vuorovaikutukseen : Puheen ja kielen tutkimuksen päivät Helsingissä 31.3.-1.4.2016 (pp. 5-10). Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistyksen julkaisuja, 48. Puheen ja kielen tutkimuksen yhdistys. Open access

Kääntä, L. (2015). The Multimodal Organisation of Teacher-Led Classroom Interaction. In C. J. Jenks, & P. Seedhouse (Eds.), International Perspectives on ELT Classroom Interaction (pp. 64-83). Palgrave Macmillan. doi:10.1057/9781137340733.0009

Kääntä, L. (2014). From noticing to initiating correction: Students’ epistemic displays in instructional interaction. Journal of Pragmatics, 66 (May), 86-105. doi:10.1016/j.pragma.2014.02.010

Kääntä, L., Jauni, H., Leppänen, S., Peuronen, S., & Paakkinen, T. (2013). Learning English Through Social Interaction: The Case of Big Brother 2006, Finland. Modern Language Journal, 97 (2), 340-359. doi:10.1111/j.1540-4781.2013.12006.x

Kääntä, L., & Piirainen-Marsh, A. (2013). Manual Guiding in Peer Group Interaction: A Resource for Organizing a Practical Classroom Task. Research on Language and Social Interaction, 46 (4), 322-343. doi:10.1080/08351813.2013.839094

Nikula, T., & Kääntä, L. (2013). Kieli koulussa: kohti kokonaisvaltaista kielikäsitystä. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 4 (5). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/kieli-koulussa-kohti-kokonaisvalta... Open access

Kääntä, L. (2012). Teachers' embodied allocations in instructional interaction. Classroom Discourse, 3 (2), 166-186. doi:10.1080/19463014.2012.716624

Haddington, P., & Kääntä, L. (Eds.). (2011). Kieli, keho ja vuorovaikutus: multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan. Helsinki, Finland: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, Tiede, 1337.

Kääntä, L. (2011). Katse, nökkäys ja osoittava ele opettajan vuoronannoissa luokkahuonevuorovaikutuksessa. In P. Haddington, & L. Kääntä (Eds.), Kieli, keho ja vuorovaikutus: multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan (pp. 122-151). Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, Tiede, 1337. Helsinki, Finland: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kääntä, L., & Haddington, P. (2011). Johdanto multimodaaliseen vuorovaikutukseen. In P. Haddington, & L. Kääntä (Eds.), Kieli, keho ja vuorovaikutus: multimodaalinen näkökulma sosiaaliseen toimintaan (pp. 11-45). Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia, Tiede, 1337. Helsinki, Finland: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Leppänen, S., Pitkänen-Huhta, A., Nikula, T., Kytölä, S., Törmäkangas, T., Nissinen, K., . . . Jousmäki, H. (2011). National survey on the English language in Finland: Uses, meanings and attitudes. Helsinki : Helsingin yliopisto . Studies in Variation, Contacts and Change in English (eVarieng), 5. Retrieved from http://www.helsinki.fi/varieng/journal/volumes/05/ Open access

Nikula, T., & Kääntä, L. (2011). Luokkahuonevuorovaikutuksen tutkimus. In P. Kalaja, R. Alanen, & H. Dufva (Eds.), Kieltä tutkimassa: tutkielman laatijan opas (pp. 49-67). Helsinki, Finland: Finn Lectura.

Kääntä, L. (2010). Teacher turn-allocation and repair practices in classroom interaction: a multisemiotic perspective. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in humanities, 137. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-3811-6

Leppänen, S., Pitkänen-Huhta, A., Nikula, T., Kytölä, S., Törmäkangas, T., Nissinen, K., . . . Jousmäki, H. (2009). Kansallinen kyselytutkimus englannin kielestä Suomessa: Käyttö, merkitys ja asenteet. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Humanities, 132.

Leppänen, S., Nikula, T., & Kääntä, L. (Eds.). (2008). Kolmas kotimainen: lähikuvia englannin käytöstä Suomessa. Helsinki, Finland: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kääntä, L. (2008). Opettajan arvioivat vuorot oppilaiden toiminnan ohjailemisen keinoina englanninkielisessä aineenopetuksessa. In S. Leppänen, T. Nikula, & L. Kääntä (Eds.), Kolmas kotimainen: lähikuvia englannin käytöstä Suomessa (pp. 73-106). Tietolipas, 224. Helsinki, Finland: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Kääntä, L. (2008). Sosiaalinen vuorovaikutusnäkökulma oppimiseen ja opettamiseen. Virittäjä, 112 (4), 623-630. Open access

Leppänen, S., Nikula, T., & Kääntä, L. (2008). Englanti ei ole suomalaisille enää vieras kieli. Hiidenkivi, (6/2008), 20-21.