Julkaisut/Publications - Paula Kalaja

Kalaja, P., & Melo-Pfeifer, S. (Eds.). (2019). Visualising Multilingual Lives : More Than Words. Bristol: Multilingual Matters.

Kalaja, P., & Melo-Pfeifer, S. (2019). Introduction. In P. Kalaja, & S. Melo-Pfeifer (Eds.), Visualising Multilingual Lives : More Than Words (pp. 1-13). Bristol: Multilingual Matters.

Melo-Pfeifer, S., & Kalaja, P. (2019). Conclusion: Lessons Learnt With and Through Visual Narratives of Lived Multilingualism, and a Research Agenda. In P. Kalaja, & S. Melo-Pfeifer (Eds.), Visualising Multilingual Lives : More Than Words (pp. 275-284). Bristol: Multilingual Matters.

Mäntylä, K., & Kalaja, P. (2019). ‘The Class of My Dreams’ as Envisioned by Student Teachers of English : What Is There to Teach about the Language?. In P. Kalaja, & S. Melo-Pfeifer (Eds.), Visualising Multilingual Lives : More Than Words (pp. 254-274). Bristol: Multilingual Matters.

Kalaja, P., & Pitkänen-Huhta, A. (Eds.). (2018). ALR special issue, Vol. 9, Issue 2-3. Visual methods in Applied Language Studies. Berliini: De Gruyter Mouton.

Kalaja, P. (2018). Monikielisyydestä subjektiivisesti koettuna : tutkittua vuosien varrelta. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 9 (1). Retrieved from https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta... Open access

Kalaja, P., Alanen, R., & Dufva, H. (2018). ELT in Finland. In J. I. Liontas, & M. DelliCarpini (Eds.), The TESOL Encyclopedia of English Language Teaching. Hoboken: Wiley-Blackwell. doi:10.1002/9781118784235.eelt0930

Kalaja, P., Barcelos, A. M. F., & Aro, M. (2018). Revisiting Research on L2 Learner Beliefs : Looking Back and Looking Forward. In P. Garrett, & J. M. Cots (Eds.), The Routledge Handbook of Language Awareness (pp. 222-237). New York: Routledge. Open access

Kalaja, P., & Mäntylä, K. (2018). "The English Class of My Dreams!" : Envisioning Teaching a Foreign Language. In S. Mercer, & A. Kostoulas (Eds.), Language Teacher Psychology (pp. 34-52). Psychology of Language Learning and Teaching, 1. Bristol: Multilingual Matters. Open access

Kalaja, P., & Pitkänen-Huhta, A. (2018). Visual methods in Applied Language Studies. Applied Linguistics Review, 9 (2-3), 157-176. doi:10.1515/applirev-2017-0005 Open access

Kalaja, P., Mäntylä, K., & Nikula-Jäntti, T. (Eds.). (2017). Apples, Vol. 11 Issue 2, Special Issue on Psychology of Language Learning (PLL 2): “Individuals in Contexts”. Centre for Applied Language Studies, University of Jyväskylä. Apples. Retrieved from http://apples.jyu.fi/issue/view/24 Open access

Kalaja, P. (2017). "English is a way of travelling, Finnish the station from which you set out" : Reflections on the identities of L2 teachers in the context of Finland. In G. Barkhuizen (Ed.), Reflections on Language Teacher Identity Research (pp. 196-202). Routledge. Open access

Mäntylä, K., & Kalaja, P. (2017). ”Unelmieni oppitunti” englannin kielen opettajakoulutettavien visualisoimana. In S. Latomaa, E. Luukka, & N. Lilja (Eds.), Kielitietoisuus eriarvoistuvassa yhteiskunnassa - Language awareness in an increasingly unequal society. AFinLAn vuosikirja 2017 (pp. 201-218). AFinLAn vuosikirja, 2017. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA. Retrieved from https://journal.fi/afinlavk/article/view/60735 Open access

Kalaja, P. (2016). Englanti on ”tapa matkustaa. Suomi on lähtöasema tai määränpää”: kielikäsityksistä diskursiivisesti ja pitkittäisesti. In A. Solin, J. Vaattovaara, N. Hynninen, U. Tiililä, & T. Nordlund (Eds.), Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa - The language user in changing institutions. AFinLAn vuosikirja 2016 (pp. 108-126). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja, 74. Jyväskylä, Finland: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/afinlavk/article/view/59722 Open access

Kalaja, P., Barcelos, A. M. F., Aro, M., & Ruohotie-Lyhty, M. (2016). Beliefs, Agency and Identity in Foreign Language Learning and Teaching. Palgrave Macmillan.

Kalaja, P. (2015). A Review of Five Studies on Learner Beliefs About Second Language Learning and Teaching : Exploring the Possibilities of Narratives. In T. Jakonen, J. Jalkanen, T. Paakkinen, & M. Suni (Eds.), Kielen oppimisen virtauksia. Flows of langugage learning (pp. 21-38). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja, 73. Jyväskylä, Finland: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/afinlavk/article/view/53193

Pylvänäinen, H., & Kalaja, P. (2014). Tylsää pänttäämistäkö?. Tempus, 49 (2), 10-11.

Toropainen, O., Alanen, R., Lahtinen, S., & Kalaja, P. (2014). Kysymisen taidon kehittyminen kirjoitetussa englannissa, ruotsissa ja suomessa oppijankielenä. AFinLA-e : soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 2014 (7), 178-195. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/article/view/48167 Open access

Alanen, R., Kalaja, P., & Dufva, H. (2013). Visuaaliset narratiivit ja valmistuvien aineenopettajien käsitykset vieraiden kielten opettamisesta. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 5, 41-56. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/issue/view/1107 Open access

Kalaja, P., Dufva, H., & Alanen, R. (2013). Experimenting with visual narratives. In G. Barkhuizen (Ed.), Narrative Research in Applied Linguistics (pp. 105-131). Cambridge: Cambridge University Press.

Kalaja, P., Dufva, H., Mäntylä, K., & Pitkänen-Huhta, A. (2013). AFinLA: The Finnish Association of Applied Linguistics. European Journal of Applied Linguistics, 1 (1), 162-173. doi:10.1515/eujal-2013-0008

Kivilahti, S., & Kalaja, P. (2013). Kirjoittaminen yläkoulun englannin ja ruotsin oppikirjasarjoissa. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 5, 89-112. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla/issue/view/1107 Open access

Alanen, R., Huhta, A., Martin, M., Tarnanen, M., Mäntylä, K., Kalaja, P., & Palviainen, Å. (2012). Designing and assessing L2 writing tasks across CEFR proficiency levels. In T. M., A. D., C. M., G. F., K. O., M. A., . . . , & V. W. L. (Eds.), Learning to Write Effectively: Current Trends in European Writing Research. (pp. 221-224). Studies in writing, 25. Bingley: Emerald Group Publishing Ltd.. Open access

Barcelos, A. M. F., & Kalaja, P. (2012). Beliefs in Second Language Acquisition: Teacher. In C. A. Chapelle (Ed.), The Encyclopedia of Applied Linguistics. Malden, MA: Wiley-Blackwell. doi:10.1002/9781405198431.wbeal0083

Kalaja, P., & Barcelos, A. M. F. (2012). Beliefs in Second Language Acquisition: Learner. In C. A. Chapelle (Ed.), The Encyclopedia of Applied Linguistics. Malden, MA: Wiley-Blackwell. doi:10.1002/9781405198431.wbeal0082

Kalaja, P., & Keski-Heiska, A.-M. (2012). Memories of former EFL teachers as discursively constructed. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL, 1 (1), 65-79.

Kivilahti, S., & Kalaja, P. (2012). Kirjoittamisen harjoittelu oppikirjoissa. TEMPUS, 47 (4), 16-17.

Martin, M., Alanen, R., Huhta, A., Kalaja, P., Mäntylä, K., Tarnanen, M., & Palviainen, Å. (2012). CEFLING: Combining second language acquisition and testing approaches to writing. In T. M., A. D., C. M., G. F., K. O., M. A., . . . , & V. W. L. (Eds.), Learning to Write Effectively: Current Trends in European Research. (pp. 217-221). Studies in writing, 25. Bingley: Emerald Group Publishing Ltd.. Open access

Palviainen, Å., Kalaja, P., & Mäntylä, K. (2012). Development of L2 writing: fluency and proficiency. AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 2012 (4), 47-59. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla Open access

Kalaja, P., Alanen, R., & Dufva, H. (Eds.). (2011). Kieltä tutkimassa: tutkielman laatijan opas. Helsinki, Finland: Finn Lectura.

Barcelos, A. M. F., & Kalaja, P. (Eds.). (2011). System, Special Issue "Beliefs about SLA revisited". Oxford: Elsevier. Retrieved from http://www.sciencedirect.com.ezproxy.jyu.fi/science/article/pii/S03462... Open access

Dufva, H., Aro, M., Alanen, R., & Kalaja, P. (2011). Voices of literacy, images of books: sociocognitive approach to multimodality in learner beliefs. ForumSprache, 2011 (6), 58-74. Retrieved from http://www.hueber.de/forum-sprache/

Kalaja, P. (2011). Totta vai tarua? Kielenoppijuus narratiivien valossa. In P. Kalaja, R. Alanen, & H. Dufva (Eds.), Kieltä tutkimassa: tutkielman laatijan opas (pp. 116-129). Helsinki, Finland: Finn Lectura.

Kalaja, P., Alanen, R., & Dufva, H. (2011). Minustako tutkija? Johdattelua tutkimuksen tekoon. In P. Kalaja, R. Alanen, & H. Dufva (Eds.), Kieltä tutkimassa: tutkielman laatijan opas (pp. 8-32). Helsinki, Finland: Finn Lectura.

Kalaja, P., Alanen, R., & Dufva, H. (2011). Teacher trainees' beliefs about EFL learning in the light of narratives. In S. Breidbach, D. Elsner, & A. Young (Eds.), Language awareness in teacher education: cultural-political and social-educational perspectives (pp. 63-78). Mehrsprachigkeit in Schule und Unterricht, 13. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Kalaja, P., Alanen, R., Dufva, H., & Palviainen, Å. (2011). Englannin ja ruotsin kielen oppijat toimijoina koulussa ja koulun ulkopuolella. In E. Lehtinen, S. Aaltonen, M. Koskela, E. Nevasaari, & M. Skog-Södersved (Eds.), AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia (pp. 62-74). AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia, 3. Jyväskylä, Finland: AFinLa. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla Open access

Kalaja, P., Alanen, R., Palviainen, Å., & Dufva, H. (2011). From milk cartons to English roommates: context and agency in L2 learning beyond the classroom. In P. Benson, & H. Reinders (Eds.), Beyond the language classroom (pp. 47-58). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Kalaja, P., Palviainen, Å., Alanen, R., & Dufva, H. (2011). Oppikirjoista, kämppiksistä, teeveestä ja maitotölkeistä. TEMPUS, 46 (3), 18-19.

M.F., B. A., & Kalaja, P. (2011). Introduction to Beliefs about SLA revisited (Editorial). System, 39 (3), 281-289. Retrieved from http://www.sciencedirect.com.ezproxy.jyu.fi/science/journal/0346251X/3... Open access

Keski-Heiska, A.-M., & Kalaja, P. (2010). Opettajat muistoissamme. TEMPUS, - (7), 16-17.

Keski-Heiska, A.-M., & Kalaja, P. (2010). Seitsemän tapaa muistella opettajia. In M. Garant, & M. Kinnunen (Eds.), Ammatillinen viestintä, koulutus ja kulttuuri - Professional communication, education and culture (pp. 87-104). AFinLAn vuosikirja, 2010 (68). Jyväskylä, Finland: AFinLA.

Dufva, H., Kalaja, P., & Alanen, R. (2009). Kielenoppijoiden kädenjälkiä. Tempus, (5/2009), 18-19.

Kalaja, P., Alanen, R., & Dufva, H. (2008). Self-portraits of EFL learners: Finnish students draw and tell. In P. Kalaja, V. Menezes, & A. M. F. Barcelos (Eds.), Narratives of Learning and Teaching EFL (pp. 186-198). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Kalaja, P., Manezes, V., & Barcelos, A. M. F. (2008). Narrativising learning and teaching EFL: the beginnings. In P. Kalaja, V. Menezes, & A. M. F. Barcelos (Eds.), Narratives of Learning and Teaching EFL (pp. 3-14). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Kalaja, P., Menezes, V., & Barcelos, A. M. F. (Eds.). (2008). Narratives of Learning and Teaching EFL. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Manezes, V., Barcelos, A. M. F., & Kalaja, P. (2008). Narrativising learning and teaching EFL: concluding remarks. In P. Kalaja, V. Menezes, & A. M. F. Barcelos (Eds.), Narratives of Learning and Teaching EFL (pp. 217-232). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Pietikäinen, S., Alanen, R., Dufva, H., Kalaja, P., Leppänen, S., & Pitkänen-Huhta, A. (2008). Languaging in Ultima Thule: Multilingualism in the life of a Sami boy. International Journal of Multilingualism , 5 (2), 79-99.

Salo, O.-P., Nikula, T., & Kalaja, P. (Eds.). (2007). Kieli oppimisessa - Language in learning. Jyväskylä, Finland: AFinLA.

Dufva, H., Alanen, R., Kalaja, P., & Surakka, K. (2007). "Englannin kieli on jees!" Englannin kielen opiskelijat muotokuvassa. In O.-P. Salo, T. Nikula, & P. Kalaja (Eds.), Kieli oppimisessa - Language in Learning (pp. 311-329). AFinLAn vuosikirja 2007 , 65. Jyväskylä, Finland: AFinLA.

Dufva, H., Kalaja, P., & Alanen, R. (2007). Beliefs about language, language learning and teaching: The first-year students' experiences. In A. Koskensalo, J. Smeds, V. Kohonen, & P. Kaikkonen (Eds.), Foreign languages and multicultural perspectives in the European context (pp. 129-138). Berlin: LIT Verlag.

Martin, M., Dufva, H., Kalaja, P., & Alanen, R. (2007). Kieli keskellä kaikkea. In H. Hanka, & I. Ylönen (Eds.), Humanistista kirjoa. Jyväskylä studies in humanities , 71. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Huhta, A., Kalaja, P., & Pitkänen-Huhta, A. (2006). Discursive construction of a high-stakes test: the many faces of a test-taker. Language Testing, 23 (3), 1-25.

Kalaja, P. (2006). Whither goest thou? Foreign language learning and teaching from a Finnish perspective. The European English Messenger, 15: 1, 54-61.

Kalaja, P., Toomar, J., Pitkänen-Huhta, A., Hirvonen, T., & Dufva, H. (2006). Suoravalinta ja vieraiden kielten opiskelijan opinnot. In P. Räihä, & T. Nikkola (Eds.), Valintakokeet opettajan ammatin veräjänvartijana (pp. 65-83). Opettajankoulutus Tutkimuksia, 83. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto.

Kalaja, P., & Dufva, H. (2005). Kielten matkassa: opi oppimaan vieraita kieliä. Helsinki, Finland: Finn Lectura.

Kalaja, P., Dufva, H., & Alanen, R. (2005). Käsitykset kielenoppimisesta oppijan ja opettajan työvälineenä. In Eurooppalainen kielisalkku Suomessa. Tutkimus- ja kehittämistyön taustaa ja tuloksia (pp. 295-314). Helsinki, Finland: WSOY.

Kalaja, P. (2004). So maybe Freddie (Mercury) and his band mates really are to blame. In K. Mäkinen, P. Kaikkonen, & V. Kohonen (Eds.), Future perspectives in foreign language education (pp. 123-132). Oulun kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia, 101/2004. Oulu: Oulu University Press.

Turunen, P., & Kalaja, P. (2004). "Meidän pieneen enkun luokkaan paistoi aina aurinko": kieltenoppimisen metafora-analyysia. TEMPUS, (1), 20-22.

Turunen, P., & Kalaja, P. (2004). Kieltenoppijat ja -opettajat -- metaforisesti. In P. Muikku-Werner, & H. Stotesbury (Eds.), Minä ja kielitiede -- soveltajan arki (pp. 73-88). AFinLAn vuosikirja 2004, 62. Jyväskylä, Finland: AFinLA.

Kalaja, P. (2003). Mistä on hyvät kieltenoppijat tehty?. TEMPUS, (8), 18-19.

Kalaja, P. (2003). Research on student beliefs about SLA within a discursive approach. In P. Kalaja, & A. M. F. Barcelos (Eds.), Beliefs about SLA: New Research Approaches (pp. 87-108). Educational Linguistics, 2. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Kalaja, P., & Barcelos, A. M. F. (2003). Introduction. In P. Kalaja, & A. M. F. Barcelos (Eds.), Beliefs about SLA: New Research Approaches (pp. 1-4). Educational Linguistics, 2. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Kalaja, P., & Barcelos, A. M. F. (2003). Conclusion: exploring possibilities for future research on beliefs about SLA. In P. Kalaja, & A. M. F. Barcelos (Eds.), Beliefs about SLA: New Research Approaches (pp. 231-238). Educational Linguistics, 2. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Kalaja, P., & Barcelos, A. M. F. (Eds.). (2003). Beliefs about SLA: new research approaches. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Educational Linguistics, 2.

Kalaja, P., Huhta, A., & Pitkänen-Huhta, A. (2003). Kokeeseen osallistujien monet kasvot: ylioppilaskokeiden ja niihin osallistumisen rakentuminen abiturienttien puheessa. In M. Koskela, & N. Pilke (Eds.), Kieli ja asiantuntijuus (pp. 93-115). AFinLAn vuosikirja, 61. Jyväskylä, Finland: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA.

Kalaja, P. (2002). Vnov' k probleme atribucii: ot kognitivnyh edinic do diskursivnyh konstrukcij?. In Teoreticheskaja i prikladnaja lingvistika (pp. 96-113). Aspekty metakommunikativnoj detal' nosti. Mezhvuzovskij sbornik nauchnyh trudov., 3. Vornezh: Voronezhskij gosudartvennyj tehnicheskij universitet.

Kalaja, P. (2002). Attributions or causal explanations revisited: from cognitive entities to discursive constructions?. In V. Kohonen, & P. Kaikkonen (Eds.), Quo vadis, foreign language education? (pp. 165-175). Tampere, Finland: Tampereen yliopisto.

Kalaja, P., & Heikkinen, A. (2002). Atribucija v ramkah diskursivnogo podhoda: ob' jasnenie uspehov i neudach v izuchenii anglijskogo jazyka kak inostrannogo. In Jazyk, kommunikacija i social'naja sreda (pp. 43-72). Mezhvuzovskij sbornik nauchnyh trudov, 2. Vornezh: Voronezhskij gosudarstvennyj tehnicheskij universitet.

Leppänen, S., & Kalaja, P. (2002). Autobiographies as constructions of EFL learner identities and experiences. In E. Kärkkäinen, T. Lauttamus, & J. Haines (Eds.), Festscrift for Heikki Nyyssönen (pp. 189-203). Oulu: Oulun yliopisto.

Pitkänen-Huhta, A., Huhta, A., & Kalaja, P. (2002). Abiturientit ja ylioppilastutkinto: monta tapaa puhua englannin kokeesta. TEMPUS, - (1), 26-27.

Kalaja, P., & Heikkinen, A. (2001). Imin kieltä itseeni kuin pesusieni: selityksiä vieraan kielen oppijoiden menestymisille ja epäonnistumisille. In M. Charles, & P. Hiidenmaa (Eds.), Tietotyön yhteiskunta - kielen valtakunta (pp. 197-223). AFinLAn vuosikirja, 59. Jyväskylä, Finland: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA.

Kalaja, P., & Heikkinen, A. (2001). Miksi toiset oppivat helpommin vieraita kieliä?. TEMPUS, - (1), 22-23.

Huhta, A., Kalaja, P., & Pitkänen-Huhta, A. (2000). "Tuntuu tosi tosi tosi hyvältä ... jippii" - ylioppilaskokeiden ja niihin osallistumisen rakentuminen abiturientin päiväkirjamerkinnöissä. In P. Kalaja, & L. Nieminen (Eds.), Kielikoulussa - kieli koulussa (pp. 221-242). AFinLAn vuosikirja 2000, 58. Jyväskylä, Finland: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA.

Kalaja, P., & Hyrkstedt, I. (2000). "Heikot sortuu elon tiellä": Asenteista englannin kieleen. In P. Kalaja, & L. Nieminen (Eds.), Kielikoulussa - Kieli koulussa (pp. 369-386). AFinLAn vuosikirja 2000, 58. Jyväskylä, Finland: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA.

Kalaja, P., & Nieminen, L. (Eds.). (2000). Kielikoulussa - kieli koulussa. Jyväskylä, Finland: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA. AFinLAn vuosikirja, 58.