10.11.2018

Kalmbach Jean-Michel, yliopistonlehtori / senior lecturer

Kalmbach Jean-Michel, yliopistonlehtori / senior lecturer
Puhelinnumero:
+358408053189
Oppiaine:
romaaninen filologia / Romance philology
Huone:
F 301

FT, dosentti   ORCID iD iconorcid.org/
Vastaanotto-/ohjausajat: varaa Korpissa (Ohjaus > Varaa ohjausaikoja)
[Version française ci-dessous]

Tutkimusalueet

  • Ranskan vieraana kielenä kielididaktiikka (mm. oppikirjat)
  • Kielitiede: ranskan puhekielen tutkimus
  • Ranskan kieliopin kontekstualisaatio kielen opetuksessa ja oppikirjoissa
  • Julkaisut (kaikki)

Toiminta

Jean-Michel Kalmbach, maitre de conférences

Tél.: +358 40 8053189
Bureau: F 301
Heures de réception : voir Korppi (Ohjaus > Varaa ohjausaikoja)

Domaines de recherche

  • Didactique du français langue étrangère (entre autres études des manuels)
  • Linguistique : la grammaire de l’oral 
  • Grammaire et contextualisation : la (les) contextualisation(s) de la grammaire du français (voir GRAC)
  • Publications

Activités