14.10.2017

Kalmbach Jean-Michel, yliopistonlehtori / senior lecturer

Kalmbach Jean-Michel, yliopistonlehtori / senior lecturer
Puhelinnumero:
+358408053189
Oppiaine:
romaaninen filologia / Romance philology
Huone:
F 301

FT, dosentti   ORCID iD iconorcid.org/
Vastaanotto-/ohjausajat: varaa Korpissa (Ohjaus > Varaa ohjausaikoja)
[Version française ci-dessous]

Tutkimusalueet

 • Ranskan vieraana kielenä kielididaktiikka (mm. oppikirjat)
 • Kielitiede: ranskan kielioppi, erityisesti 3. persoonan pronomini
  järjestelmä sekä infinitiivitunnukset ranskassa ja muissa romaanisissa kielissä
 • Ranskan kieliopin kontekstualisaatio kielen opetuksessa ja oppikirjoissa
 • Julkaisut (kaikki)

Toiminta

 • opetus: kielioppi, fonetiikka ja ääntäminen, pro gradu-ohjaus
 • Pariisi III (Sorbonne-Nouvelle) yliopiston GRAC -projektin jäsen
 • FIPF:in julkaiseman Grammaire actuelle et contextualisée -verkkokieliopin koordinaattori

Jean-Michel Kalmbach, maitre de conférences

Tél.: +358 40 8053189
Bureau: F 301
Heures de réception : voir Korppi (Ohjaus > Varaa ohjausaikoja)

Domaines de recherche

 • Didactique du français langue étrangère (entre autres études des manuels)
 • Linguistique : le système du pronom de 3e personne en français et le subordonnant de 
 • Grammaire et contextualisation : la (les) contextualisation(s) de la grammaire du français (voir GRAC)
 • Publications

Activités