28.12.2018

Kautonen Maria, tohtorikoulutettava, yliopistonopettaja / doctoral student, university teacher

Kautonen Maria, tohtorikoulutettava, yliopistonopettaja / doctoral student, university teacher
Puhelinnumero:
+358408053328
Oppiaine:
ruotsi / Swedish
Huone:
A 211.6

ORCID: 0000-0002-0688-7445

Vastaanotto sopimuksen mukaan / Mottagning enligt överenskommelse

Opetus 2018-2019

 • RUOA201 Skrivande i arbetslivet
 • RUOS113 Bedömning av svenska som andraspråk
 • RUOP202 Skriv- och textkompetens
 • RUOP206 Kultur och samhälle i Norden   
 • RUOP1207 Modern svensk litteratur   
 • RUOA102 Klassrumsinteraktion   
 • RUOA303 Samtal och interaktion
 • RUOS1229 Att undervisa grammatik: teori och praktik (boktenta)
 • RUOA1208 Teoretiska perspektiv på andraspråksinlärning (boktenta)
 • KLSY012 Maisterin portfolio

 

Tutkimusintressit/Forskningsintressen/Research interests

 • ääntäminen, oppiminen, opettaminen, ruotsi, suomenruotsi, identiteetti, kielenopettajat, ohjaus, opettajankoulutus
 • uttal, inlärning, undervisning, svenska, finlandssvenska, identitet, språklärare, handledning, lärarutbildning
 • pronunciation, learning, teaching, Swedish, Finland-Swedish, identity, language teachers, counselling, teacher training
 

Väitöstutkimus/Forskning/PhD study

 • Finskspråkiga talares uttal av finlandssvenska på olika färdighetsnivåer

Syftet med min doktorsavhandling är att kartlägga finskspråkiga talares S2-uttal av finlandssvenska i fritt tal; vilka uttalsdrag som orsakar svårigheter för finskspråkiga talare och hurdana skillnader det finns mellan talare på olika färdighetsnivåer av muntlig färdighet. Med avhandlingen vill jag öka kunskapen om vilka uttalssvårigheter som ska tas upp i språkkundervisning och hur olika uttalsdrag hänger ihop med bedömning av muntliga språkfärdigheter. 

Julkaisut/Publikationer/Publications (Tutka)

Esitelmät/Föredrag/Presentations (Tutka)

Projektit/Projekt/Projects

 • Forskningsprojektet FOKUS (rahoittaja/finansieras av/financed by Svenska litteratursällskapet i Finland)

FOKUS logo            svenskaliteratusllskapet.jpeg