Esitelmät/Föredrag/Presentations - Kautonen Maria

 • Nimi Avancerade finskspråkiga inlärares uttal av finlandssvenska som andraspråk TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kautonen Maria
  Vuosi 25.10.2017
 • Nimi Avancerade finskspråkiga inlärares uttal av finlandssvenska som andraspråk TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kautonen Maria
  Vuosi 25.10.2017
 • Nimi Finnish learners’ pronunciation of Finland-Swedish as L2 – which features are the most difficult in free speech? TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kautonen Maria
  Vuosi 8.6.2017
 • Nimi Finnish learners’ pronunciation of Finland-Swedish as L2 – which features are the most difficult in free speech? TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kautonen Maria
  Vuosi 8.6.2017
 • Nimi Suomenkielisten puhujien suomenruotsin intonaatio spontaanissa puheessa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kautonen Maria
  Vuosi 11.11.2016
 • Nimi Suomenkielisten puhujien suomenruotsin intonaatio spontaanissa puheessa TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kautonen Maria
  Vuosi 11.11.2016
 • Nimi Suomenkielisten puhuman ruotsinruotsin prosodia ja sen kehittyminen opetuskokeilun aikana TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Tergujeff Elina & Kuronen Mikko & Kautonen Maria
  Vuosi 11.11.2016
 • Nimi Suomenkielisten puhuman ruotsinruotsin prosodia ja sen kehittyminen opetuskokeilun aikana TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Tergujeff Elina & Kuronen Mikko & Kautonen Maria
  Vuosi 11.11.2016
 • Nimi Intonation in declarative sentences in Finnish-speakers’ spontaneous Finland-Swedish TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kautonen Maria
  Vuosi 12.6.2016
 • Nimi Intonation in declarative sentences in Finnish-speakers’ spontaneous Finland-Swedish TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kautonen Maria
  Vuosi 12.6.2016
 • Nimi Kazoo for improving speech rhythm in L2 Swedish: A teaching experiment TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Tergujeff Elina & Kuronen Mikko & Kautonen Maria
  Vuosi 12.6.2016
 • Nimi Kazoo for improving speech rhythm in L2 Swedish: A teaching experiment TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Tergujeff Elina & Kuronen Mikko & Kautonen Maria
  Vuosi 12.6.2016
 • Nimi Kazoo-pillin vaikutukset suomenkielisten oppijoiden ruotsin puherytmin oppimiseen TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Tergujeff Elina & Kuronen Mikko & Kautonen Maria
  Vuosi 14.5.2016
 • Nimi Kazoo-pillin vaikutukset suomenkielisten oppijoiden ruotsin puherytmin oppimiseen TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Tergujeff Elina & Kuronen Mikko & Kautonen Maria
  Vuosi 14.5.2016
 • Nimi Havaintoja suomenkielisten oppijoiden ruotsin kielen ääntämisestä TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kautonen Maria & Heinonen Henna
  Vuosi 13.5.2016
 • Nimi Havaintoja suomenkielisten oppijoiden ruotsin kielen ääntämisestä TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kautonen Maria & Heinonen Henna
  Vuosi 13.5.2016
 • Nimi “Jakk eer en pokkmall” - Miten suomenkieliset oppijat ääntävät ruotsin kieltä? TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Heinonen Henna & Kautonen Maria
  Vuosi 29.4.2016
 • Nimi Suomalaisten kielenoppijoiden ruotsin ääntäminen eri taitotasoilla TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kautonen Maria
  Vuosi 14.11.2015
 • Nimi Suomalaisten kielenoppijoiden ruotsin ääntäminen eri taitotasoilla TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kautonen Maria
  Vuosi 14.11.2015
 • Nimi Finskspråkiga talares uttal av svenska på olika färdighetsnivåer TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kautonen Maria
  Vuosi 15.10.2015
 • Nimi Finskspråkiga talares uttal av svenska på olika färdighetsnivåer TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kautonen Maria
  Vuosi 15.10.2015
 • Nimi Inlärning av svenskt uttal – finskspråkiga inlärare i projektet FOKUS TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kautonen Maria
  Vuosi 24.9.2015
 • Nimi Using language testing corpora to investigate L2 pronunciation TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Ullakonoja Riikka & Dufva Hannele & Kuronen Mikko & Kautonen Maria & Tergujeff Elina
  Vuosi 12.8.2015
 • Nimi Using language testing corpora to investigate L2 pronunciation TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Ullakonoja Riikka & Dufva Hannele & Kuronen Mikko & Kautonen Maria & Tergujeff Elina
  Vuosi 12.8.2015
 • Nimi Svensk- och finskspråkiga talares uttal av ryska TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kuronen Mikko & Ullakonoja Riikka & Dufva Hannele & Tergujeff Elina & Kautonen Maria
  Vuosi 11.6.2015
 • Nimi Svensk- och finskspråkiga talares uttal av ryska TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kuronen Mikko & Ullakonoja Riikka & Dufva Hannele & Tergujeff Elina & Kautonen Maria
  Vuosi 11.6.2015
 • Nimi Ääntämisen oppiminen ja opettaminen FOKUS-projektin tutkimuskohteena - kohdekielenä ruotsi TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Kautonen Maria
  Vuosi 8.5.2015
 • Nimi Fokus ääntämisen oppimiseen (vieraat kielet) TUTKA-icon TUTKA
  Tutkija Ullakonoja Riikka & Kuronen Mikko & Dufva Hannele & Tergujeff Elina & Kautonen Maria
  Vuosi 20.3.2015