Esitelmät/Föredrag/Presentations - Kautonen Maria

 • Otsikko Edistyneet kielenoppijat suomenruotsia ääntämässä – mikä ääntämisessä tuottaa vaikeuksia eri kuulijaryhmien arvioimana? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kautonen Maria
  Vuosi 10.11.2018
 • Otsikko Edistyneet kielenoppijat suomenruotsia ääntämässä – mikä ääntämisessä tuottaa vaikeuksia eri kuulijaryhmien arvioimana? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kautonen Maria
  Vuosi 10.11.2018
 • Otsikko FOKUS-hanke: Fonetiikasta ääntämisen opetukseen käytännössä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Tergujeff Elina & Kautonen Maria
  Vuosi 21.5.2018
 • Otsikko Avancerade finskspråkiga inlärares uttal av finlandssvenska som andraspråk TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kautonen Maria
  Vuosi 25.10.2017
 • Otsikko Avancerade finskspråkiga inlärares uttal av finlandssvenska som andraspråk TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kautonen Maria
  Vuosi 25.10.2017
 • Otsikko Finnish learners’ pronunciation of Finland-Swedish as L2 – which features are the most difficult in free speech? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kautonen Maria
  Vuosi 8.6.2017
 • Otsikko Finnish learners’ pronunciation of Finland-Swedish as L2 – which features are the most difficult in free speech? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kautonen Maria
  Vuosi 8.6.2017
 • Otsikko Suomenkielisten puhujien suomenruotsin intonaatio spontaanissa puheessa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kautonen Maria
  Vuosi 11.11.2016
 • Otsikko Suomenkielisten puhujien suomenruotsin intonaatio spontaanissa puheessa TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kautonen Maria
  Vuosi 11.11.2016
 • Otsikko Suomenkielisten puhuman ruotsinruotsin prosodia ja sen kehittyminen opetuskokeilun aikana TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Tergujeff Elina & Kuronen Mikko & Kautonen Maria
  Vuosi 11.11.2016
 • Otsikko Suomenkielisten puhuman ruotsinruotsin prosodia ja sen kehittyminen opetuskokeilun aikana TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Tergujeff Elina & Kuronen Mikko & Kautonen Maria
  Vuosi 11.11.2016
 • Otsikko Intonation in declarative sentences in Finnish-speakers’ spontaneous Finland-Swedish TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kautonen Maria
  Vuosi 12.6.2016
 • Otsikko Intonation in declarative sentences in Finnish-speakers’ spontaneous Finland-Swedish TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kautonen Maria
  Vuosi 12.6.2016
 • Otsikko Kazoo for improving speech rhythm in L2 Swedish: A teaching experiment TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Tergujeff Elina & Kuronen Mikko & Kautonen Maria
  Vuosi 12.6.2016
 • Otsikko Kazoo for improving speech rhythm in L2 Swedish: A teaching experiment TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Tergujeff Elina & Kuronen Mikko & Kautonen Maria
  Vuosi 12.6.2016
 • Otsikko Kazoo-pillin vaikutukset suomenkielisten oppijoiden ruotsin puherytmin oppimiseen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Tergujeff Elina & Kuronen Mikko & Kautonen Maria
  Vuosi 14.5.2016
 • Otsikko Kazoo-pillin vaikutukset suomenkielisten oppijoiden ruotsin puherytmin oppimiseen TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Tergujeff Elina & Kuronen Mikko & Kautonen Maria
  Vuosi 14.5.2016
 • Otsikko Havaintoja suomenkielisten oppijoiden ruotsin kielen ääntämisestä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kautonen Maria & Heinonen Henna
  Vuosi 13.5.2016
 • Otsikko Havaintoja suomenkielisten oppijoiden ruotsin kielen ääntämisestä TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kautonen Maria & Heinonen Henna
  Vuosi 13.5.2016
 • Otsikko “Jakk eer en pokkmall” - Miten suomenkieliset oppijat ääntävät ruotsin kieltä? TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Heinonen Henna & Kautonen Maria
  Vuosi 29.4.2016
 • Otsikko Suomalaisten kielenoppijoiden ruotsin ääntäminen eri taitotasoilla TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kautonen Maria
  Vuosi 14.11.2015
 • Otsikko Suomalaisten kielenoppijoiden ruotsin ääntäminen eri taitotasoilla TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kautonen Maria
  Vuosi 14.11.2015
 • Otsikko Finskspråkiga talares uttal av svenska på olika färdighetsnivåer TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kautonen Maria
  Vuosi 15.10.2015
 • Otsikko Finskspråkiga talares uttal av svenska på olika färdighetsnivåer TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kautonen Maria
  Vuosi 15.10.2015
 • Otsikko Inlärning av svenskt uttal – finskspråkiga inlärare i projektet FOKUS TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kautonen Maria
  Vuosi 24.9.2015
 • Otsikko Using language testing corpora to investigate L2 pronunciation TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ullakonoja Riikka & Dufva Hannele & Kuronen Mikko & Kautonen Maria & Tergujeff Elina
  Vuosi 12.8.2015
 • Otsikko Using language testing corpora to investigate L2 pronunciation TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ullakonoja Riikka & Dufva Hannele & Kuronen Mikko & Kautonen Maria & Tergujeff Elina
  Vuosi 12.8.2015
 • Otsikko Svensk- och finskspråkiga talares uttal av ryska TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kuronen Mikko & Ullakonoja Riikka & Dufva Hannele & Tergujeff Elina & Kautonen Maria
  Vuosi 11.6.2015
 • Otsikko Svensk- och finskspråkiga talares uttal av ryska TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kuronen Mikko & Ullakonoja Riikka & Dufva Hannele & Tergujeff Elina & Kautonen Maria
  Vuosi 11.6.2015
 • Otsikko Ääntämisen oppiminen ja opettaminen FOKUS-projektin tutkimuskohteena - kohdekielenä ruotsi TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Kautonen Maria
  Vuosi 8.5.2015
 • Otsikko Fokus ääntämisen oppimiseen (vieraat kielet) TUTKA-icon TUTKA
  Kirjoittaja(t) Ullakonoja Riikka & Kuronen Mikko & Dufva Hannele & Tergujeff Elina & Kautonen Maria
  Vuosi 20.3.2015