Julkaisut/Publikationer/Publications - Kautonen Maria

Kautonen, M. (2018). Om hur finskspråkiga och svenskspråkiga lyssnare bedömer och värderar avancerade talares uttal av finlandssvenska. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 2 (2), 131-150. doi:10.18261/issn.2535-3381-2018-02-02 Open access

Kuronen, M., & Kautonen, M. (2018). Foneettisten piirteiden ja vieraan aksentin yhteydestä suomen kielessä. Lähivõrdlusi. Lähivertailuja, 28, 207-241. doi:10.5128/LV28.06 Open access

Heinonen, H., & Kautonen, M. (2017). Miten ääntämistä arvioidaan? : käytännön työkalu opettajille. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 14.9.2017 (Syyskuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/miten-aantamista-arvioidaan-kaytan... Open access

Kautonen, M. (2017). Kuinka ohjata tulevaa kielenopettajaa? : Näkökulmia opettajaopiskelijoiden kertomuksista. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 12.4.2017 (Huhtikuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/kuinka-ohjata-tulevaa-kielenopetta... Open access

Kautonen, M. (2017). Finskspråkiga talares intonation av finlandssvenska i påståendeyttranden i fritt tal. Folkmålsstudier, 55, 31-60. Open access

Kautonen, M. (2016). Finskspråkiga grundskoleelevers uttal av finlandssvenska på olika färdighetsnivåer. In J. Kolu, M. Kuronen, & Å. Palviainen (Eds.), Svenskan i Finland 16 (pp. 58-75). Jyväskylä studies in humanities, 298. Jyväskylä, Finland: University of Jyväskylä. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6828-1 Open access

Kautonen, M., Kuronen, M., & Ullakonoja, R. (2016). Studier i uttalsinlärning i finska, svenska och engelska : litteraturöversikt. Puhe ja kieli, 36 (3), 197-220. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/pk/article/view/59010 Open access

Kuronen, M., Ullakonoja, R., & Kautonen, M. (2016). Inlärningen av de svenska tonaccenterna hos finska S2-talare - automatiseras uttalet?. Språk och stil NF, 2016 (26), 161-194. Retrieved from http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-314627 Open access

Kautonen, M., Kuronen, M., Ullakonoja, R., Tergujeff, E., & Dufva, H. (2015). På väg mot bättre språkundervisning - FOKUS på uttal. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11.03.2015 (Maaliskuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/pa-vag-mot-battre-sprakundervisnin... Open access