19.01.2018

Kolu Jaana, yliopistonopettaja / university teacher/ universitetslärare

Kolu Jaana, yliopistonopettaja / university teacher/ universitetslärare
Sähköposti:
jaana.k.kolu@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358408053243
Oppiaine:
ruotsi / Swedish
Lyhytnumero:
5163
Huone:
Ag D326.2

Työstä vapaalla / on leave

Mottagning

Kontakta mig personligen per e-post jaana.kolu@jyu.fi så att vi kan komma överens om en lämplig tidpunkt!

Undervisning

RUOA211 Kandidatseminarium
RUOA203 Språkets struktur och funktion II
RUOS113 Bedömning av svenska som andraspråk
RUOA201 Skrivande i arbetslivet
RUOP205 Introduktion till lingvistik
RUOP207 Svensk prosa

Forskning

ungdomsspråk, slang, tvåspråkighet, kodväxling, translanguaging, Tornedalen

Publikationer

 • Translanguaging as a multilingual practice - The negotiation of meaning in bilingual adolescents' conversations in Haparanda and in Helsinki. (Under publicering). 2016. I: Uralica Helsingensia. Helsingfors: Helsingfors universitet.

 • Kodväxling i tvåspråkiga ungdomssamtal i Haparanda och i Helsingfors - matrisspråk, morfosyntaktisk integrering och anpassningsstrategier. 2016. I: Svenskans beskrivning 34.

 • Vokalerna /y/ och /a/ vid kodväxling hos Haparandaungdomar 2015. I: Svenskan i Finland 15. Tammerfors universitet. S. 156-172.
 • Allmängods och nykomlingar i svenskt ungdomsspråk och svensk slang 2014. I: Kosunen, R & Lepistö, K. & Rossi, P. (red.), Svenskan i Finland 14. Oulu: Oulun yliopisto. S. 115-125. http://herkules.oulu.fi/isbn9789526204642/isbn9789526204642.pdf
 • Ungdomsspråk och slang på Åland 2011 I: Niemi, S. & Söderholm, P. (red.), Svenskan i Finland 12. S. 73-86.
 • Finska inslag i svenska ungdomssamtal i Haparanda 2010 I: Collin, L. & Haapamäki, S. (toim.), Svenskan i Finland 11.Åbo Akademi 11. S. 105-114.
 • Språkkontaktdrag i Haparandaungdomarnas muntliga och skriftliga kommunikation 2010. I Edlund, A.-C. & Mellenius, I. (red.), Svenskans beskrivning 31. Umeå universitet, S. 161-169. http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:457680/FULLTEXT01.pdf
 • Slang och språkkontakt bland ungdomar i Haparanda 2008. I: Lindström, J & Kukkonen, P. & Lindholm, C. & Mickwitz, Å, Svenskan i Finland 10. Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur. Nordica Helsingesia. S. 159-170.
 • Torniojokilaaksolaisten nuorten ruotsin slangista ja kielikontaktipiirteistä 2007. I: Muikku-Werner, P. & Kokko, O. & Remes, H., VIRSU III Suomalaisugrilaisia kohdekieliä ja kontakteja. Joensuu universitet. Studies in Languages, University of Joensuu. S. 131-143.
 • Licentiatavhandling vid Joensuu universitet: FENE, JÄMÄ OCH BOYSEN slang och språkkontakt bland ungdomar i Haparanda. S.

 • Läromedel: Järvinen, M. & Räihä, M. & Kolu, J: Häng med i vården (2000), WSOY.

Andra artiklar och intervjuer:

Språktidningen 1/2016: Svenska funkar TYP i finskan

Ålandstidningen 15.10.2010: Jaana Kolu vet snart allt om våra ungdomars slangvanor http://www.alandstidningen.ax/kultur/jaana-kolu-vet-snart-allt-vara

Sveriges radio: Språket 2.12.2014. Mittord i Språket - om flerspråkighet och nutida lånord i svenskan http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/469062?programid=411

SVT 2 (29.01.2007) Intervju i de finskspråkiga nyheterna.

SVT 2 (07.12.2007) Intervju i de finskspråkiga nyheterna.