Kuronen Mikko, yliopistonlehtori / senior lecturer

Kuronen Mikko, yliopistonlehtori / senior lecturer
Puhelinnumero:
+358408053242
Oppiaine:
ruotsi / Swedish
Lyhytnumero:
5162
Huone:
Ag D326.2

Jag undervisar bl.a. i uttal, grammatik, semantik och vetenskaplig kommunikation. Jag har under de flesta terminer också magisterseminarium.

Min forskning handlar om språkinlärning, kontaktlingvistik, tvåspråkighet, uttal och muntlig kommunikation. Jag leder för närvarande ett projekt om uttalsinlärning i andraspråk / främmande språk. Projektet finansieras av SLS (om projektet se mer här).

Senaste publikationerna (2014 -)/ Latest publications (2014 -):

Kuronen, M. & Tergujeff, E. (forthcoming). L1 listeners' perception of L2 pronunciation – Effect of prosody on accentedness ratings in Swedish. AFinLAe, nr 10.

Kuronen, M. & Zetterholm, E. (2017). Olika fonetiska drags relativa betydelse för upplevd inföddlikhet i svenska. Nordand 2, 2017 (134-156). On the web.

Kuronen, M., Ullakonoja, R. & Kautonen, M. (2016). Inlärningen av de svenska tonaccenterna hos finska S2-talare - automatiseras uttalet? Språk och stil, vol. 26. 161-194. PDF on the web.

Kuronen, M. (2016). Uttal av S2-finska med fokus på svenskspråkiga talare. Puhe ja kieli, 36 (3). 147-174. PDF on the web.

Kuronen, M. (2016). Avancerade finskspråkiga inlärares uttal av segment i sverigesvenska. Puhe ja kieli, 36 (3). 175-196. PDF on the web.

Kautonen, M., Kuronen, M., & Ullakonoja, R. (2016). Studier i uttalsinlärning i finska, svenska och engelska: litteraturöversikt. Puhe ja kieli, 36 (3). 197-220. PDF on the web.

Kuronen, M. (2015). Tonaccenterna i avancerade finska inlärares svenska – en akustisk studie. Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 10 (1). 53-80. PDF on the web.

Ullakonoja, R., & Kuronen, M. (2015). Young Russian Immigrants' Segmental Duration and Length in Finnish. ICPhS 2015: Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences (pp. 1-5). International Phonetic Association. PDF on the web.

Kolu, J., & Kuronen, M. (2015). Vokalerna /y/ och /a/ vid kodväxling hos Haparandaungdomar. M. Forsskåhl et al. (Eds.), Svenskan i Finland 15 (pp. 156-172). PDF on the web.

Kautonen, M., Kuronen, M., Ullakonoja, R., Tergujeff, E. & Dufva, H. (2015). På väg mot bättre språkundervisning – Fokus på uttal. Kieli, koulutus ja yhteiskunta. PDF on the web.

Ullakonoja, R., Dufva, H., Kuronen, M., Kautonen, M. & Tergujeff, E. (2015). Using language testing corpora to investigate L2 pronunciation. (A Published Abstract for Workshop on Phonetic Learner Corpora). Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences, Glasgow Scotland UK. PDF on the web.

Ullakonoja, R., Kuronen, M., Hurme, P. & Dufva, H. (2014). Segment Duration in Finnish as Imitated by Russians. In N. Campbell et al. (Eds.), Social and Linguistic Speech Prosody. Proceedings of the 7th international conference on Speech Prosody (pp. 507-511). PDF on the web.

Ullakonoja, R., Dufva, H., Kuronen, M., & Hurme, P. (2014). How to imitate an unknown language? Russians imitating Finnish. K. Jähi, & L. Taimi (Eds.), XXVIII Fonetiikan päivät. Turun yliopisto. (pp. 10-18). PDF on the web.

Kuronen, M. (2014). Bryter finlandssvenskarna när de talar finska? Folkmålsstudier. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi, 52. 77-106. PDF on the web.