Kuronen Mikko, yliopistonlehtori / senior lecturer

Kuronen Mikko, yliopistonlehtori / senior lecturer
Puhelinnumero:
+358408053242
Oppiaine:
ruotsi / Swedish
Lyhytnumero:
5162
Huone:
Ag D326.2

Jag undervisar bl.a. i uttal, grammatik, semantik och vetenskaplig kommunikation. Jag har under de flesta terminer också magisterseminarium.

Min forskning handlar om språkinlärning, kontaktlingvistik, tvåspråkighet, uttal och muntlig kommunikation. Jag leder för närvarande ett projekt om uttalsinlärning i andraspråk / främmande språk. Projektet finansieras av SLS (om projektet se mer här).

--------------------------------------------------

Senaste publikationerna / Latest publications:

1. Kuronen, M. (2016). Uttal av S2-finska med fokus på svenskspråkiga talare. Puhe ja kieli, 36 (3), 147-174. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/pk/article/view/59007

2. Kuronen, M. (2016). Avancerade finskspråkiga inlärares uttal av segment i sverigesvenska. Puhe ja kieli, 36 (3), 175-196. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/pk/article/view/59009

3. Kautonen, M., Kuronen, M., & Ullakonoja, R. (2016). Studier i uttalsinlärning i finska, svenska och engelska : litteraturöversikt. Puhe ja kieli, 36 (3), 197-220. http://ojs.tsv.fi/index.php/pk/article/view/59010

4. Ullakonoja, R., & Kuronen, M. (2015). Young Russian Immigrants' Segmental Duration and Length in Finnish. In T. S. C. f. I. 2015 (Ed.), ICPhS 2015 : Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences (pp. 1-5). International Phonetic Association. https://www.internationalphoneticassociation.org/icphs-proceedings/ICPhS2015/Papers/ICPHS0347.pdf

5. Kolu, J., & Kuronen, M. (2015). Vokalerna /y/ och /a/ vid kodväxling hos Haparandaungdomar. In M. Forsskåhl, M. Kivilehto, J. Koivisto, & P. Metsä (Eds.), Svenskan i Finland 15 (pp. 156-172). Tampere, Finland: Tampere Univeristy Press. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9937-1

6. Kuronen, M. (2015). Tonaccenterna i avancerade finska inlärares svenska – en akustisk studie. Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 10 (1), 53-80. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/46661

7. Ullakonoja, R., Kuronen, M., Hurme, P., & Dufva, H. (2014). Segment Duration in Finnish as Imitated by Russians. In N. Campbell, D. Gibbon, & D. Hirst (Eds.), Social and Linguistic Speech Prosody. Proceedings of the 7th international conference on Speech Prosody (pp. 507-511). Social and Linguistic Speech Prosody, 7. Dublin: Science Foundation Ireland; Intenational Speech Communication Association. http://fastnet.netsoc.ie/sp7/sp7book.pdf

8. Ullakonoja, R., Dufva, H., Kuronen, M., & Hurme, P. (2014). How to imitate an unknown language? Russians imitating Finnish. In K. Jähi, & L. Taimi (Eds.), XXVIII Fonetiikan päivät. Turku 25.-26. lokakuuta 2013. Konferenssijulkaisu (pp. 10-18). Turun yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5980-8

9. Kuronen, M. (2014). Bryter finlandssvenskarna när de talar finska?. Folkmålsstudier. Meddelanden från Föreningen för nordisk filologi., 52, 77-106. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/46730