Kytölä Samu, yliopistonlehtori / senior lecturer

Kytölä Samu, yliopistonlehtori / senior lecturer
Sähköposti:
samu.kytola@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358408053195
Oppiaine:
englanti / English
Lyhytnumero:
7500
Huone:
Ag D321.1

vastaanottoaika: vain sopimuksen mukaan / consultation hour: only by appointment


Language and Superdiversity: (Dis)identification in Social Media
(a project funded by the Academy of Finland, 2012–2016).

Ave!

(esittelyni suomeksi hieman alempana)

During the academic years 2015–16 and 2016–17 I work as Senior Lecturer in English at the University of Jyväskylä, Department of Languages. More information on my teaching and BA/MA/PhD thesis supervision to follow (autumn 2015).

My post-doctoral research could be broadly described as discourse-analytically oriented sociolinguistics. Since 2010 I have belonged to a research group focusing on Language practices in social media (funded by the Academy of Finland 2012–16), which is part of International Consortium on Language and Super-diversity(InCoLaS). Our first international conference on superdiversity was held in Jyväskylä in June 2013.

My main current research interests include:

  • discourses of homosexuality in men's and boys' football culture
  • discourses of Africa/Africans/"African-ness" in the context of Finnish football culture
  • ways of writing about others (minorities, ethnic groups) in digital football writing

I was a member of two interrelated research projects: Varieng (2006–11) and FiDiPro (2007–10). The research carried out under VARIENG focused on English in Finland, while the FiDiPro project approached multilingualism as a 'problematic resource'. In Varieng, we conducted a major survey on English in Finland, the key outcomes of which were circulated in international and Finnish conferences.

I teach undergraduate courses on e.g. multilingualism, discourse studies and (multisemiotic) literacy. I also examine self-study options in these areas. Moreover, I run Master's thesis seminars and supervise and examine Master's theses (pro gradus). If you are planning a Master's thesis or a doctoral dissertation within my fields of expertise, please don't hesitate to contact me!

My PhD dissertation focused on how Finns use different languages and varieties when writing over the internet. In particular, I explored the multilingual cornucopiae of Finland-based football web forums; and in even more particular, the metapragmatic, 'meta-level' discussions on the acceptability and evaluation of different languages and their written varieties.

The following fields of research have been (and continue to be) influential to my thinking:

- sociolinguistics of globalization (e.g. Jan Blommaert, Monica Heller, Adam Jaworski)
- sociolinguistics of computer-mediated discourse (e.g. Jannis Androutsopoulos, Sirpa Leppänen, Susan C. Herring, Crispin Thurlow)
- polylingualism; translingualism, heteroglossia (e.g. J. Normann Jørgensen; Alastair Pennycook)
- (language) crossing; stylization, appropriation (e.g. Ben Rampton, Nikolas Coupland, Jane H. Hill, Mary Bucholtz)
- sociology of football (e.g. Richard Giulianotti, Roland Robertson)

 

 

Ave!

Lukuvuodet 2015–2016 ja 2016–2017 työskentelen englannin kielen yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopiston kielten laitoksessa. Lisätietoa opetuksestani ja ohjauksestani (BA/MA/PhD) tulossa syksyllä 2015.

Tutkimushankkeeni sijoittuvat enimmäkseen laajasti ajateltuna diskurssintutkimuksen ja sosiolingvistiikan kentille. Vuodesta 2010 olen ollut tutkijana hankkeessa Language and Superdiversity: (Dis)identification in Social Media (Suomen Akatemia 2012–2016), joka on osa kansainvälistä InCoLaS-tutkijakonsortiota (International Consortium on Language and Superdiversity). Tämän konsortion ensimmäinen kansainvälinen konferenssi kielestä ja superdiversiteetistä järjestettiin Jyväskylässä kesäkuussa 2013.

Uusimpia kiinnostukseni kohteita tutkimuksessa ovat esim.:

  • homoseksuaalisuuden diskurssit miesten ja poikien jalkapallokulttuurissa
  • Afrikka- ja afrikkalaisuusdiskurssit suomalaisessa jalkapallokulttuurissa
  • toiseudesta (esim. vähemmistöistä ja etnisistä ryhmistä) kirjoittamisen tavat ja tyylit digitaalisissa jalkapallokirjoituksissa

Olin yksi huippututkimusyksikkö Variengin (2006–2011) sekä FiDipro-monikielisyyshankkeen (2007–2010) jäsenistä; ks. esim. suuri Englanti Suomessa -kyselytutkimus, jonka keskeisistä tuloksista olemme raportoineet.

Opetan kielten laitoksessa monikielisyys- ja diskurssintutkimuksen kursseja; lisäksi ohjaan omiin erityisaloihini liittyviä maisterintutkielmia (pro graduja). Jos suunnittelet maisterintutkielmaa tai väitöskirjaa osaamisalueiltani, ota rohkeasti yhteyttä!

Helmikuussa 2013 julkaistu väitöskirjatutkimukseni keskittyi etupäässä siihen ilmiöön, että suomalaiset käyttävät internetissä kirjoittaessaan useita kieliä ja kielten varieteetteja. Erityisesti tarkastelin suomalaisten "futisfoorumien" monikielisyyden kirjoa, ja aivan erityisesti metapragmaattista refleksiivisyyttä eli "metatason" keskusteluja eri kielten ja kielimuotojen sekä niiden puhujien ja puhujayhteisöjen hyväksyttävyydestä ja arvottamisesta.

Mm. seuraavat tutkimuskentät ovat olleet keskeisiä ajattelussani:

- globalisaation sosiolingvistiikka (esim. Jan Blommaert, Monica Heller, Adam Jaworski)
- tietokonevälitteisen viestinnän / digitaalisen diskurssin sosiolingvistiikka (esim. Jannis Androutsopoulos, Sirpa Leppänen, Susan C. Herring; Crispin Thurlow)

- monikielisyys, polylingualism, translingualism, heteroglossia (esim. J. Normann Jørgensen; Alastair Pennycook)
- (language) crossing; stylization, appropriation (esim. Ben Rampton, Nikolas Coupland, Jane H. Hill, Mary Bucholtz)

- jalkapallon sosiologia (esim. Richard Giulianotti, Roland Robertson)

Täällä on väitöskirjani tiivistelmä (abstrakti) englanniksi. Alla julkaisuluettelossa on linkki väitöskirjan verkkoversioon.

 

Julkaisuja - Selected publications

Kytölä, Samu (forthcoming). Translocality. In Georgakopoulou, Alexandra & Tereza Spilioti (eds.), Handbook of Language and Digital Communication. London: Routledge.

Leppänen, Sirpa and Samu Kytölä (in press). Investigating multilingualism and multisemioticity as resources for (dis)identification in social media. In Martin-Jones, Marilyn & Deirdre Martin (eds.), Researching Multilingualism: Critical and Ethnographic Approaches. London: Routledge.