27.12.2018

Kytölä Samu, yliopistonlehtori / Senior Lecturer

Kytölä Samu, yliopistonlehtori / Senior Lecturer
Sähköposti:
samu.kytola@jyu.fi
Puhelinnumero:
+358408053195
Oppiaine:
englanti / English
Huone:
A 220.1

vastaanottoaika: vain sopimuksen mukaan / consultation hour: only by appointment

Yliopisto on tehnyt nettisivu-uudistuksen ja tuhonnut suuren osan vanhoista linkeistä, joten kaikki alla olevat linkit eivät valitettavasti enää toimi. Koetan korjata ne käsin jonain päivänä. / Our university has renewed the website and destroyed a big part of the old links; so unfortunately some of the links below no longer function. I will try to manually fix them one day.


Language and Superdiversity: (Dis)identification in Social Media
(a project funded by the Academy of Finland, 2012–2016).

Ave!

(esittelyni suomeksi hieman alempana)

During the academic years 2015–19 I work as Senior Lecturer in English at the University of Jyväskylä, Department of Language and Communication Studies. More information on my teaching and BA/MA/PhD thesis supervision to follow.

My post-doctoral research could be broadly described as discourse-analytically oriented sociolinguistics. Since 2010 I have belonged to a research group focusing on Language practices in social media (funded by the Academy of Finland 2012–16), which is part of International Consortium on Language and Super-diversity (InCoLaS). Our first international conference on superdiversity was held in Jyväskylä in June 2013.

My main current research interests include:

  • discourses of sexual minorities in men's and boys' football culture
  • discourses of Africa/Africans/"African-ness" in the context of Finnish football culture
  • ways of writing about others (minorities, ethnic groups), especially in digital contexts

I was a member of two interrelated research projects: Varieng (2006–11) and FiDiPro (2007–10). The research carried out under VARIENG focused on English in Finland, while the FiDiPro project approached multilingualism as a 'problematic resource'.

I teach undergraduate courses and examine self-study options on e.g. multilingualism, discourse studies and literacies.Moreover, I supervise PhD students, MA theses (pro gradus) and BA theses. If you are planning PhD studies or a Master's thesis or within my fields of expertise, please don't hesitate to contact me!

My PhD dissertation focused on how Finns use different languages and varieties when writing over the internet. In particular, I explored the multilingual cornucopiae of Finland-based football web forums; and in even more particular, the metapragmatic, 'meta-level' discussions on the acceptability and evaluation of different languages and their written varieties.

The following fields of research have been (and continue to be) influential to my thinking:

- sociolinguistics of globalization (e.g. Jan Blommaert, Monica Heller, Adam Jaworski)
- sociolinguistics of computer-mediated discourse (e.g. Jannis Androutsopoulos, Sirpa Leppänen, Susan C. Herring, Crispin Thurlow)
- polylingualism; translingualism, heteroglossia (e.g. J. Normann Jørgensen; Alastair Pennycook)
- (language) crossing; stylization, appropriation (e.g. Ben Rampton, Nikolas Coupland, Jane H. Hill, Mary Bucholtz)
- sociology of football (e.g. Richard Giulianotti, Roland Robertson)

Ave!

Lukuvuodet 2015–19 työskentelen englannin kielen yliopistonlehtorina Jyväskylän yliopiston kielten laitoksessa. Lisätietoa opetuksestani ja ohjauksestani (BA/MA/PhD) tulossa.

Tutkimushankkeeni sijoittuvat enimmäkseen laajasti ajateltuna diskurssintutkimuksen ja sosiolingvistiikan kentille. Vuodesta 2010 olen ollut tutkijana ryhmässä nimeltä Language and Superdiversity: (Dis)identification in Social Media (Suomen Akatemian rahoitus 2012–2016), joka on osa kansainvälistä InCoLaS-tutkijakonsortiota (International Consortium on Language and Superdiversity). Tämän konsortion ensimmäinen kansainvälinen konferenssi kielestä ja superdiversiteetistä järjestettiin Jyväskylässä kesäkuussa 2013.

Uusimpia kiinnostukseni kohteita tutkimuksessa ovat esim.:

  • seksuaalivähemmistöjä koskevat diskurssit miesten jalkapallokulttuurissa
  • Afrikka- ja afrikkalaisuusdiskurssit suomalaisessa jalkapallokulttuurissa
  • toiseudesta (esim. vähemmistöistä ja etnisistä ryhmistä) kirjoittamisen tavat ja tyylit, erityisesti digitaalisissa ympäristöissä

Olin yksi huippututkimusyksikkö Variengin (2006–2011) sekä FiDipro-monikielisyyshankkeen (2007–2010) jäsenistä.

Opetan laitoksessamme englannin oppiaineen ja laitoksen yhteisiä kursseja laidasta laitaan; lisäksi ohjaan omiin erityisaloihini liittyviä väitöskirjoja, maisterintutkielmia (pro graduja) ja kandintutkielmia. Jos suunnittelet väitöskirjaa tai maisterintutkielmaa joiltain osaamisalueiltani, ota rohkeasti yhteyttä!

Helmikuussa 2013 julkaistu väitöskirjatutkimukseni keskittyi etupäässä siihen ilmiöön, että suomalaiset käyttävät internetissä kirjoittaessaan useita kieliä ja kielten varieteetteja. Erityisesti tarkastelin suomalaisten "futisfoorumien" monikielisyyden kirjoa, ja aivan erityisesti metapragmaattista refleksiivisyyttä eli "metatason" keskusteluja eri kielten ja kielimuotojen sekä niiden puhujien ja puhujayhteisöjen hyväksyttävyydestä ja arvottamisesta.

Mm. seuraavat tutkimuskentät ovat olleet keskeisiä ajattelussani:

- globalisaation sosiolingvistiikka (esim. Jan Blommaert, Monica Heller, Adam Jaworski)
- tietokonevälitteisen viestinnän / digitaalisen diskurssin sosiolingvistiikka (esim. Jannis Androutsopoulos, Sirpa Leppänen, Susan C. Herring; Crispin Thurlow)
- monikielisyys, polylingualism, translingualism, heteroglossia (esim. J. Normann Jørgensen; Alastair Pennycook)
- (language) crossing; stylization, appropriation (esim. Ben Rampton, Nikolas Coupland, Jane H. Hill, Mary Bucholtz)
- jalkapallon sosiologia (esim. Richard Giulianotti, Roland Robertson)

Täällä on väitöskirjani tiivistelmä (abstrakti) englanniksi. Alla julkaisuluettelossa on linkki väitöskirjan verkkoversioon.

Julkaisuja - Selected publications

A Vertaisarvioidut ja vertaisarvioitavat tieteelliset artikkelit

Peer-reviewed (and to-be-reviewed) scientific articles

Leppänen, Sirpa, Samu Kytölä & Elina Westinen (2018). Multilingualism and multimodality in language use and literacies in digital environments. In Encyclopedia of Language and Education (Ed. Stephen May). Vol. 9: Language, Education and Technology, ed. Steven L. Thorne. Springer.

Kytölä, Samu (2018). Race, ethnicity and ‘Africa’ in football discourse – perspectives in the age of superdiversity. In Angela Creese and Adrian Blackledge (eds.), Routledge Handbook on Language and Superdiversity; Section 4:  “Language, Superdiversity and Sport” (Section eds. Zhu Hua and Janice Thompson). Routledge.

Leppänen, Sirpa, Kytölä, Samu, Westinen, Elina, & Peuronen, Saija (2017). Introduction: Social media discourse, (dis)identifications and diversities. In Leppänen et al. (eds.), Social media discourse, (dis)identifications and diversities (pp.1–35). New York: Routledge.

Kytölä, Samu (2017). “Are they singing the national anthem?”: Football followers’ responses to the ethnic diversification of Finland men’s national football team. In Leppänen et al. (eds.), Social media discourse, (dis)identifications and diversities (pp. 62–93). New York: Routledge.

Leppänen, Sirpa and Samu Kytölä (2016). Investigating multilingualism and multisemioticity as resources for (dis)identification in social media. In Martin-Jones, Marilyn & Deirdre Martin (eds.), Researching Multilingualism: Critical and Ethnographic Approaches. London: Routledge.

Kytölä, Samu (2016). Translocality. In Georgakopoulou, Alexandra & Tereza Spilioti (eds.), Handbook of Language and Digital Communication, pp. 371–388. London: Routledge.

Kytölä, Samu and Elina Westinen (2015). “I be da reel gansta”—A Finnish footballer’s Twitter writing and metapragmatic evaluations of authenticity. Discourse, Context and Media 8, 6–19. Special issue “Authenticity, Normativity and Social Media” (eds. Sirpa Leppänen, Janus Møller & Thomas Rørbeck Nørreby). http://dx.doi.org/10.1016/j.dcm.2015.05.001

Leppänen, Sirpa, Janus Spindler Møller, Thomas Rørbeck Nørreby, Andreas Stæhr & Samu Kytölä (2015). Authenticity, normativity and social media. Discourse, Context and Media 8, 1–5. Special issue “Authenticity, Normativity and Social Media” (eds. Sirpa Leppänen, Janus Møller & Thomas Rørbeck Nørreby). http://dx.doi.org/10.1016/j.dcm.2015.05.008 

Kytölä, Samu (2014b). Polylingual language use, framing and entextualization in digital discourse: Pseudonyms and ‘Signatures’ on two Finnish online football forums. Studies in Variation, Contacts and Change in English 15. Special issue Texts and Discourses of New Media, ed. Tyrkkö, Jukka & Sirpa Leppänen. Helsinki: VARIENG. http://www.helsinki.fi/varieng/series/volumes/15/kytola/

Kytölä, Samu (2014a). Negotiating multilingual discourse in a Finland-based online football forum – metapragmatic reflexivity on intelligibility, expertise and ‘nativeness’. Copenhagen Studies in Bilingualism 70. Special issue Globalisering, sprogning og normativitet – online og offline, ed. Spindler Møller, Janus & Lian Malai Madsen (pp. 81–122). Copenhagen: Københavns Universitets Humanistiske Fakultet.

Leppänen, Sirpa, Samu Kytölä, Henna Jousmäki, Saija Peuronen and Elina Westinen (2014). Entextualization and resemiotization as resources for identification in social media. In Seargeant, Philip and Caroline Tagg (eds.), The Language of Social Media: Identity and Community on the Internet, pp. 112–138. Basingstoke: Palgrave Macmillan. [A shorter, edited version of Leppänen et al. 2013 below.]

Leppänen, Sirpa, Samu Kytölä, Henna Jousmäki, Saija Peuronen and Elina Westinen (2013). Entextualization and resemiotization as resources for identification in social media. Tilburg Papers in Culture Studies, paper 57. [A longer version of Leppänen et al. 2014 above]. Available at: http://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/babylon/tpcs/item-paper-57-leppanen-kytola-jousmaki-peuronen-westinen.htm )

Kytölä, Samu (2012b). Peer normativity and sanctioning of linguistic resources-in-use: on non-Standard Englishes in Finnish football forums online. In Blommaert, Jan, Sirpa Leppänen, Päivi Pahta & Tiina Räisänen (eds.) (2012), Dangerous Multilingualism: Northern Perspectives on Order, Purity and Normality. Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp. 228–260.

Kytölä, Samu, and Jannis Androutsopoulos (2012). Ethnographic perspectives on multilingual computer-mediated discourse: insights from Finnish football forums on the Web. In Gardner, Sheena & Marilyn Martin-Jones (eds.), Multilingualism, Discourse and Ethnography. Routledge Critical Studies in Multilingualism 3. London: Routledge, pp. 179–196.

Kytölä, Samu (2012a). Multilingual web discussion forums: theoretical, practical and methodological issues. In Sebba, Mark, Shahrzad Mahootian & Carla Jonsson (eds.) (2012), Language Mixing and Code-switching in Writing: Approaches to Mixed-language Written Discourse. Routledge Critical Studies in Multilingualism 2. London: Routledge, pp. 106–127.

Kytölä, Samu (2008). Englanti huumorin ja syrjinnän välineenä suomalaisen Futisforumin keskusteluissa. In Leppänen Sirpa, Tarja Nikula & Leila Kääntä (eds.) (2008), Kolmas kotimainen: lähikuvia englannin käytöstä Suomessa [”The Third Domestic: Investigations into the Use of English in Finland”]. Helsinki: SKS, 236–274.

Jarva, Vesa, and Samu Kytölä (2007). The Finnish colorative construction and expressivity. SKY Journal of Linguistics vol.20: 2007, 235–272. Helsinki: The Linguistic Association of Finland.

C Tieteelliset kirjat (monografiat)

Scientific monographs

Leppänen, Sirpa, Westinen, Elina & Kytölä, Samu (eds.) (2017). Social media discourse, (dis)identifications and diversities. New York: Routledge.

Leppänen, Sirpa, Anne Pitkänen-Huhta, Tarja Nikula, Samu Kytölä, Timo Törmäkangas, Kari Nissinen, Leila Kääntä, Tiina Räisänen, Mikko Laitinen, Päivi Pahta, Heidi Koskela, Salla Lähdesmäki & Henna Jousmäki (2011) National Survey on the English Language in Finland: Uses, meanings and attitudes. Helsinki: Studies in Variation, Contacts and Change in English, Volume 5. [For the most part the same as Leppänen et al. 2009 below in English translation. Suurimmalta osin alla olevan teoksen Leppänen et al. 2009 englanninnos.]

Leppänen, Sirpa, Anne Pitkänen-Huhta, Tarja Nikula, Samu Kytölä, Timo Törmäkangas, Kari Nissinen, Leila Kääntä, Tiina Virkkula, Mikko Laitinen, Päivi Pahta, Heidi Koskela, Salla Lähdesmäki & Henna Jousmäki (2009). Kansallinen kyselytutkimus englannin kielestä Suomessa: Käyttö, merkitys ja asenteet. Jyväskylä: Jyväskylä Studies in Humanities. [For the most part the same as Leppänen et al. 2011 above. Suurimmalta osin yllä olevan teoksen Leppänen et al. 2011 alkuteos.]

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut

Publications targeted at the professional community

Jarva, Vesa, and Timo Nurmi (2006). Oikeeta suomee – suomen puhekielen sanakirja [”Real Finnish – the dictionary of spoken Finnish”]. Jyväskylä: Gummerus. [Samu Kytölän osuus: koko englanninkielisen hakusanaston laatiminen. Samu Kytölä’s contribution: an English auxiliary glossary that covers each entry of the dictionary.]

Kytölä, Samu (2014). Pala Cantabriaa suomalaisella futisfoorumilla. [“A piece of Cantabria on a Finnish footie forum”]. Tempus 1/2014, 20–21. [Primarily solicited for and targeted at Finnish language teachers]

G Opinnäytteet

Theses and dissertations

Kytölä, Samu (2013). Multilingual language use and metapragmatic reflexivity in Finnish online football forums: a study in the sociolinguistics of globalization. Doctoral dissertation at the University of Jyväskylä. Jyväskylä: Jyväskylä Studies in Humanities. [Article dissertation including an extended discussion part (221 p.) and five articles listed above in 2012–14.] Available at: urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-5132-0

Kytölä, Samu (2001). The portrayal of deafness in Elizabeth George's For the sake of Elena. Master’s thesis at the University of Jyväskylä. Available at: urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2001861528