Laajalahti Anne, tutkijatohtori / postdoctoral researcher

Laajalahti Anne, tutkijatohtori / postdoctoral researcher
Puhelinnumero:
+358408053096
Oppiaine:
viestintätieteet / communication studies
Lyhytnumero:
7538
Huone:
L 170

Työskentelen kieli- ja viestintätieteiden laitoksella tutkijatohtorina. Tutkimuksellani on kolme painopistettä: 1) vuorovaikutusosaamisen eettiset periaatteet ja niiden työssä oppiminen, 2) kriisivuorovaikutus ja kriisiviestintäosaaminen sekä 3) CAQDAS. Lisäksi työhöni kuuluu muun muassa opetusta sekä pro gradujen ohjausta.

Olen valmistunut filosofian tohtoriksi puheviestinnästä. Väitöskirjassani tutkin vuorovaikutusosaamista ja sen kehittymistä tutkijoiden työssä.

Vuosina 2012–2014 työskentelin projektitutkijana kahdessa kansainvälisessä EU-rahoitteisessa tutkimushankkeessa: 1) Public Empowerment Policies for Crisis Management (PEP, FP7) sekä 2) CBRN crisis management: Architecture, Technologies and Operational Procedures (CATO/TEC, FP7).

Motto

Vuorovaikutus on perusta, jolle hyvinvointi ja menestys rakentuvat – tai johon ne kaatuvat.

Linkit

Avainsanat

Vuorovaikutusosaaminen, vuorovaikutusosaamisen kehittyminen, informaali työssä oppiminen, tutkijoiden työ, kriisiviestintä, kriisiviestintäosaaminen, CAQDAS (ATLAS.ti)