16.02.2019

Tapionkaski Sanna, yliopistonlehtori / senior lecturer

Tapionkaski Sanna, yliopistonlehtori / senior lecturer
Puhelinnumero:
+358408054163
Oppiaine:
soveltava kielitiede / applied linguistics

Vanhempain- ja hoitovapaalla 13.11.2017-31.7.2019 / On parental leave 13th Nov 2017 - 31th Jul 2019.

Vastaanotto / Consultation hour: sopimuksen mukaan / by appointment

Opetus / Teaching:

 • MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta
 • MONP1001 Kriittinen ajattelu ja tiedontuottaminen
 • MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen
 • MONA1001 Monialainen kieliasiantuntijuus
 • MONS1002 Monialainen kieliasiantuntija työssä
 • MONS1003 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja
 • MONS1004 Projektityöskentely diskurssintutkimuksen hankkeissa
 • MONS2000 Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari
 • KLSA1000 Tutkimuksen teon perusteet (diskurssintutkimus, tutkimusmarkkinat)
 • KLSS113 Näkökulmia monikielisyyteen (monikielisyys populaarikulttuurissa)

Tutkimushankkeet / Research projects:

Tutkimusintressit / Research interests:

 • kieli ja sukupuoli, kieli ja ikä, identiteetti, kriittinen diskurssintutkimus, feministinen diskurssintutkimus, narratiivintutkimus, kulttuurintutkimus, kirjallisuudentutkimus, fanitutkimus, (uus)mediadiskurssit, fantasia, tieteiskirjallisuus
 • language and gender, language and age, identity, critical discourse studies, feminist discourse studies, narrative studies, culture studies, literary studies, fan studies, (new) media discourses, fantasy, science fiction

Valikoidut julkaisut / Selected publications:

 • Tapionkaski, Sanna 2019. Työelämäläheisyyden kehittäminen monialaisen kieliasiantuntijan laaja-alaisen kandidaatintutkinnon opetussuunnitelmassa 2017–2020. Yliopistopedagogiikka – Journal of University Pedagogy, 1/2019, https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2019/02/12/tyoelamalaheisyyden-kehittaminen-kieliasiantuntijan-kandidaatintutkinnon-opetussuunnitelmassa/.
 • Mäntynen, Anne, Tapionkaski, Sanna, & Pietikäinen, Sari 2018. Kielikäsitykset vanhustyössä: asukkaiden, hoitajien ja esimiesten käsityksiä hyvästä vuorovaikutuksesta ja kielenkäytöstä. Puhe ja kieli 38 (3), 127–151, https://doi.org/10.23997/pk.77383.
 • Tapionkaski, Sanna 2018. Musiikki osana vanhustyön vuorovaikutusta. Gerontologia, 32 (3), 168–170, https://journal.fi/gerontologia/article/view/74286/36726.
 • Tapionkaski, Sanna 2018. Miten kirjoittaa mahdollisista minuuksista? Fanifiktio spekulatiivisena omaelämäkerrallisena kirjoittamisena. Teoksessa A. Mäntynen & J. Riikonen (toim.), Kirjoittamisen käänteitä. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja, Helsinki: ÄOL, 85–105.
 • Lehtonen, Sanna 2017. Touring the magical North – Borealism and the indigenous Sámi in contemporary English-language children’s fantasy literature. European Journal of Cultural Studies, 21 September 2017 (online first), https://doi.org/10.1177/1367549417722091.
 • Lehtonen, Sanna 2017. The Fame and Blame of an Intellectual Goth: Sofi Oksanen (1977). In G. Franssen and R. Honings (eds), Idolizing Authorship: Literary Celebrity and the Construction of Identity, 1800-present. Amsterdam: Amsterdam University Press, 257–273.
 • Lehtonen, Sanna 2017. “I Just Don’t Know What Went Wrong”: Neo-Sincerity and Doing Gender and Age Otherwise in a Discussion Forum for Finnish Fans of My Little Pony. In S. Leppänen, E. Westinen, & S. Kytölä (eds.), Social Media Discourse, (Dis)identifications and Diversities, New York: Routledge, 287–309.
 • Westinen, Elina & Lehtonen, Sanna 2016. Mustan miehen etninen toiseus ja vastapuhe suomalaisessa populaarimusiikissa. Kulttuurintutkimus 33 (3–4), 15–28.
 • Lehtonen, Sanna 2015. Writing Oneself into Someone Else's Story – Experiments With Identity And Speculative Life Writing in Twilight Fan Fiction. Fafnir: Nordic Journal of Science Fiction and Fantasy Research, 2 (2), 7–18, http://journal.finfar.org/articles/316.pdf.
 • Lehtonen, Sanna 2014. Tarzan of the Apes – The Bearman Tarsa: Discourses of National Identity and Colonialism in a Finnish Adaptation of an American Classic. In S. Geerts and S. Van den Bossche (eds), Neverending Stories: Adaptation, Canonisation and Ideology in Children’s Literature, Ghent: Academia Press, 23–43.
 • Lehtonen, Sanna 2013. Girls Transforming: Invisibility and Age-Shifting in Children's Fantasy Fiction Since the 1970s. Jefferson: McFarland.
 • Lehtonen, Sanna 2012. “I’m glad I was designed”: Un/doing gender and class in Susan Price’s ”Odin Trilogy”. Children’s Literature in Education, 43 (3), 242–259, http://www.springerlink.com/content/j1850777115270ru/.
 • Lehtonen, Sanna 2010. Näkymättömiä tyttöjä ja vanhoja nuoria naisia: fantastiset ruumiilliset muodonmuutokset ja sukupuoli lastenfantasiakirjoissa. [Invisible girls and old young women: fantastic bodily transformations and gender in children’s fantasy novels]. Lektio/essay. Naistutkimus 2/2010, 57–61, http://urn.fi/URN:NBN:fi:ELE-1535889.