28.12.2018

Lesonen Sirkku, tohtorikoulutettava / doctoral student

Lesonen Sirkku, tohtorikoulutettava / doctoral student
Oppiaine:
suomi / Finnish

Tutkimusintressit

  • suomi toisena kielenä
  • kielenoppiminen
  • dynaamisten systeemien teoria
  • käyttöpohjaiset kielenoppimisen teoriat

Väitöstutkimus

Väitöskirjatutkimukseni käsittelee neljän alkeistason suomen kielen oppijan kielen kehitystä. Tutkin miten oppijat kielentävät arvioita, eli sitä onko jokin asia heidän mielestään hyvä tai huono. Lisäksi tutkin, miten arvioinnin ilmaukset kehittyvät yhdeksän kuukauden aikana ja miten opetus vaikuttaa ilmaisujen käyttöön ja kehitykseen. Tutkimus sijoittuu dynaamisten systeemien teorian ja käyttöpohjaisten kielenoppimisen teorioiden viitekehykseen. Tutkimuksen tavoite on lisätä ymmärrystä suomen kielen oppimisen etenemisestä yksilötasolla ja tuottaa tietoa suomi toisena kielenä -alan pedagogiikan kehittämisen tarpeisiin.

Katso lyhyt videomuotoinen esittely tutkimuksestani.