14.09.2017

Lesonen Sirkku, tohtorikoulutettava / doctoral student

Lesonen Sirkku, tohtorikoulutettava / doctoral student
Oppiaine:
suomi / Finnish
Huone:
F204

Tutkimusintressit

suomi toisena kielenä

kielenoppiminen

pedagogiikka

dynaamisten systeemien teoria

Väitöstutkimus

Tutkin väitöskirjassani aikuisten suomen kielen alkeisoppijoiden kielen kehittymistä sekä kehityksen ajallista yhteyttä opetusjärjestykseen. Tutkimus sijoittuu dynaamisten systeemien teorian (DST) viitekehykseen, jossa mielenkiinnon kohteena ovat oppijoiden yksilölliset oppimispolut. Tutkin oppijankielen avainkonstruktioiden kehittymistä määrällisesti kompleksisuuden ja tarkkuuden näkökulmasta sekä vertaan oppijankielessä tapahtuvia muutoksia opetusjärjestykseen. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää pedagogisessa kehittämistyössä, kun suunnitellaan oppimista parhaiten tukevaa opetusjärjestystä.