04.01.2017

CV - Minna-Riitta Luukka

 Tutkinnot

 • Ylioppilas 1979 Armilan lukio, Lappeenranta
 • FM 1987 Jyväskylän yliopisto, suomen kieli
 • FL 1992 Jyväskylän yliopisto, soveltava kielitiede
 • FT 1996 Jyväskylän yliopisto, soveltava kielitiede

   

Akateeminen työura

 • Tutkimusassistentti ja tutkija 1982–1987 (JY ja Suomen Akatemia)
 • Tutkija ja erikoistutkija Korkeakoulujen kielikeskus (JY) 1987–94
 • Johtaja Korkeakoulujen kielikeskus (JY) 1994–1996
 • Dosentti, suomen kieli (JY) 1999 -
 • Erikoistutkija Soveltavan kielentutkimuksen keskus (JY) 1996–2000
 • Mvs. professori kielten laitos, suomen kieli (JY) 2000–2003
 • Professori soveltavan kielentutkimuksen keskus (JY) 2003–2007
 • Professori kielten laitos, suomen kieli (JY) 2007–
 • Dekaani, humanistinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto 2013–2016
 • Dekaani, humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, JY 2017

Tutkimustoiminta

Tutkimusalueena kielenkäytön, tekstien ja diskurssien tutkimus ja äidinkielen opetukseen ja oppimiseen liittyvä tutkimus. Tutkimusta mm. opetuksen ja opiskelun vuorovaikutuksesta sekä koulussa että yliopistotasolla, mediatekstien tutkimusta kriittisen diskurssianalyysin näkökulmasta, nuorten mediakäyttöjen ja tekstien tutkimusta, tieteellisten tekstien tutkimusta, äidinkielen opetukseen ja oppimiseen liittyvää tekstitaitojen tutkimusta. Julkaissut diskursseihin, teksteihin, vuorovaikutukseen ja tekstitaitoihin liittyviä monografioita, tieteellisiä artikkeleita äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoja.

Johdetut tutkimushankkeet

Murrostuva suomalainen mediakulttuuri: tekijän, tekstin ja nuoren kohtaamisia vuosituhannen vaihteessa 1999–2002, Suomen Akatemia

Muuttuvat teksti- ja mediamaisemat - Oppilaat ja opettajat kielten ja tekstien käyttäjinä koulussa ja vapaa-ajalla 2006–09, Suomen Akatemia

Menneisyyden tulkintojen äärellä – tutkimus historian teksteistä ja tekstitaidoista, 2015 – 2018 Koneen säätiö

Engaging in disciplinary thinking: historical literacy practices in Finnish general upper secondary schools (HisLit), 2016 – 2020, Suomen Akatemia

Opetusta

Keskeisimpiä opetuksen teemoja ovat:

 • tekstintutkimus ja diskurssintutkimus eri muodoissaan
 • pragmatiikka
 • tekstitaidot (literacy)
 • medialukutaito
 • kirjoittamisen opetus ja ohjaaminen
 • kirjoittamisen arviointi
 • tieteellinen kirjoittaminen ja tieteen yleistajuistaminen

Toimintaa tiedeyhteisön asiantuntijatehtävissä

Tehtäviä valtakunnallisissa tutkijakouluissa:

 • Kielenoppimisen ja -opetuksen tutkijakoulun johtoryhmän jäsen (1996–98), tutkijakoulu Langnetin kahden osakoulun ohjaajapoolin jäsen, (2000–)  ja Kieliteknologian tutkijakoulun johtoryhmän jäsen (2003–05).
 • Tehtäviä tieteellisissä julkaisusarjoissa: AFinLAn julkaisutoimittaja (1990–2000), Finlance, A Finnish Journal of Applied Linguistics, toimituskunnan jäsen (1990–97), APPLES- aikakauskirjan  toimituskunnan jäsen (2001–) , Aikakauslehti Virittäjän toimitusneuvoston jäsen (2003–2008) Aikakauslehti "Puhe ja Kieli", toimittaja (2004–06), Jyväskylä Studies in Humanities toimituskunnan jäsen (2004–) . Refereelausuntoja eri lehtiin ja kustantajille.
 • Kansainvälisten kongressien ja kesäkoulujen järjestelytehtäviä: mm. Soveltavan kielitieteen maailmankongressin (AILA96) järjestelytoimikunnan jäsen (1995–96), Language in Action - Vygotsky and Leontievian Legacy Today –kansainvälisen kongressin järjestelytoimikunnan jäsen (2005–06), Soveltavan kielentutkimuksen kansainvälisten kesäkoulujen järjestelytoimikuntien jäsen (1996–2007).
 • Muita tiedeyhteisön toimintaan liittyviä tehtäviä mm: AFinLAn hallituksen jäsen (1990–2002), Äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen instituutin johtaja (2001– ), Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen johtokunnan jäsen (2000–03), Wolmar Schildt –instituutin johtokunnan jäsen (2005–08), Nordic Network for Literacy Research, perustajajäsen (2005-)
 • Toiminut useiden lisensiaatintöiden ja väitöskirjojen ohjaajana, esitarkastajana, tarkastajana ja asiantuntijana dosentuurien ja professuurien täytöissä monissa eri yliopistoissa.

Viimeaikaista toimintaa yliopistoyhteisön tehtävissä

 • Jyväskylän yliopiston hallituksen jäsen 20092013

Yliopistotasoisten työryhmien ja johtokuntien jäsenyydet:

 • Yliopiston hallituksen varajäsen 2005–2009
 • Yliopistoallianssin hallituksen jäsen 2009–2010
 • Yliopiston laadunkehittämisryhmä 2007–2009
 • Opetusneuvosto 2006– 2010
 • VPJ- arviointiryhmä 2007–2010
 • Alumni-innovaatioryhmä 2007–2010
 • Avoimen yliopiston johtokunta 2008–2010
 • Yliopistouudistukseen liittyvä talousryhmä 2009
 • Aikuiskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen linjaukset -työryhmä 2009–2010
 • Henkilöstön kehittämistoimikunta 20062008, 2010
 • Koulutuksen arviointineuvoston sihteeristön johtokunta 2003–2008

Toimintaa humanistisessa tiedekunnassa

 • Humanistisen tiedekunnan varadekaani, vastuualueena koulutus ja laatutyö 2005–2010
 • Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen varajohtaja 19952003
 • Soveltavan kielentutkimuksen keskuksen johtaja 20032007
 • Tiedekuntaneuvoston jäsen 1999–2001, 2002–2009
 • Tiedekunnan johtoryhmän jäsen 2003–
 • Tiedekunnan laaturyhmän pj., laatuvastaava 2007–
 • Wolmar Schildt -instituutin johtoryhmä 2003–2009
 • Aineenopettajakoulutuksen yhteistyöryhmän jäsen 2006–
 • Allianssi-työryhmän jäsen 2008–2009

Muita valtakunnallisia asiantuntija- ja luottamustehtäviä

 • Suomen kielen lautakunnan puheenjohtaja (Kotus) 2009–2015
 • Tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumi -hankkeen kielitieteen paneelin jäsen 20102017
 • Kielikoulutuspoliittisen projektin (KIEPO) varajohtaja ja johtaja 20052007
 • Mikkelin kesäyliopiston tiederehtori 2002–2009
 • Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen johtokunnan jäsen 2000–2003
 • Jyväskylän yliopiston alumnit ry (JYKYS) puheenjohtaja 2008–2010
 • Korkeakoulujen arviointineuvoston asettaman auditointiryhmän jäsen 2009
 • KKA:n laatujärjestelmien kehittämistyöryhmän jäsen 2010
 • Ylioppilastutkintolautakunnan varsinainen jäsen ja sensori 2009–
 • Ylioppilastutkintolautakunnan äidinkielen jaoksen puheenjohtaja 20132019
 • Äidinkielen ylioppilaskokeen uudistamisryhmän jäsen 20122019
 • Perusopetuksen opetussuunnitelmien uudistamistyöryhmän jäsen (OPH) 20122014
 • Professoriliiton valtuuston jäsen 2007–2010, 2013–2016
 • Professoriliiton Jyväskylän osaston puheenjohtaja 2007–2010
 • Professoriliiton Jyväkylän osaston johtokunnan jäsen 2013
 • Schildtin rahaston (K-S Kulttuurirahasto) toimikunnan jäsen 20132015

Tunnustukset

 •  Hyvä opettaja –palkinto,  Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 2002
 • Suomen yliopistotiedottajien Lyyra -palkinto ansioista tieteen tiedotuksen parissa tehdystä työstä 2002