16.01.2018

Mäkikangas Sari, koulutussuunnittelija / education coordinator

Mäkikangas Sari, koulutussuunnittelija / education coordinator
Puhelinnumero:
+358504285245
Oppiaine:
journalistiikka, viestintä, yhteisöviestintä, kulttuurienvälinen viestintä / Journalism, Communication, Organizational Communication and PR, Intercultural Communication, Intercultural Management and Communication
Huone:
L 182

Työtehtävät

 • opinto-ohjaus ja -neuvonta
 • hops-ohjaus
 • opintojen korvaavuudet ja opintokokonaisuuksien koonnit
 • opetusohjelma ja opetusjärjestelyt
 • opiskelijavalinta-asiat ja hakijoiden neuvonta
 • verkkosivujen päivitys (opintoasiat)
 • tiedotus opiskelijoille ja henkilökunnalle (opintoasiat)
 • opintohallinnon, opetussuunnitelmatyön sekä opinto-ohjauksen ja -neuvonnan koordinointi ja kehittäminen

Työryhmät

 • laitoksen opetuksen kehittämisryhmä
 • laitoksen valintatoimikunta
 • laitoksen opiskelijarekrytoinnin kehittämisryhmä

Responsibilities

 • general study guidance
 • personal study plan councelling and guidance
 • credit transfers
 • course schedules and teaching arrangements
 • admissions and student recruitment tasks
 • updating web pages (study affairs)
 • informing students and staff (study affairs)
 • coordination and development of study administration, curriculum work and study guidance

Working groups

 • admissions committee of the Dept
 • student recruitment development group of the Dept
 • teaching development  group of the Dept