Mäntynen Anne, professori / professor

Mäntynen Anne, professori / professor
Puhelinnumero:
+358408054119
Oppiaine:
suomi / Finnish
Lyhytnumero:
4119
Huone:
F 303

Työskentelen 1.8.2014–31.12.2017 suomen kielen professorina, ja erikoisalani on diskurssin- ja tekstintutkimus sekä äidinkielen ja kirjoittamisen opetus. Vastaan suomen kielen aineopintojen jaksosta SKIA303 Tekstintutkimus sekä syventävien opintojen opintojaksoista SKIS112 Maisteriseminaari (ryhmä A), SKIS304 Teksti- ja diskurssianalyysi, SKIS305 Institutionaaliset diskurssit, SKIS803 Tekstitaitojen opetus ja oppiminen, SKIS904 Työssäoppiminen aineenopettajaksi opiskelevalle (osin) sekä SKIS111 Kielentutkimuksen suuntauksia (osin). Ohjaan opinnäytteitä tekstin- ja diskurssintutkimuksen sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opetuksen tutkimuksen aloilta. Olen ollut mukana Langnetin ohjaajapoolissa, ja minulla on dosentuuri Helsingin yliopistossa (suomen kieli).

Vastaanotto- ja ohjausajat ovat Korpissa (kalenteri > ohjaus > varaa ohjausaikoja).

 

Tutkimushankkeet

    • Käytännön kielipolitiikkaa: kielen säätely, normit ja vuorovaikutus äidinkielen kypsyysnäytteen arvioinnissa
    • Asiantuntijuuksien ja normien suhde 2000-luvun akateemisen tietokirjallisuuden suomentamisessa (HY, Koneen Säätiö 2008–2011; Suomentamisen ideologiat ja normit.  Tietokirjallisuuden konventioiden muotoutuminen ja keskustelu käännösten kielestä 1800- ja 2000-luvuilla -hankkeen osahanke)
    • Ihmislähtöinen kieli ja hyvä vanhuus 

Toiminta tiedeyhteisössä