28.08.2017

Mård-Miettinen Karita, yliopistonlehtori / senior lecturer

Puhelinnumero:
+358408055095
Oppiaine:
soveltava kielitiede / applied linguistics
Huone:
Vaasa F255