06.09.2017

Nevasaari Elina, yliopistonopettaja / university teacher

Nevasaari Elina, yliopistonopettaja / university teacher
Puhelinnumero:
+358408055097
Oppiaine:
ruotsi / Swedish
Huone:
Vaasa F256
Undervisning 2017–2018
 • MAISS1301 Flerspråkighet via språkbad
 • MAISS1302 Livslång språkutveckling
 • MAISS1304 Språkbad och annan tvåspråkig undervisning
 • MAISS1305 Verktyg för flerspråkighetsstudier
 • MAISS2302 Expertis i språkbad och flerspråkighet
 • MAISS2304 Språklig mångfald i nordiskt perspektiv
 • MAISS2305 Svenska som andraspråk i en flerspråkig diskurs
 • KOTI1004 Översättningsövningar från svenska till modersmålet
 • KOTI2004 Språkexpertis på arbetsmarknaden
 • KOTI2100 Kandidatseminarium och avhandling
 • KEYR3013 Fördjupande kollokvium i språkvetenskap
Forskningsintressen/Tutkimusintressit/Research interests
 • Språkbad, (tidig) språkinlärning, integrering av språk och ämne, fackspråk
 • Kielikylpy, (varhainen) kielenoppiminen, kielen ja sisällön integrointi, ammattikielet
 • Immersion, (early) language learning, integrated language and content teaching, language for special purposes