04.09.2018

Nevasaari Elina, yliopistonopettaja / university teacher

Nevasaari Elina, yliopistonopettaja / university teacher
Puhelinnumero:
+358408055097
Oppiaine:
ruotsi / Swedish
Huone:
Vaasa F256
Undervisning 2018–2019
  • MAISS1302 Livslång språkutveckling
  • MAISS2302 Expertis i språkbad och flerspråkighet
  • MAISS2305 Svenska som andraspråk i en flerspråkig diskurs
  • KOTI2100 Kandidatseminarium och avhandling
Forskningsintressen/Tutkimusintressit/Research interests
  • Språkbad, (tidig) språkinlärning, integrering av språk och ämne, fackspråk
  • Kielikylpy, (varhainen) kielenoppiminen, kielen ja sisällön integrointi, ammattikielet
  • Immersion, (early) language learning, integrated language and content teaching, language for special purposes