12.09.2018

Nyman-Koskinen Paulina, yliopistonopettaja / universitetslärare

Nyman-Koskinen Paulina, yliopistonopettaja / universitetslärare
Puhelinnumero:
+358408053198
Oppiaine:
ruotsi / Swedish
Lyhytnumero:
7385
Huone:
Ag D326.2

Mottagning: enligt överenskommelse/Vastaanotto: sopimuksen mukaan

Svenska språket/Ruotsin kieli
Institutionen för språk och kommunikationsstudier/Kieli- ja viestintätieteiden laitos

Undervisning år 2018-2019/Opetus vuonna 2018-2019

Grundstudier/Perusopinnot

Ämnesstudier/Aineopinnot

Fördjupade studier/Syventävät opinnot

Övrigt/Muuta

Forskning/Tutkimus

Två- och flerspråkighet/Kaksi- ja monikielisyys, dialekt/murre, klassrumsinteraktion/luokkahuonevuorovaikutus, språkpolicy/kielipolitiikka, nexusanalys/neksusanalyysi