02.08.2017

Nyman-Koskinen Paulina, yliopistonopettaja / universitetslärare

Nyman-Koskinen Paulina, yliopistonopettaja / universitetslärare
Puhelinnumero:
+358408053198
Oppiaine:
ruotsi / Swedish
Lyhytnumero:
7385
Huone:
Ag D326.2

Mottagning: enligt överenskommelse

Svenska språket
Institutionen för språk och kommunikationsstudier

Undervisning år 2017-2018

Grundstudier

Ämnesstudier

Fördjupade studier

Forskning

Två- och flerspråkighet, dialekt, klassrumsinteraktion, språkpolicy, nexusanalys