25.08.2017

Paldanius Hilkka, tohtorikoulutettava / doctoral student

Paldanius Hilkka, tohtorikoulutettava / doctoral student
Oppiaine:
suomi / Finnish
Huone:
F204

Tutkimusintressit / Research interests

  • Tiedonalakohtaiset tekstitaidot / Disciplinary literacies
  • Tekstilajitutkimus / Genre studies
  • Kirjoittaminen lukion historiassa / Writing in high school level history

Väitöstutkimus / PhD study

Tarkastelen väitöstutkimuksessani lukion historian tekstitaitoja opiskelijoiden tekstituotosten näkökulmasta. Tavoitteeni on selvittää kirjoittamisen vaatimuksia historiassa ja kuvata erittelevän, erilaisten näkökulmien huomioimista edellyttävän esseevastauksen piirteitä. Selvitän myös tekstikäytänteitä, joita historian oppiaineessa kirjoittamiseen ja erityisesti esseiden arviointiin liittyy.

In my doctoral thesis I study literacy skills in high school level history by focusing on the students' text products. The aim of the study is to identify the requirements of writing in history and to describe the characteristics of an expository essay, which is the typical format of an exam. In addition, I study the literacy practices related to writing and especially to evaluating the essays in school history.