18.09.2018

Paldanius Hilkka, yliopistonopettaja / university teacher

Paldanius Hilkka, yliopistonopettaja / university teacher
Puhelinnumero:
+358408448328
Oppiaine:
soveltava kielitiede / applied linguistics
Huone:
Ag D321.2

Opetusvastuullani on monialaisen kieliasiantuntijan työhön sekä diskussintutkimukseen perehdyttäviä kursseja lukuvuonna 2018–2019. / I'm responsible for teaching courses in the area of specialization of language specialist and discourse studies in the autumn term 2018 and spring term 2019. 

Vastaanotto / Consultation hour: sopimuksen mukaan / by appointment

Opetettavat kurssit lukuvuonna 2018–2019:

  • MONP1000 Kohti monialaista kieliasiantuntijuutta
  • MONP1001 Kriittinen ajattelu ja tiedontuottaminen
  • MONA1000 Johdatus diskurssintutkimukseen
  • MONA1001 Monialainen kieliasiantuntijuus
  • MONS1002 Monialainen kieliasiantuntija työssä
  • MONS1003 Diskurssintutkimuksen kysymyksiä ja sovellusaloja

Tutkimus / Research

Teen suomen kielen väitöstutkimusta lukiolaisten historian tekstitaidoista Hislit-tutkimushankkeessa. / I'm working on my PhD research about literacies in upper secondary school history in a research project called Hislit.

Tutkimusintressit / Research interests:

  • Tekstitaidot / Literacies
  • Kirjoittaminen / Writing
  • Tekstilajit / Genres

Julkaisut / Publications 

Paldanius, H. 2018. Historiallisen toimijuuden rakentuminen lukiolaisten esseevastauksissa. Virittäjä 112 (1) s. 53–78. https://doi.org/10.23982/vir.59310

Paldanius, H. 2018. Tiedonalakohtaiset tekstitaidot – historian oppiaineen essee kriittisen ajattelun kehittäjänä. – A. Mäntynen & J. Riikonen (toim.) Kirjoittamisen käänteitä. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja, s. 107–122. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto.

Paldanius, H. 2017. Historian esseevastauksen funktionaalinen rakenne. In S. Latomaa, E. Luukka, & N. Lilja (Eds.), Kielitietoisuus eriarvoistuvassa yhteiskunnassa – Language awareness in an increasingly unequal society. AFinLAn vuosikirja 2017, s. 219-238. Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA. Open access: https://journal.fi/afinlavk/article/view/60725
http://tutka.jyu.fi/tutka/julkaisut/75523