04.01.2017

Awards and scientific commissions

Awards


  • Kari Sajavaaran rahaston tunnustuspalkinto soveltavan kielentutkimuksen alalla tehdystä työstä 2011 [Kari Sajavaara’s foundation reward for research conducted within the area of applied language studies 2011]
  • Folktingets förtjänstmedalj - the medal of merit of the Swedish Assembly of Finland 2015

 

Scientific commissions


  • Member of board: Språkvetenskapliga nämnden vid Svenska Litteratursällskapet (2012–)
  • Editor of journal: Nordisk tidsskrift for andresprogsforskning (Nordand) (2014–)