28.12.2018

Pietikäinen Sari, professori / professor

Pietikäinen Sari, professori / professor
Puhelinnumero:
+358408053220
Oppiaine:
soveltava kielitiede / applied linguistics
Huone:
A 331.2

Vastaanotto/consultation hour: sopimuksen mukaan/by appointment

Jyväskylä Discourse hub

Publications: https://jyu.academia.edu/SariPietik%C3%A4inen

 

Opetus/Teaching – monialaiset kieliasiantuntijat/Language experts

  • Diskurssintutkimuksen maisteriseminaari/M.A seminar in discourse studies
  • Mover-hanke: Monialainen kieliasiantuntija työssä/Language expert at work
  • Johdatus diskurssintutkimukseen /Introduction to discourse studies
  • Monialainen kieliasiantuntija: suuntautumisvaihtoehto

Tutkimushankkeet ja - verkostot / Research Projects and networks

Tutkimusintressit / Research Interests

  • kriittinen diskurssintutkimus, diskurssi, valta, kategoriat, identiteetti, liikkuvuus, monikielisyys, vähemmistökielet, saamenkieliset yhteisöt, arktiset taloudet, jääkiekko, mediatutkimus, etnografia, visuaaliset menetelmät, yhteiskunnallinen vaikuttavuus
  • critical discourse studies, discourse, power, categories, identity, mobility, multilingualism, minority languages, Sámi communities, Arctic economies, hockey, media studies, ethnography, visual methods, knowledge exhange