25.08.2017

Piittinen Sari, tohtorikoulutettava / doctoral student

Piittinen Sari, tohtorikoulutettava / doctoral student
Oppiaine:
englanti / English
Väitöskirjatutkimus / PhD research

Työskentelyotsikko / Working title: The Gothic, Digital Games and Gaming: Gothic connotations in the stories and universe of Fallout 3

Tutkin goottisia konnotaatioita ja niiden vastaanottoa digitaalisissa peleissä keskittyen Fallout 3 -pelin maailmaan ja tarinoihin. Tällä hetkellä työstän ensimmäistä artikkeliani, jossa analysoin pelitutkimuksen lähiluvun menetelmillä gotiikkaa pelin tarinankerronnassa. Toiseksi aion tarkastella, miten internetin Let's Play -videoissa tulkitaan ja esitetään pelin goottisia konnotaatioita. Viimeiseksi analysoin internetin peliyhteisöjen tapaa vastaanottaa ja käsitellä goottisia konnotaatioita. Tutkimukseni valottaa gotiikan perinteiden yhä jatkuvaa vaikutusta kulttuurituotteisin, gotiikan monimuotoisuutta ja mahdollisuutta kommentoida ympäröivää kulttuuria. Lisäksi tavoitteeni on tutkia pelien mahdollisuuksia hyödyntää gotiikkaa tarinankerronnassa ja peliyhteisöjen tapaa kommunikoida pelisisältöä sekä esittäessä peliä reaaliaikaisesti videolla että jakaessa pelikokemusta jälkikäteen internetin keskustelupalstoilla.

My study investigates Gothic connotations and their reception in digital games and gaming by focusing on the world and stories of the role playing game Fallout 3. At present I am working on my first article in which Gothic connotations in the game are analysed based on close reading methods from the field of game studies. In my second article I aim to study how the Gothic connotations are interpreted and represented in Let's Play gaming videos of Fallout 3 online. Finally, I will investigate how player communities online receive and discuss Gothic connotations from Fallout 3. My study highlights the continuing influence of the Gothic on cultural products, the complexity and richness of the Gothic and its potential in providing commentary on the surrounding cultural context. I also aim to investigate in what ways the Gothic can be employed in digital game storytelling, and how players communicate their experiences of game stories both in real-time video representations of game play and when sharing the play experience afterwards at discussion forums for players.