Julkaisut - Anne Pitkänen-Huhta

Kalaja, P., & Pitkänen-Huhta, A. (Eds.). (2018). ALR special issue, Vol. 9, Issue 2-3. Visual methods in Applied Language Studies. Berliini: De Gruyter Mouton.

Kalaja, P., & Pitkänen-Huhta, A. (2018). Visual methods in Applied Language Studies. Applied Linguistics Review, 9 (2-3), 157-176. doi:10.1515/applirev-2017-0005 Open access

Pitkänen-Huhta, A., & Rothoni, A. (2018). Visual accounts of Finnish and Greek teenagers’ perceptions of their multilingual language and literacy practices. Applied Linguistics Review, 9 (2-3), 333-364. doi:10.1515/applirev-2016-1065 Open access

Pitkänen-Huhta, A., Mäntylä, K., & Toomar, J. (2016, 15). Teaching and Learning English in Finnish Schools = フィンランドの 学校における 英語の学習と教育. Koivu : the Finnish Institute in Japan Magazine, pp. 7-8. Open access

Pitkänen-Huhta, A., & Pietikäinen, S. (2016). Visual Methods in Researching Language Practices and Language Learning: Looking at, Seeing, and Designing Language. In K. King, Y.-J. Lai, & S. May (Eds.), Research Methods in Language and Education. Springer. doi:10.1007/978-3-319-02329-8_29-1 Open access

Pietikäinen, S., & Pitkänen-Huhta, A. (2014). Dynamic Multimodal Language Practices in Multilingual Indigenous Sámi Classrooms in Finland. In D. Gorter, V. Zenotz, & J. Cenoz (Eds.), Minority Languages and Multilingual Education: Bridging the Local and the Global (pp. 137-157). Educational Linguistics, 18. Springer Science+Business Media. doi:10.1007/978-94-007-7317-2_9

Pitkänen-Huhta, A., & Mäntylä, K. (2014). Maahanmuuttajat vieraan kielen oppijoina: monikielisen oppilaan kielirepertuaarin tunnistaminen ja hyödyntäminen vieraan kielen oppitunnilla. In M. Mutta, P. Lintunen, I. Ivaska, & P. Peltonen (Eds.), Tulevaisuuden kielenkäyttäjä. Language users of tomorrow (pp. 89-108). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AfinLAn julkaisuja, 72. Jyväskylä, Finland: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys ry.. Open access

Pitkänen-Huhta, A., & Pietikäinen, S. (2014). From a school task to community effort: children as authors of multilingual picture books in an endangered language context. In C. Helot, R. Sneddon, & N. Daly (Eds.), Children's Literature in Multilingual Classrooms (pp. 138-153). Trentham Books. Open access

Kalaja, P., Dufva, H., Mäntylä, K., & Pitkänen-Huhta, A. (2013). AFinLA: The Finnish Association of Applied Linguistics. European Journal of Applied Linguistics, 1 (1), 162-173. doi:10.1515/eujal-2013-0008

Pietikäinen, S., & Pitkänen-Huhta, A. (2013). Multimodal literacy practices in the indigenous Sámi classroom: Children navigating in a complex multilingual setting. Journal of Language, Identity and Education, 12 (4), 230-247. doi:10.1080/15348458.2013.818471

Pitkänen-Huhta, A., & Nikula, T. (2013). Teenagers making sense of their foreign language practices: individual accounts indexing social discourses. In P. Benson, & L. Cooker (Eds.), The applied linguistic individual. Sociocultural approaches to identity, agency and autonomy (pp. 104-118). Sheffield: Equinox Publishing.

Pitkänen-Huhta, A., & Pietikäinen, S. (2013). Toiminnallisuus kielenoppimisessa – pedagogisia kokeiluja saamen luokissa. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 2013 (lokakuu). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/toiminnallisuus-kielenoppimisessa-... Open access

Holm, L., & Pitkänen-Huhta, A. (2012). Literacy practices in transition: Setting the scene. In A. Pitkänen-Huhta, & L. Holm (Eds.), Literacy practices in transition: Perspective from the Nordic countries (pp. 1-23). Bristol: Multilingual Matters.

Jalkanen, J., Pitkänen-Huhta, A., & Taalas, P. (2012). Yhteiskunta muuttuu – muuttuuko kielikoulutus?. Tempus, 47 (5), 8-9.

Jalkanen, J., Pitkänen-Huhta, A., & Taalas, P. (2012). Changing society - changing language learning and teaching practices?. In M. Bendtsen, M. Björklund, L. Forsman, & K. Sjöholm (Eds.), Global Trends Meet Local Needs (pp. 219-241). Vaasa: Åbo Akademi. Open access

McCambridge, L., & Pitkänen-Huhta, A. (2012). Discourses of Literacy on an International Master’s Programme: Examining Students’ Academic Writing Norms. In A. Pitkänen-Huhta, & L. Holm (Eds.), Literacy Practices in Transition: Perspectives from the Nordic Countries (pp. 165-186). Bristol: Multilingual Matters.

Pitkänen-Huhta, A., & Hujo, M. (2012). Experiencing multilingualism - the elderly becoming marginalized?. In J. Blommaert, S. Leppänen, P. Pahta, & T. Räisänen (Eds.), Dangerous multilingualism: Northern perspectives on order, purity and normality (pp. 261-283). Houndmills, UK: Palgrave Macmillan.

Pitkänen-Huhta, A., & Pietikäinen, S. (2012). Saamelaislapset kirjailijoina: multimodaaliset tekstikäytänteet monikielisissä saamen luokissa. In Monikielinen arki (pp. 67-89). Jyväskylä, Finland: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA.

Leppänen, S., Pitkänen-Huhta, A., Nikula, T., Kytölä, S., Törmäkangas, T., Nissinen, K., . . . Jousmäki, H. (2011). National survey on the English language in Finland: Uses, meanings and attitudes. Helsinki : Helsingin yliopisto . Studies in Variation, Contacts and Change in English (eVarieng), 5. Retrieved from http://www.helsinki.fi/varieng/journal/volumes/05/ Open access

Pitkänen-Huhta, A. (2011). Kielentutkimusta etnografisella otteella. In P. Kalaja, R. Alanen, & H. Dufva (Eds.), Kieltä tutkimassa - tutkielman laatijan opas (pp. 88-103). Helsinki, Finland: Finn Lectura.