28.12.2018

Ruohotie-Lyhty Maria, yliopistonlehtori / senior lecturer

Ruohotie-Lyhty Maria, yliopistonlehtori / senior lecturer
Puhelinnumero:
+358408012834
Oppiaine:
soveltava kielitiede / applied linguistics
Huone:
A 331.8

Vastaanotto / Consultation hour: sopimuksen mukaan / by appointment

 

Opetus / Teaching

  • KLSA012 Tutkimuksen teon perusteet
  • KLSY010 Kandidaatin portfolio
  • KLSY013 M.A. Portfolio
  • SOKS105 Introduction to Applied language studies for the changing society
  • SOKS106 Study circle on applied language studies
  • KLSS156 Varhainen toisen ja vieraan kielen oppiminen ja opettaminen
  • SOKS103 Master's Thesis Seminar

Tutkimusintressit / Research interests

  • Kielenopettajien identiteetti, toimijuus ja tunteet, opettajankoulutuksen kehittäminen, kielenopettajana kehittyminen, narratiivinen tutkimus
  • Language teacher identity, agency and emotions, developing teacher education, language teachers' professional development, narrative research

Julkaisut / Publications