04.01.2017

Julkaisut - Maria Ruohotie-Lyhty

Moate, J., Cousins, S., Cunnah, W., & Ruohotie-Lyhty, M. (2017). Educational research for democracy. In A. Raiker, & M. Rautiainen (Eds.), Educating for Democracy in England and Finland : Principles and Culture (pp. 127-139). Routledge.

Ruohotie-Lyhty, M., & Moate, J. (2016). Kieli osana identiteettiä. Tempus, 51 (4), 12-13.

Ruohotie-Lyhty, M., & Moate, J. (2016). Konkretiaa kieltenopetukseen. Tempus, 51 (3), 12-13.

Ruohotie-Lyhty, M., & Moate, J. (2016). Who and how? : Preservice teachers as active agents developing professional identities. Teaching and Teacher Education, 55 (April), 318-327. doi:10.1016/j.tate.2016.01.022

Kalaja, P., Barcelos, A. M. F., Aro, M., & Ruohotie-Lyhty, M. (2015). Beliefs, Agency and Identity in Foreign Language Learning and Teaching. Palgrave Macmillan.

Ruohotie-Lyhty, M., & Lyhty, J. (2015). Kuolema sivistysyliopistolla. In M. Rautiainen, & S. Saukkonen (Eds.), Professori tekee murron : Pentti Moilaselle omistettu juhlakirja (pp. 113-132). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos.

Ruohotie-Lyhty, M., & Moate, J. (2015). Proactive and reactive dimensions of life-course agency: mapping student teachers’ language learning experiences. Language and Education, 29 (1), 46-61. doi:10.1080/09500782.2014.927884

Moate, J., & Ruohotie-Lyhty, M. (2014). Identity, agency and community: reconsidering the pedagogic responsibilities of teacher education. British Journal of Educational Studies, 62 (3), 249-264. doi:10.1080/00071005.2014.955456 Open access

Ruohotie-Lyhty, M. (2013). Struggling for a professional identity: Two newly qualified language teachers' identity narratives during the first years at work. Teaching and Teacher Education, 30 (1), 120-129.

Ruohotie-Lyhty, M. (2012). Miten selviytyä ensimmäisistä työvuosista?. Soolibooli, 11.5. (3), 10-14.

Ruohotie-Lyhty, M. (2012). Vastavalmistuneiden kielenopettajien ammatillinen kehittyminen ja toimijuus. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 2012 (4). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/vastavalmistuneiden-kielenopettaji... Open access

Ruohotie-Lyhty, M. (2011). Constructing practical knowledge of teaching: eleven newly qualified language teachers' discursive agency. Language Learning Journal, 39 (3), 365-379. doi:10.1080/09571736.2010.544750

Ruohotie-Lyhty, M. (2011). Opettaja kaipaa tukea uran alkuvaiheessa. Tempus, 46 (5), 10-11.

Ruohotie-Lyhty, M. (2011). Opettajuuden alkutaival: vastavalmistuneen vieraan kielen opettajan toimijuus ja ammatillinen kehittyminen. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 410. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4360-8 Open access

Ruohotie-Lyhty, M. (2009). Newly qualified language teachers' agency and professional development during the first years at work. In R. Kantelinen, & P. Pollari (Eds.), Language Education and Lifelong Learning. Joensuu: University of Eastern Finland, Philosophical Faculty School of Applied Educational Science and Teacher Education.

Ruohotie-Lyhty, M., & Kaikkonen, P. (2009). The Difficulty of change - The Impact of personal school experience and teacher education on the work of beginning language teachers. Scandinavian Journal of Educational Research, 53 (3), 295-309.

Nyman, T., & Ruohotie-Lyhty, M. (2009). Tunteet pelissä. Nuorten opettajien tunnetilat opettajan uran alkuvaiheessa. In R. Jaatinen, V. Kohonen, & P. Moilanen (Eds.), Kielikasvatus, opettajuus ja kulttuurienvälinen toimijuus (pp. 203-221). Helsinki, Finland: OKKA.

Taalas, P., Ruohotie-Lyhty, M., Räsänen, M., Kuisma, K., & Laakkonen, I. (2008). Opettaja verkossa. Retrieved from http://moodi.jyu.fi

Ruohotie-Lyhty, M. (2008). Säilyttävät vai uudistavat nuoret opettajat? Nuoren kielenopettajan toimijuus. In P. Kaikkonen (Ed.), Työ haastaa tutkimaan: Opettajien arkihavainnoista kokonaisuuksien ymmärtämiseen (pp. 110-124). Tutkimuksia, 86. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos.

Ruohotie-Lyhty, M., Nyman, T., & Kaikkonen, P. (2008). Von der Lehramtsstudentin zur jungen Fremdsprachenlehrerin. In S. Tella (Ed.), From Brawn to Brain: Strong Signals in Foreign Language Education (pp. 207-225). Tutkimuksia, 290. Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto.

Kaikkonen, P., Nyman, T., & Ruohotie-Lyhty, M. (2007). Nuori vieraan kielen opettaja työelämänsä alussa. In K. Merenluoto, A. Virta, & P. Carpelan (Eds.), Opettajankoulutuksen muuttuvat rakenteet (pp. 455-468). Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja, B:77. Turku: Turun yliopisto.