Julkaisut/Publications - Maria Ruohotie-Lyhty

Barcelos, A. M. F., & Ruohotie-Lyhty, M. (2018). Teachers’ Emotions and Beliefs in Second Language Teaching : Implications for Teacher Education. In J. d. D. M. Agudo (Ed.), Emotions in Second Language Teaching (pp. 109-124). Cham: Springer International Publishing. doi:10.1007/978-3-319-75438-3_7

Kostiainen, E., Ukskoski, T., Ruohotie-Lyhty, M., Kauppinen, M., Kainulainen, J., & Mäkinen, T. (2018). Meaningful learning in teacher education. Teaching and Teacher Education, 71 (April), 66-77. doi:10.1016/j.tate.2017.12.009 Open access

Ruohotie-Lyhty, M. (2018). Identity-Agency in Progress : Teachers Authoring Their Identities. In P. A. Schutz, J. Hong, & D. C. Francis (Eds.), Research on Teacher Identity : Mapping Challenges and Innovations (pp. 25-36). Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-319-93836-3_3 Open access

Ruohotie-Lyhty, M., Korppi, A., Moate, J., & Nyman, T. (2018). Seeking Understanding of Foreign Language Teachers’ Shifting Emotions in Relation to Pupils. Scandinavian Journal of Educational Research, 62 (2), 272-286. doi:10.1080/00313831.2016.1258659 Open access

Moate, J., Cousins, S., Cunnah, W., & Ruohotie-Lyhty, M. (2017). Educational research for democracy. In A. Raiker, & M. Rautiainen (Eds.), Educating for Democracy in England and Finland : Principles and Culture (pp. 127-139). Routledge. Open access

Pappa, S., Moate, J., Ruohotie-Lyhty, M., & Eteläpelto, A. (2017). CLIL teachers in Finland : The role of emotions in professional identity negotiation. Apples : Journal of Applied Language Studies, 11 (4), 79-99. doi:10.17011/apples/urn.201711144252 Open access

Pappa, S., Moate, J., Ruohotie-Lyhty, M., & Eteläpelto, A. (2017). Teachers’ pedagogical and relational identity negotiation in the Finnish CLIL context. Teaching and Teacher Education, 65, 61-70. doi:10.1016/j.tate.2017.03.008

Pappa, S., Moate, J., Ruohotie-Lyhty, M., & Eteläpelto, A. (2017). Teacher agency within the Finnish CLIL context : tensions and resources. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 65, 61-70. doi:10.1080/13670050.2017.1286292 Open access

Wittek, D., Ruohotie-Lyhty, M., & Heikkinen, H. L. T. (2017). Mentoring im Berufseinstieg von Lehrpersonen : Ein bilateraler Vergleich zwischen Deutschland und Finnland. Die Deutsche Schule, 109 (1), 43-57. Open access

Kalaja, P., Barcelos, A. M. F., Aro, M., & Ruohotie-Lyhty, M. (2016). Beliefs, Agency and Identity in Foreign Language Learning and Teaching. Palgrave Macmillan.

Ruohotie-Lyhty, M., & Moate, J. (2016). Konkretiaa kieltenopetukseen. Tempus, 51 (3), 12-13.

Ruohotie-Lyhty, M., & Moate, J. (2016). Kieli osana identiteettiä. Tempus, 51 (4), 12-13.

Ruohotie-Lyhty, M., & Moate, J. (2016). Who and how? : Preservice teachers as active agents developing professional identities. Teaching and Teacher Education, 55 (April), 318-327. doi:10.1016/j.tate.2016.01.022

Ruohotie-Lyhty, M., Ullakonoja, R., Moate, J., & Haapakangas, E.-L. (2016). Teaching a skill or using a tool? : Studying Finnish EFL teachers’ beliefs about the teaching of reading and writing. In A. Solin, J. Vaattovaara, N. Hynninen, U. Tiililä, & T. Nordlund (Eds.), Kielenkäyttäjä muuttuvissa instituutioissa - The language user in changing institutions. AFinLAn vuosikirja 2016 (pp. 87-107). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja, 74. Jyväskylä, Finland: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys. Retrieved from http://ojs.tsv.fi/index.php/afinlavk/article/view/59721 Open access

Ruohotie-Lyhty, M., & Lyhty, J. (2015). Kuolema sivistysyliopistolla. In M. Rautiainen, & S. Saukkonen (Eds.), Professori tekee murron : Pentti Moilaselle omistettu juhlakirja (pp. 113-132). Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto, Opettajankoulutuslaitos.

Ruohotie-Lyhty, M., & Moate, J. (2015). Proactive and reactive dimensions of life-course agency: mapping student teachers’ language learning experiences. Language and Education, 29 (1), 46-61. doi:10.1080/09500782.2014.927884

Moate, J., & Ruohotie-Lyhty, M. (2014). Identity, agency and community: reconsidering the pedagogic responsibilities of teacher education. British Journal of Educational Studies, 62 (3), 249-264. doi:10.1080/00071005.2014.955456 Open access

Ruohotie-Lyhty, M. (2013). Struggling for a professional identity: Two newly qualified language teachers' identity narratives during the first years at work. Teaching and Teacher Education, 30 (1), 120-129.

Ruohotie-Lyhty, M. (2012). Miten selviytyä ensimmäisistä työvuosista?. Soolibooli, 11.5. (3), 10-14.

Ruohotie-Lyhty, M. (2012). Vastavalmistuneiden kielenopettajien ammatillinen kehittyminen ja toimijuus. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 2012 (4). Retrieved from http://www.kieliverkosto.fi/article/vastavalmistuneiden-kielenopettaji... Open access

Ruohotie-Lyhty, M. (2011). Opettajuuden alkutaival: vastavalmistuneen vieraan kielen opettajan toimijuus ja ammatillinen kehittyminen. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research, 410. Retrieved from http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-4360-8 Open access

Ruohotie-Lyhty, M. (2011). Constructing practical knowledge of teaching: eleven newly qualified language teachers' discursive agency. Language Learning Journal, 39 (3), 365-379. doi:10.1080/09571736.2010.544750

Ruohotie-Lyhty, M. (2011). Opettaja kaipaa tukea uran alkuvaiheessa. Tempus, 46 (5), 10-11.

Nyman, T., & Ruohotie-Lyhty, M. (2009). Tunteet pelissä. Nuorten opettajien tunnetilat opettajan uran alkuvaiheessa. In R. Jaatinen, V. Kohonen, & P. Moilanen (Eds.), Kielikasvatus, opettajuus ja kulttuurienvälinen toimijuus (pp. 203-221). Helsinki, Finland: OKKA.

Ruohotie-Lyhty, M. (2009). Newly qualified language teachers' agency and professional development during the first years at work. In R. Kantelinen, & P. Pollari (Eds.), Language Education and Lifelong Learning. Joensuu: University of Eastern Finland, Philosophical Faculty School of Applied Educational Science and Teacher Education.

Ruohotie-Lyhty, M., & Kaikkonen, P. (2009). The Difficulty of change - The Impact of personal school experience and teacher education on the work of beginning language teachers. Scandinavian Journal of Educational Research, 53 (3), 295-309.

Ruohotie-Lyhty, M. (2008). Säilyttävät vai uudistavat nuoret opettajat? Nuoren kielenopettajan toimijuus. In P. Kaikkonen (Ed.), Työ haastaa tutkimaan: Opettajien arkihavainnoista kokonaisuuksien ymmärtämiseen (pp. 110-124). Tutkimuksia, 86. Jyväskylä, Finland: Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos.

Ruohotie-Lyhty, M., Nyman, T., & Kaikkonen, P. (2008). Von der Lehramtsstudentin zur jungen Fremdsprachenlehrerin. In S. Tella (Ed.), From Brawn to Brain: Strong Signals in Foreign Language Education (pp. 207-225). Tutkimuksia, 290. Helsinki, Finland: Helsingin yliopisto.

Taalas, P., Ruohotie-Lyhty, M., Räsänen, M., Kuisma, K., & Laakkonen, I. (2008). Opettaja verkossa. Retrieved from http://moodi.jyu.fi

Kaikkonen, P., Nyman, T., & Ruohotie-Lyhty, M. (2007). Nuori vieraan kielen opettaja työelämänsä alussa. In K. Merenluoto, A. Virta, & P. Carpelan (Eds.), Opettajankoulutuksen muuttuvat rakenteet (pp. 455-468). Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja, B:77. Turku: Turun yliopisto.